งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Graphic Programming Language for PIC MCU

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Graphic Programming Language for PIC MCU"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Graphic Programming Language for PIC MCU
Coe

2 ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ชาติชาย ดิลกลาภ 493040146-3
นาย ชาติชาย ดิลกลาภ นาย ธีระพงศ์ มุกดาพิพัฒน์กุล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : อ.ดร. วาธิส ลีลาภัทร อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน : อ.ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อ.ดร. นวภัค เอื้ออนันต์

3 หัวข้อที่จะนำเสนอ แนะนำโครงการ สิ่งที่ดำเนินการไปในครั้งก่อน
การพัฒนาโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม ขอบเขตของโครงการ ปัญหาและอุปสรรค สรุปผลโครงการ

4 แนะนำโครงการ

5 สิ่งที่ดำเนินการไปในครั้งก่อน

6 การพัฒนาโปรแกรม แถบเมนู

7 การพัฒนาโปรแกรม(ต่อ)
สร้างคำสั่งภาษาซี

8 การพัฒนาโปรแกรม(ต่อ)
กำหนดค่า

9 การพัฒนาโปรแกรม(ต่อ)
การแทรกและย้อนกลับ

10 การพัฒนาโปรแกรม(ต่อ)
การลบ

11 การทดสอบโปรแกรม

12 ขอบเขตของโครงการ โปรแกรมสามารถทำหน้าที่ตามลักษณะโครงสร้างภาษาซีได้
มีฟังก์ชันที่ช่วยในการเขียนโปรแกรม มีคำสั่งส่งข้อมูลออกพอร์ตและรับข้อมูลจากทางพอร์ต

13 ปัญหาและอุปสรรค การ save file ซ้ำชื่อเดิม ความเป็น Graphic Program

14 สรุปผลโครงการ โปรแกรมสามารถสร้างคำสั่งภาษาซี ซึ่งช่วยในการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์พิคได้ โปรแกรมสามารถแปลงสัญลักษณ์ที่กำหนดขึ้น เป็น source code ได้

15 คำถาม ?

16 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt Graphic Programming Language for PIC MCU

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google