งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mr.Watchara Saysaman 5410804431 ชื่อ นายวัชระ สายสมาน อายุ 20 ปี วันที่เกิด พฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2535 ภูมิลำเนา 83 หมู่ 2 ต. สิงโตทอง อ. บางน้ำเปรี้ยว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mr.Watchara Saysaman 5410804431 ชื่อ นายวัชระ สายสมาน อายุ 20 ปี วันที่เกิด พฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2535 ภูมิลำเนา 83 หมู่ 2 ต. สิงโตทอง อ. บางน้ำเปรี้ยว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Mr.Watchara Saysaman 5410804431

3 ชื่อ นายวัชระ สายสมาน อายุ 20 ปี วันที่เกิด พฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2535 ภูมิลำเนา 83 หมู่ 2 ต. สิงโตทอง อ. บางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา 24150 เบอร์โทร 085-0820729 E-mail sam_watchara@hotmail.co.th

4 ระดับอนุบาล โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองฉะเชิงเทรา ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ระดับอุดมศึกษา ( ปัจจุบัน ) ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาสังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5 ฟังเพลง ดูหนัง เล่นเฟสบุ๊ค ปลูกต้นไม้ เลี้ยงปลา

6

7

8

9

10 ยึดมั่นตามหลักพระพุทธศาสนาที่สอนให้ทำความดี โดยไม่ได้หวังผลตอบแทน แต่สิ่งที่ได้ก็คือความสุขที่เกิดขึ้นใน จิตใจของเรา ที่จะส่งผลให้เกิดสิ่งดีๆกับชีวิตของเราตามมา

11


ดาวน์โหลด ppt Mr.Watchara Saysaman 5410804431 ชื่อ นายวัชระ สายสมาน อายุ 20 ปี วันที่เกิด พฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2535 ภูมิลำเนา 83 หมู่ 2 ต. สิงโตทอง อ. บางน้ำเปรี้ยว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google