งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จีนกับเศรษฐกิจเปิด เริ่ม 2521. ที่ตั้ง 6 เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ 14 เมืองเปิดตามชายทะเล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จีนกับเศรษฐกิจเปิด เริ่ม 2521. ที่ตั้ง 6 เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ 14 เมืองเปิดตามชายทะเล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จีนกับเศรษฐกิจเปิด เริ่ม 2521

2 ที่ตั้ง 6 เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ 14 เมืองเปิดตามชายทะเล

3 เขตพัฒนาเศรษฐกิจเปิดตะวันออกกับตะวันตก

4 เปรียบเทียบขนาด (GDP) 5 เขตใหญ่ในจีนตะวันออกกับ 9 ประเทศเอเชีย ( ปี 2545) ชายฝั่งอ่าวโบไห่ 266 BUS$ มาเลเซีย 95 BUS$ สิงค์โปร์ 87 BUS$ ฟิลิปปินส์ 77 BUS$ มณฑลฟูเจี้ยน & ∆ แม่น้ำจูเจียง 199 BUS$ เวียดนาม 35 BUS$ อินโดนีเซีย 173 BUS$ ฮ่องกง 162 BUS$ สามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง 142 BUS$ สามมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ 140 BUS$ ประเทศไทย 126 BUS$ เกาหลีใต้ 447 BUS$ ไต้หวัน 278 BUS$ สามเหลี่ยมปากแม่น้ำฉางเจียง 288 BUS$

5

6 4. ภาคตะวันตกและภาคใต้ของจีน ข้าวหอมมะลิ ผัก ผลไม้ อาหาร เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ในบ้าน วัสดุก่อสร้าง อะไหล่รถยนต์ การศึกษา การ ท่องเที่ยว ร้านอาหารไทย

7 สามเหลี่ยมปากน้ำฉางเจียง ซูโจว หังโจว ซ่างไห่

8 สามเหลี่ยมปากน้ำจูเจียง เซิน เจิ้น จูไห่ กวางโจว

9 ชายฝั่งอ่าวโบไห่

10 ฟูเจี้ยน & ∆ แม่น้ำจูเจียง

11 สามเหลี่ยมปากน้ำฉางเจียง

12 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง เศรษฐกิจจูซันเจี่ยว

13 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง เศรษฐกิจฉางซันเจี่ยว

14 สามประตูสู่โลก ต้าเหลียน ซ่างไห่ เซินเจิ้น

15 สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (QUADRANGLE) สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (QUADRANGLE) หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ (GMS) หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ (GMS) สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMT - GT) สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMT - GT) ห้าเหลี่ยมเศรษฐกิจ (BIMST - EC) ห้าเหลี่ยมเศรษฐกิจ (BIMST - EC) เหลี่ยมเศรษฐกิจ

16 สปป. ลาว พม่า อ. แม่สาย 1 อ. เชียงของ 1016 1174 เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จ. เชียงราย 1098 1020 1271 1129 1290 เมืองต้นผึ้ง ท่าขี้เหล็ก อ. เชียงแสน เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้ว

17 CHINA THAILAND MALAYSIA SINGAPORE INDONESIA BRUNEI PHILIPPINES

18 CHINA THAILAND MALAYSIA SINGAPORE INDONESIA BRUNEI PHILIPPINES MYANMAR LAOS VIETNAM CAMBODIA

19 CHINA THAILAND MALAYSIA SINGAPORE INDONESIA BRUNEI PHILIPPINES CAMBODIA LAOS MYANMA VIETNAM

20 การ นำเข้า ผัก - ผลไม้จากจีน มูลค่า : ล้านเหรียญ สหรัฐฯ ชนิดสินค้า / ปี ตค. - ธค. มค. - ธค. มค. - พค. 254 5 2546% 254 6 254 7 %25472548% ผัก6.91 17.9 3 159. 29 15.9 6 41.2 5 158. 49 10.5 21.2 1 101. 92 ผลไม้ 18.7 3 14.7 8 - 21.0 9 28.0 5 35.7 2 27.36 11.9 2 13.7 8 15.5 7

21 การส่งออกผัก - ผลไม้ไปจีน มูลค่า : ล้านเหรียญ สหรัฐฯ ชนิดสินค้า / ปี ตค. - ธค. มค. - ธค. มค. - พค. 254 5 2546% 254 6 254 7 %25472548% ผัก 34.2 3 59.9 3 75.0 4 151. 02 273. 71 81.2 4 108. 31 137. 25 26.7 2 ผลไม้ 27.6 7 35.9 1 29.8 83.0 4 181. 72 118. 84 51.0 9 84.1 64.5 9

22 EX THAI - IM CHINA มูลค่า : ล้านเหรียญ สหรัฐฯ ชนิดสินค้า / ปี ตค. - ธค. มค. - ธค. มค. - พค. 254525462546254725472548 ผัก27.3242135.06232.4697.87116.04 ผลไม้8.9421.135514639.1770.32

