งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติส่วนตัว ชื่อ.. นางสาวสุพรรณิการ์ กุศลชู ชื่อเล่น.. แพร เกิด.. 2 กรกฎาคม 2535.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติส่วนตัว ชื่อ.. นางสาวสุพรรณิการ์ กุศลชู ชื่อเล่น.. แพร เกิด.. 2 กรกฎาคม 2535."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติส่วนตัว ชื่อ.. นางสาวสุพรรณิการ์ กุศลชู ชื่อเล่น.. แพร เกิด.. 2 กรกฎาคม 2535

2 ประถมศึกษา.. โรงเรียนวัดน้ำหัก มัธยมตอนต้น.. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ ทยาลัย สุราษฎร์ธานี มัธยมตอนปลาย.. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 อุดมศึกษา.. สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาค วิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประวัติการศึกษา

3 ความฝัน ร้านกาแฟ และเบเกอรี่

4 ร้านขายต้นไม้

5 สิ่งที่โปรดปราน

6

7

8 ศิลปินที่ชื่นชอบ

9 - ฟังเพลง - เล่นเกม - อ่านนิยาย - ดูหนัง กิจกรรมยามว่าง

10 จบ... จ้า


ดาวน์โหลด ppt ประวัติส่วนตัว ชื่อ.. นางสาวสุพรรณิการ์ กุศลชู ชื่อเล่น.. แพร เกิด.. 2 กรกฎาคม 2535.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google