งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มอง..... กัมพูชา โอกาสทั้งนั้น โดย จีรนันท์ วงษ์มงคล อัครราชทูตที่ปรึกษา ( ฝ่ายการ พาณิชย์ ) สำนักงานส่งเสริมการค้าใน ต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศ กัมพูชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มอง..... กัมพูชา โอกาสทั้งนั้น โดย จีรนันท์ วงษ์มงคล อัครราชทูตที่ปรึกษา ( ฝ่ายการ พาณิชย์ ) สำนักงานส่งเสริมการค้าใน ต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศ กัมพูชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มอง..... กัมพูชา โอกาสทั้งนั้น โดย จีรนันท์ วงษ์มงคล อัครราชทูตที่ปรึกษา ( ฝ่ายการ พาณิชย์ ) สำนักงานส่งเสริมการค้าใน ต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศ กัมพูชา 20 พฤษภาคม 2551

2

3 Neighbouring Economic Cooperations ACMECS  Cambodia  Lao PDR  Myanmar  Thailand  Vietnam  Cambodia  Lao PDR  Myanmar  Thailand  Vietnam GMS  Cambodia  Lao PDR  Myanmar  Thailand  Vietnam  China(Yunan)  Cambodia  Lao PDR  Myanmar  Thailand  Vietnam  China(Yunan) IMT-GT  Indonesia ( ก. สุมาตรา )  Malaysia (8 รัฐ )  Thailand (14 จว.)  Indonesia ( ก. สุมาตรา )  Malaysia (8 รัฐ )  Thailand (14 จว.)

4

5 GMS NSEC (North-South Economic Corridor) Thailand-Myanmar-Lao-China EWEC (East-West Economic Corridor) Myanmar-Thailand-Lao-Vietnam Southern Economic Corridor Thailand-Cambodia-Vietnam

6 ศักยภาพกัมพูชา นิยมสินค้าไทย นิยมสินค้าไทย เป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตร เป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตร แหล่งทรัพยากรแร่ธาตุ แหล่งทรัพยากรแร่ธาตุ แหล่งพลังงานทดแทน แหล่งพลังงานทดแทน แรงงาน แรงงาน การท่องเที่ยวร่วมกัน การท่องเที่ยวร่วมกัน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากนานาประเทศ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากนานาประเทศ

7 Production Base Resource Base Investment Base น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้าพลังน้ำ ประมง ทองคำ อัญมณี เหล็ก มังกานีส บอกไซค์ แรงงาน พืชพลังงาน พืชอาหาร อาหาร สิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ อาหารสัตว์ (Agro Industry) ธุรกิจบริการ ( การท่องเที่ยว Health Care โรงแรม ร้านอาหาร ) การออกแบบก่อสร้าง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

8 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทาง เศรษฐกิจที่สำคัญ สมาชิก WTO สมาชิก ASEAN/AFTA/CEPT/AIA GMS UN/ADB/ UNCTAD มีสนธิสัญญาคุ้มครองการ ลงทุนกับไทย

9 ภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% ภาษีนำเข้าสินค้า 4 กลุ่ม 0, 7, 15, 35% VAT 10% VAT 10% สรรพสามิต 10- 45% แสตมป์

10 Law on Investment ให้หลักประกัน ………... ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ควบคุมราคาสินค้าหรือบริการที่ ได้รับการส่งเสริม ไม่บังคับสัดส่วนเงิน ลงทุนของต่างชาติ สามารถเคลื่อนย้าย เงินทุนโดยเสรี

11 การส่งเสริมการลงทุน One Stop Service Tax Exemption ยกเว้นภาษีนำเข้าวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือ นำเข้าผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ ยกเว้นภาษีนำเข้าวัตถุดิบเพื่อ ผลิตส่งออก โอนเงินเสรี

12 อะไรน่าสนใจลงทุน ท่องเที่ยว และธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง เกษตร และอุตสาหกรรม เกษตร ผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค บริการการค้า

13 ข้อดี แรงงานมากและพร้อมเรียนรู้ ที่ดินนอกเขตเมืองมีมาก รอ การพัฒนา ยังไม่มีอุตสาหกรรมหลัก แข่งขันน้อย ทรัพยากรท่องเที่ยวมี ศักยภาพ ข้อจำกัดการนำเข้า (NTBs) น้อย

14 ข้อเสีย ค่าที่ดิน ค่า สาธารณูปโภคมีราคา แพง กฎหมายและกฎระเบียบขาด ความชัดเจนและไม่มีหน่วยงาน ชี้ขาดการบังคับใช้กฎหมาย ปัญหาความอ่อนแอของ ระบบศาลยุติธรรม ความไม่โปร่งใสของขั้นตอน ระบบราชการ ความไม่โปร่งใสของขั้นตอน ระบบราชการ การละเมิดและปลอม แปลง