23 Heilongjiang Jilin Liaoning Tianjin Beijin Hebei Shandong Shanghai Zhejiang Anhui Jiangxi Fujian Guangdong Hunan Guangxi Yunnan Hainan Guizhou Sichuan Qinghai Tibet Henan Hubei Shaanxi Ningxia Gansu Inner Mongolia Xinjiang Chongqing Total Trade 620,770 Total Trade 620,770 USD Million jiangsu Shanxi 33,934 70,288 221,096 28,397 41,955 72,627 22,811 21,739 1,866 2,430 6,665 2,691 877 2,434 196 442 2,224 4,468 1,793 130 3,203 2,311 691 2,875 3,953 1,694 52,505 4,180 2,226 3,702 4,349 75

24 Heilongjiang Jilin Liaoning Tianjin Beijin Hebei Shandong Shanghai Zhejiang Anhui Jiangxi Fujian Guangdong Hunan Guangxi Yunnan Hainan Guizhou Sichuan Qinghai Tibet Henan Hubei Shaanxi Ningxia Gansu Inner Mongolia Xinjiang Chongqing Total Export 325,595 Total Export 325,595 USD Million jiangsu Shanxi 21,107 38,465 118,462 17,370 29,410 32,037 11,631 12,366 819 1,507 4,594 1,308 548 806 151 328 1,376 2,711 1,091 81 2,118 1,661 441 1,795 2,098 1,051 12,613 2,453 1,429 1,768 1,986 76

25 Heilongjiang Jilin Liaoning Tianjin Beijin Hebei Shandong Shanghai Zhejiang Anhui Jiangxi Fujian Guangdong Hunan Guangxi Yunnan Hainan Guizhou Sichuan Qinghai Tibet Henan Hubei Shaanxi Ningxia Gansu Inner Mongolia Xinjiang Chongqing Total Import 295,170 Total Import 295,170 USD Million jiangsu Shanxi 12,828 21,823 102,633 11,026 12,545 40,589 11,179 9,373 1,047 923 2,071 1,383 328 1,927 45 114 848 1,756 702 49 1,084 649 249 1,080 1,854 642 39,891 1,727 797 1,933 2,362 77

26

27 2,800 กม. 4,000 กม.

28 Pak Beng Luang Prabang Xaiyabuli Muangxai Huai Sai Luangnamtha Boten Mengla JInhong Kyaington DaluoDaluo Tachilek Mae Sai ChiangkongChiangkong Chiang Rai ChiangmaiChiangmai PhayaoPhayao Huaykhon น่านน่าน Viengpuka Dienbienfu Lao PDR VietnamPRCMyanmarMyanmar Chiang Saen Planned Roads Connecting Thailand-Northern Lao PDR / Myanmar- PR China (Nan)

29 ม. ปากแบ่ง ม. หลวงพระบาง ไชยบุรี ม. ไซ Huai Sai หลวงน้ำทา ด่านบ่อแต๋น Mengla นครเชียงรุ่ง Kyaington DaluoDaluo Tachilek Mae Sai ChiangkongChiangkong เชียงรายเชียงราย เชียงใหม่เชียงใหม่ พะเยาพะเยา น่านน่าน ม. เวียงภูคา Dienbienfu สปป. ลาว เวียดนามจีน สหภาพ พม่า Chiang Saen แขวงอุดมชัย บ. น้ำยาว ด่านบ่อหาน ไปคุนหมิง บ. ห้วยโก๋น ม. เมือง แม่น้ำโขง แผนที่แสดงทางหลวงเชื่อมต่อประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

30 เชียงราย เมาะละแหม่ง พะโค มัณฑะเลย์ China คุนหมิง วินห์ ฮอนลา ดองฮา Danang สตึงเตร็ง เสียมเรียบ พนมเปญ โฮจิมินห์ซิตี้ สีหนุวิลล์ หาดใหญ่ ไฮฟอง ไคลาน South China Sea อ่าวไทย Andaman Sea Vietnam ฮานอย อุบลราชธานี อรัญประเทศ นราธิวาส เชียงใหม่ นครพนม หนองคาย เชียงตุง หลวงพระบาง น่าน พิษณุโลก ท่าแขก มุกดาหาร เชียงรุ่ง ขอนแก่น Myanm ar เวียงจันทน์ ปากแบ่ง Bangkok ปากเซ สะหวันนะเขต บ่อเต็น แม่สอด ตาก นครราชสีมา East-West East-West Economic Corridor Economic Corridor North-South North-South Economic Corridor Economic Corridor Bangkok - Phanom Penh - Ho Chi Minh City Laos Rangoon Cambodia กลยุทธ์การพัฒนา GMS

31

32 แผนที่แสดงเส้นทางรถไฟ

33 Thailand


ดาวน์โหลด ppt จีนกับเศรษฐกิจเปิด เริ่ม 2521. ที่ตั้ง 6 เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ 14 เมืองเปิดตามชายทะเล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google