งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
บทที่ 11 ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

2 การผ่อนสั้นผ่อนยาว การคำนึงถึงผู้อื่น เรียกง่ายๆว่า ใจเขาใจเรา

3 เคารพสิทธิของผู้อื่น
เราอยู่ร่วมกันต้องเคารพสิทธิของผู้อื่นไม่ว่าผู้นั้นจะมีอายุอ่อนกว่า ไม่ควรก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของผู้อื่น

4 รู้จักกาลเทศะ กาลเทศะเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง กาลเทศะ คือความเหมาะสม ที่เราควรกระทำกับสถานที่นั้นๆ และเหตุการณ์นั้นๆ

5 การไม่ดูหมิ่น การมีสัจจะ
ไม่มีใครชอบการถูกดูหมิ่น แม้จะเป็นคนที่ถ่อมตัวที่สุดก็ตาม การมีสัจจะ จริงใจ จริงวาจา จริงการกระทำ

6 รู้แพ้รู้ชนะ รู้จักให้

7 ใจกว้าง ทุกวันเราต้องพบเจอเรื่องราวต่างๆมากมายเปิดใจและยอมรับมัน

8 ปลง

9 นิทาน ผู้ใหญ่ชอบว่าเด็ก
ผู้ใหญ่เดินเตะกระโถน ด่าว่าทำไมไม่วางให้เป็นที่ เด็กเดินเตะกระโถน ด่าว่าซุ่มซ่าม ผู้ใหญ่เรอ บ่นกับตัวเองว่าท้องไส้ไม่ค่อยดี เด็กเรอ ว่าเด็กว่าไม่มีมารยาท

10 The End


ดาวน์โหลด ppt ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google