งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ วันเกิด อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก อัครชัยกิจ ปรีชาวนิช 01/04/2535 19 165cm 56kg.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ วันเกิด อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก อัครชัยกิจ ปรีชาวนิช 01/04/2535 19 165cm 56kg."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อ วันเกิด อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก อัครชัยกิจ ปรีชาวนิช 01/04/2535 19 165cm 56kg

3 ที่อยุ่ ศาสนา สัตว์เลี้ยง 99/37 ซ. งามวงศ์วาน 44 ถ. งามวงศ์วานแขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพ 10900 พุทธ กุ้งปลา

4 กรุ๊ปเลือด อาหารที่ ชอบ กีฬาที่ ชอบ สีที่ชอบ วงดนตรี ที่ชอบ โอ RH- อาหารญี่ปุ่น หมากฮอสฟุตบอล ฟ้า SNSD

5 อนุบาล ประถมศึกษ า มัธยมศึกษ า ปริญญา สุดารักษ์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะอุตาหกรรมเกษตร

6

7 ชื่อ อายุ อาชี พ รศ. ดร. วิเชียรกิจ ปรีชาวนิช 58 ข้าราชการ

8 ชื่ออุไรภรณ์กิจ ปรีชาวนิช อายุ 55 อาชี พ แม่บ้ าน

9 ชื่อ อายุ อาชีพ วรพลกิจปรีชาว นิช 27 พนักงานบริษัท

10 ชื่อ อายุ อาชี พ ชมพรกิจ ปรีชาวนิช 23 อาชีพอิสระ

11 THE END


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ วันเกิด อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก อัครชัยกิจ ปรีชาวนิช 01/04/2535 19 165cm 56kg.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google