15 กิจกรรมส่งเสริมการขาย Thailand Exhibition 2008 จำนวน 5 ครั้ง 7-10 มีนาคม 2551 ที่จังหวัด เสียมเรียบ 14-18 มีนาคม 2551 ที่กรุงพนมเปญ 23-26 สิงหาคม 2551 ที่กรุงพระสีหนุวิลล์ ( กัมปงโสม )..... กันยายน 2551 ที่จังหวัด บันเตียเมียนจัย..... กันยายน 2551 ที่จังหวัด พระตะบอง In-Store Promotion ร่วมกันห้างสรรพสินค้าในกรุงพนมเปญ จำนวน 3 ครั้ง 23-26 พฤษภาคม 2551 สินค้าอาหารและผลไม้ไทย 20-23 มิภุนายน 2551 สินค้าเสื้อผ้าและเครื่องหนัง..... กรกฎาคม 2551 สินค้าเครื่องสำอางค์และสปา

16 ภาระกิจ สนับสนุนการย้ายการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการของไทย การรับซื้อผลผลิตสินค้าเกษตรตามโครงการ Contract Framing ส่งเสริมการย้ายฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร สนันสนุนให้นักธุรกิจไทยไปประกอบการในกัมพูชา สร้างภาพพจน์สินค้าไทยและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

17 E.EUROPE (4 Offices) EUROPE (10 Offices) E.ASIA & OCEANIA (11 Offices) ASEAN & PACIFIC (10 Offices) N.AMERICA (7 Offices) S.ASIA (4 Offices) S.AFRICA (3 Offices) MIDDEL EAST (5 Offices) L.AMERICA (2 Offices) Vienna, AUSTRIA Copenhagen, DENMARK Paris, FRANCE Frankfurt, GERMANY Berlin, GERMANY London, UNITED KINGDOM Rome, ITALY Milan, ITALY Hague, NETHERLANDS Madrid, SPAIN Prague, CZECH REPUBLIC Budapest, HUNGARY Warsaw, REPUBLIC OF POLAND Moscow, RUSSIAN FEDERATION Chicago, U.S.A. Vancouver, CANADA Toronto, CANADA Los Angeles, U.S.A. Miami, U.S.A. New York, U.S.A. Mexico, MEXICO Sao Paulo, BRAZIL Santiago, CHILE Pretoria, REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Accra, GHANA Cairo, EGYPT Ho Chi Minh, S.R. VIETNAM Manila, PHILIPPINES Hanoi, S.R. VIETNAM Vientiane, LAO P.D.R. Phnom Penh, COMBODIA Yangon, U. OF MYANMAR Singapore, SINGAPORE Sydney, AUSTRALIA Jakarta, INDONESIA Kuala Lumpur, MALAYSIA Mumbai, INDIA New Delhi, INDIA Chennai, INDIA Dhaka, BANGLADESH Telaviv, ISRAEL Jeddah, SAUDI ARABIA Tehran, IRAN Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Istanbul, TURKET Guangzhou, CHINA Kunming, CHINA Shanghai, CHINA Xiamen, CHINA Seoul, R. OF KOREA Hong Kong, CHINA Fukuoka, JAPAN Osaka, JAPAN Tokyo, JAPAN Taiwan, TAIWAN Chengdu, CHINA สำนักงานส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ 56 แห่ง กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ Buenos Aires, ARGENTINA Nairobi, KENYA Abuja, NIGERIA Saint Petersburg, RUSSIAN FEDERATION Kyiv, UKRAINE Vladivostok, RUSSIAN FEDERATION Lahore, PAKISTAN Kolkata, INDIA Dalian, CHINA Qingdao, CHINA Nanning, CHINA Xi’an, CHINA = สำนักงานฯ ที่ ขอจัดตั้งใหม่

18 ที่อยู่สำนักงานฯ ณ กรุง พนมเปญ Thai Trade Center 196 M.V. Preah Norodom Blvd., Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamcar Mon, Phnom Penh, CAMBODIA Tel :(855-23) 726304 Fax:726305 Satt :(02)3546191-3 ext.208Fax :261 E-mail : thaicompnh@online.com.kh


ดาวน์โหลด ppt มอง..... กัมพูชา โอกาสทั้งนั้น โดย จีรนันท์ วงษ์มงคล อัครราชทูตที่ปรึกษา ( ฝ่ายการ พาณิชย์ ) สำนักงานส่งเสริมการค้าใน ต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศ กัมพูชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google