งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคำนึงถึงผู้อื่น เรียกง่ายๆว่า ใจเขาใจเรา เราอยู่ร่วมกันต้องเคารพสิทธิของ ผู้อื่นไม่ว่าผู้นั้นจะมีอายุอ่อนกว่า ไม่ควรก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของ ผู้อื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคำนึงถึงผู้อื่น เรียกง่ายๆว่า ใจเขาใจเรา เราอยู่ร่วมกันต้องเคารพสิทธิของ ผู้อื่นไม่ว่าผู้นั้นจะมีอายุอ่อนกว่า ไม่ควรก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของ ผู้อื่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การคำนึงถึงผู้อื่น เรียกง่ายๆว่า ใจเขาใจเรา

3 เราอยู่ร่วมกันต้องเคารพสิทธิของ ผู้อื่นไม่ว่าผู้นั้นจะมีอายุอ่อนกว่า ไม่ควรก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของ ผู้อื่น

4 กาลเทศะเป็นสิ่งที่สำคัญเป็น อย่างยิ่ง กาลเทศะ คือความ เหมาะสม ที่เราควรกระทำกับ สถานที่นั้นๆ และเหตุการณ์นั้นๆ

5 ไม่มีใครชอบการถูกดูหมิ่น แม้จะเป็นคนที่ถ่อมตัวที่สุดก็ตาม จริงใจ จริงวาจา จริงการกระทำ

6

7 ทุกวันเราต้องพบเจอเรื่องราวต่างๆ มากมายเปิดใจและยอมรับมัน

8

9 ผู้ใหญ่เดินเตะกระโถน ด่าว่าทำไมไม่วางให้ เป็นที่ เด็กเดินเตะกระโถน ด่า ว่าซุ่มซ่าม ผู้ใหญ่เรอ บ่นกับตัวเอง ว่าท้องไส้ไม่ค่อยดี เด็กเรอ ว่าเด็กว่าไม่มี มารยาท

10


ดาวน์โหลด ppt การคำนึงถึงผู้อื่น เรียกง่ายๆว่า ใจเขาใจเรา เราอยู่ร่วมกันต้องเคารพสิทธิของ ผู้อื่นไม่ว่าผู้นั้นจะมีอายุอ่อนกว่า ไม่ควรก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของ ผู้อื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google