งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ.. นางสาวสุพรรณิการ์ กุศลชู ชื่อเล่น.. แพร เกิด.. 2 กรกฎาคม 2535

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ.. นางสาวสุพรรณิการ์ กุศลชู ชื่อเล่น.. แพร เกิด.. 2 กรกฎาคม 2535"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ.. นางสาวสุพรรณิการ์ กุศลชู ชื่อเล่น.. แพร เกิด.. 2 กรกฎาคม 2535
ประวัติส่วนตัว ชื่อ.. นางสาวสุพรรณิการ์ กุศลชู ชื่อเล่น.. แพร เกิด.. 2 กรกฎาคม 2535

2 ประวัติการศึกษา ประถมศึกษา..โรงเรียนวัดน้ำหัก มัธยมตอนต้น..โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี มัธยมตอนปลาย..โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 อุดมศึกษา.. สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3 ความฝัน ร้านกาแฟและเบเกอรี่

4 ร้านขายต้นไม้

5 สิ่งที่โปรดปราน

6

7

8 ศิลปินที่ชื่นชอบ

9 กิจกรรมยามว่าง ฟังเพลง เล่นเกม อ่านนิยาย ดูหนัง

10 จบ...จ้า


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ.. นางสาวสุพรรณิการ์ กุศลชู ชื่อเล่น.. แพร เกิด.. 2 กรกฎาคม 2535

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google