งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมแสดงผลสตรีมแบบมัลติคาสต์ของ วินโดว์สมีเดียสำหรับลินุกซ์ Windows Media Multicast Stream Play for Linux COE2005-11 นายณัฐพล โทนะพันธ์ รหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมแสดงผลสตรีมแบบมัลติคาสต์ของ วินโดว์สมีเดียสำหรับลินุกซ์ Windows Media Multicast Stream Play for Linux COE2005-11 นายณัฐพล โทนะพันธ์ รหัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมแสดงผลสตรีมแบบมัลติคาสต์ของ วินโดว์สมีเดียสำหรับลินุกซ์ Windows Media Multicast Stream Play for Linux COE นายณัฐพล โทนะพันธ์ รหัส นางสาวปริญญา ก้อยจะบก รหัส นายพลากร บุญไทย รหัส

2 ขอบเขตของงาน พัฒนา Input Module ของ VLC สำหรับ Multicast ของ windows media

3 เครื่องมือที่ใช้ Windows Media Server Enterprise Edition 2003
C++ Language โปรแกรม Sniffer Ethereal โปรแกรมแสดงผล Multimedia VLC

4 ผลงานที่ทำ จากขั้นตอนการดำเนินงานได้มีการศึกษารายละเอียด
ของข้อมูลซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ format ของ file AVI หลักการทำงานของ window media server การส่ง file แบบ multicast stream

5 Format ของ Windows Media
ผลงานที่ทำ ( ต่อ ) Format ของ Windows Media จะมีอยู่ 3 format คือ 1. Advanced Systems Format (.asf) 2. Advanced Stream Redirector (.asx) metafiles 3. Microsoft Windows Media Station (.nsc) metafiles

6 ตัวอย่างของไฟล์ (.nsc)
[Address] Name= sK01104u0H01P04u0GW0W02m0801G07K0OW1i06a0Sm1e0 6a0RW1d0500Rm1f06u0T00n0000 NSC Format Version=029G Cm0k Multicast Adapter= QCG0m02u0CG0s0340BW0s03W0BW0n03G0000 IP Address=02EW SCW0p03a0BW0n03a0CW0k0300BW0o0340EG0000 IP Port=0x00006D5B Time To Live=0x Default Ecc=0x A Log URL=020W Unicast URL=020W Allow Splitting=0x Allow Caching=0x Cache Expiration Time=0x

7 ตัวอย่างของไฟล์ (.nsc)
[Address] Name=[PANDYNB , PublishingPoint1] NSC Format Version=[3.0] Multicast Adapter=[ ] IP Address=[ ] IP Port=27995 Time To Live=20 Default Ecc=10 Log URL=[] Unicast URL=[] Allow Splitting=1 Allow Caching=1 Cache Expiration Time=86400

8 หลักการทำงานของ window media server
ผลงานที่ทำ ( ต่อ ) หลักการทำงานของ window media server

9 รูปแบบของ Multicast address
ผลงานที่ทำ ( ต่อ ) รูปแบบของ Multicast address

10 การส่ง file แบบ multicast stream
ผลงานที่ทำ ( ต่อ ) การส่ง file แบบ multicast stream Option 1 Option 2

11 ผลงานที่ทำ ( ต่อ ) Option 3 Option 4

12 แผนการดำเนินงานขั้นต่อไป
หลักการทำงานของโปรแกรม VLC โปรแกรม VLC (Initially Videolan Client) เป็นโปรแกรมที่มีการแบ่งการทำงานออกเป็น module หลาย ๆ module ซึ่งสามารถที่จะพัฒนา function หรือ format ในการทำงานเพิ่มเข้าไปในโปรแกรมได้

13 หลักการทำงานของโปรแกรม VLC

14 เอกสารอ้างอิง 1.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ ไอพีมัลติคาสต์. สถาปัตยกรรมและ Protocol ทีซีพี/ไอพี, 2.สุวัฒน์ ปุณณชัยยะ Multicast Protocol. เปิดโลก TCP / IP และ Protocol ของ Internet (Second Edition), 3.AVI file format .[Online]. Available from URL: 4.VLC media player.[Online]. Available from URL: 5.VLC user guide. [Online]. Available from URL:


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมแสดงผลสตรีมแบบมัลติคาสต์ของ วินโดว์สมีเดียสำหรับลินุกซ์ Windows Media Multicast Stream Play for Linux COE2005-11 นายณัฐพล โทนะพันธ์ รหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google