งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Holter Monitor เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Holter Monitor เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Holter Monitor เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา
โดย นายปีตินันท์ กวีกุล และ นายอัฑฒ์ ณ นคร อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล และ อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร รหัสโครงการ COE การนำเสนอโครงงานวิชา Computer Engineering Project

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ ที่มาและความสำคัญของโครงการ การออกแบบและพัฒนา
ส่วนเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา ส่วนซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ตัวอย่างโปรแกรม ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

3 ที่มา และความสำคัญของโครงการ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG, EKG: Electrocardiogram) 60,000 – 200,000 บาท การตรวจวัดคลื่นไฟคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG: Electrocardiogram) ใช้เพื่อวินิจฉัยอาการเกี่ยวกับหัวใจ และเลือด การตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG: Electrocardiogram) มี 2 แบบ ที่โรงพยาบาล (ประมาณ 10 นาที) ให้ผู้ป่วยติดเครื่องวัดแบบพกพากลับบ้าน (ตลอด 24 ชั่วโมง) เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา (Holter Monitor) ปัจจุบันต้องนำเข้าราคาประมาณ 200,000 บาทต่อเครื่อง ราคาแพงเกินกว่าที่ผู้ป่วยทั่วไปจะซื้อได้

4 การออกแบบและพัฒนา: ส่วนเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
การออกแบบและพัฒนา: ส่วนเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

5 การติดสัญญาณ ECG จากผู้ป่วย
(-) Channel1: Vin+ Vin- Ref (+) Channel2: Vin+ Vin- Ref Channel3: Vin+ Vin- Ref ref

6 โครงสร้างโดยรวม Instrumentation Amplifier 50 Hz Notch Filter
Channel #1 Channel #3 Channel #2 50 Hz Notch Filter Electrical Conditioning Circuit Electrical Conditioning Circuit Electrical Conditioning Circuit Low-pass Filter A/D A/D A/D Offset Voltage Microcontroller SD/MMC card (Reader/Writer) SD card

7 การติดต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์
SPI Bus A/D SPI Bus External Interrupt / General Input

8 การออกแบบและพัฒนา: ส่วนซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
การออกแบบและพัฒนา: ส่วนซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

9 โครงสร้างโดยรวม: ซอฟต์แวร์
ผู้ป่วย FTP Server แพทย์

10

11

12 การรับส่งข้อมูลผ่าน FTP
Download Upload

13 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
ได้เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา ราคาถูกกว่าท้องตลาดมาก ได้โปรแกรมอ่านและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้น ซึ่งส่งข้อมูลให้แพทย์ได้ผ่านอินเทอร์เน็ต ไม่จำเป็นต้องใช้ 50 Hz Notch Filter

14 อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน
ทีมพัฒนา นายอัฑฒ์ ณ นคร นายปีตินันท์ กวีกุล อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร ?


ดาวน์โหลด ppt Holter Monitor เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google