งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

My Profile Mr.Watchara Saysaman 5410804431.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "My Profile Mr.Watchara Saysaman 5410804431."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 My Profile Mr.Watchara Saysaman

2 ประวัติส่วนตัว E-mail sam_watchara@hotmail.co.th
ชื่อ นายวัชระ สายสมาน อายุ 20 ปี วันที่เกิด พฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2535 ภูมิลำเนา 83 หมู่ 2 ต.สิงโตทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150 เบอร์โทร

3 ประวัติการศึกษา ระดับอนุบาล โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองฉะเชิงเทรา ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ระดับอุดมศึกษา (ปัจจุบัน) ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาสังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4 งานอดิเรก ฟังเพลง ดูหนัง เล่นเฟสบุ๊ค ปลูกต้นไม้ เลี้ยงปลา

5 กิจกรรมที่เข้าร่วมระหว่างการศึกษา

6 กิจกรรมที่ประทับใจ

7 สถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบ

8 อาหารที่ชอบ

9 อุดมคติในการดำเนินชีวิต
ยึดมั่นตามหลักพระพุทธศาสนาที่สอนให้ทำความดี โดยไม่ได้หวังผลตอบแทน แต่สิ่งที่ได้ก็คือความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรา ที่จะส่งผลให้เกิดสิ่งดีๆกับชีวิตของเราตามมา

10 ความมุ่งหวังในอนาคต ตั้งใจศึกษาให้จบระดับปริญญาตรีและเรียนต่อปริญญาโท หลังจากนั้นก็ทำงานที่เหมาะกับสาขาที่เรียน เพื่อเลี้ยงดูพ่อแม่และผู้มีพระคุณ สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt My Profile Mr.Watchara Saysaman 5410804431.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google