งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร.วรินทร์ สุวรรณวิสูตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร.วรินทร์ สุวรรณวิสูตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2010-05 เครื่องตั้งสายกีต้าร์และเมโทรโนม ระยะที่ 2 Guitar Tuner & Metronome Phase II
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร.วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ผศ.พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล ดร.วาธิส ลีลาภัทร โดย นายเปี่ยมศักดิ์ นัยกุล รหัส นายวศกร คำเพราะ รหัส

2 Outline วัตถุประสงค์ของโครงการ แผนการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา
ระบบของเครื่องตั้งสายกีต้าร์ วงจรเครื่องตั้งสายกีต้าร์ การทำงานของวงจรเครื่องตั้งสายกีต้าร์

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
พัฒนาเครื่องตั้งสายกีต้าร์ โดยใช้การขัดจังหวะของ timer/counter ใน ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อหาคาบเวลาของสัญญาณกีต้าร์ แล้วแปลง เป็นความถี่ ใช้การขัดจังหวะของ timer/counter ในไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อสร้าง เมโทรโนม

4 แผนการดําเนินงานในช่วงที่ผ่านมา
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 2553 2554 มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ศึกษาข้อมูลเครื่องตั้งสายกีต้าร์บางยี่ห้อและศึกษาโครงงานระยะที่ 1 ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือส่วนกลไก แก้ไขและเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาจากระยะที่ 1 วิเคราะห์สิ่งที่ออกแบบเพื่อตรวจดูความเป็นไปได้และความถูกต้อง สร้างวงจรส่วนเครื่องตั้งสายและไมโครคอนโทรลเลอร์ สร้างวงจรเมโทรโนมและไมโครคอนโทรลเลอร์ ตรวจสอบระบบและการทำงานเมื่อรวมวงจรทั้งสองส่วน ทำ PCB และอุปกรณ์สำเร็จ เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ ดำเนินการ ดำเนินการช่วงถัดไป

5 ระบบของเครื่องตั้งสายกีต้าร์
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ แสดงผล LCD ไมโครคอนโทรลเลอร์

6 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรตัด Noise วงจร Buffer
วงจรขยายแรงดันแบบ automatic Gain วงจร low-pass filter Bessel อันดับที่ 4 วงจร peak detector วงจรเปรียบเทียบแรงดัน

7 วงจรตัด Noise

8 LED ที่ติดกับ LDR

9 วงจร Buffer

10 วงจรขยายแรงดันแบบ Automatic Gain

11 วงจรขยายแรงดันแบบ Automatic Gain (ต่อ)

12 วงจร low-pass filter bessel อันดับที่ 4
วงจรจากการจำลองวงจรจากการใช้โปรแกรม filter lab

13 วงจร low-pass filter bessel อันดับที่ 4 (ต่อ)

14 วงจร peak detector

15 วงจรเปรียบเทียบแรงดัน

16 การทำงานของเครื่องตั้งสายกีต้าร์

17 การทำงานของเครื่องตั้งสายกีต้าร์ (ต่อ)

18 คำถาม & คำตอบ


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร.วรินทร์ สุวรรณวิสูตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google