งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Physical Chemistry III 01403343 Introduction Piti Treesukol Chemistry Department Faculty of Liberal Arts and Science Kasetsart University : Kamphaeng.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Physical Chemistry III 01403343 Introduction Piti Treesukol Chemistry Department Faculty of Liberal Arts and Science Kasetsart University : Kamphaeng."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Physical Chemistry III 01403343 Introduction Piti Treesukol Chemistry Department Faculty of Liberal Arts and Science Kasetsart University : Kamphaeng Saen Campus

2 Chem:KU-KPS Piti Treesukol การวัดผลสัมฤทธิ์ในการ เรียน 1) การเข้าห้อง / ความสนใจในชั้น เรียน 10 % 2) แบบฝึกหัด / ทดสอบย่อย 10 % 3) โครงงาน 10 % 4) สอบกลางภาค 35 % 5) สอบปลายภาค 35 %

3 Chem:KU-KPS Piti Treesukol 3 Required Background Mathematics  Algebra  Differential & Integrate Physics Chemistry Statistic

4 Chem:KU-KPS Piti Treesukol Physical Chemistry Classical Thermodynamics Chemical Kinetics Quantum Chemistry Statistical Thermodynamics 4

5 Chem:KU-KPS Piti Treesukol 5 Thermodynamics Laws of Thermodynamics  1 st Law: Energy-Heat-Work  2 nd Law: Entropy  3 rd Law: Zero kelvin Energy Exchange Chemical & Physical Change Thermodynamic Properties

6 Chem:KU-KPS Piti Treesukol 6 Quantum Chemistry Microscopic properties  Atom, Molecule, Cluster Wave function  Quantum number  Orbitals Electronic properties  Electron configuration  Electron distribution  Energy  Structure

7 Chem:KU-KPS Piti Treesukol 7 การแก้ปัญหา ปัจจุบันแม่มีอายุมากกว่าลูก 21 ปี และอีก 6 ปีข้างหน้าแม่จะมีอายุ เป็น 5 เท่าของลูก อยากทราบว่า ตอนนี้ พ่อของลูกอยู่ที่ไหน  แม่ = x ปี ลูก = Y ปี  X = Y+21  X+6 = 5(Y+6)  Y+27=5Y+30  -4Y=3  Y= -0.75

8 Chem:KU-KPS Piti Treesukol A B C D E F G i คืออะไร ? สภาวะน้ำท่วม แต่ละอำเภอ พื้นที่น้ำท่วม จำนวนผู้ประสบภัย มูลค่าความเสียหาย มวลน้ำ ระดับน้ำ สีของน้ำ ค่าระดับ ออกซิเจน ในน้ำ ภาพรวมของ จังหวัด ?

9 Chem:KU-KPS Piti Treesukol อำเภ อ พื้นที่ ( ล้า นไร่ ) พื้นที่น้ำ ท่วม ( ล้านไร่ ) ระดับน้ำ ( ซม.) A201580 B4935120 C351050 พื้นที่น้ำท่วมของ จังหวัด ระดับน้ำของ จังหวัด

10 Chem:KU-KPS Piti Treesukol 10 ทีมฟุตบอล 6 ทีม แข่งแบบพบกันหมด มีการแข่งแบบเหย้า - เยือน  แต่ละทีมต้องเตะฟุตบอลกี่ครั้ง  จะมีการเตะฟุตบอลทั้งหมดกี่ครั้ง  ทีม A แข่งในบ้านมีโอกาสชนะ 80% แข่งนอกบ้านมีโอกาสชนะ 40% ทีม A จะชนะกี่ครั้ง

11 Chem:KU-KPS Piti Treesukol 11 ลูกเต๋า มี 6 หน้า  ความน่าจะเป็นที่จะทอยลูกเต๋าได้ แต้ม 3 เท่ากับเท่าใด  ทอยลูกเต๋า 24 ครั้ง จะได้แต้มใด บ่อยที่สุด และได้กี่ครั้ง  ทอยลูกเต๋า 2000 ครั้ง จะได้แต้ม รวมกันเท่าใด  มีลูกเต๋าสามครั้ง มีความน่าจะเป็น เท่าใดที่ได้แต้มรวมกันเท่ากับ 10  ถ้าหน้าลูกเต๋ามีแต้ม เป็น 1 2 3 3 4 6 ผลที่ได้จะเปลี่ยนไปอย่างไร

12 Chem:KU-KPS Piti Treesukol สถิติอธิบายเกี่ยวกับ ความน่าจะเป็น ?  ต้องการอธิบายปรากฏการณ์ใน ภาพรวม  มีปัจจัยที่ไม่ทราบ  มีการเบี่ยงเบนเนื่องจากปัจจัย ข้างเคียง  ไม่สามารถอธิบายได้อย่างแน่นอน (Exact)  ต้องมีกลุ่มตัวอย่างปริมาณหนึ่งที่ เพียงพอ โอกาสที่ฝนจะตก ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำฝนในแต่ละฤดู 12

13 Chem:KU-KPS Piti Treesukol ความน่าจะเป็น เหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ ( อาจ ซ้ำกันได้ )  นิสิต 300 คน  วัดความสูงของนิสิตแต่ละคน *  ความน่าจะเป็นที่เลือกนิสิต 1 คน และได้คนที่มีความสูงเท่ากับ 167 ซม.  ค่าเฉลี่ยความสูงหาได้จากความ น่าจะเป็น 13

14 Chem:KU-KPS Piti Treesukol คนไหนที่เราเกลียดมากกว่า กัน  แฟนใหม่ของแฟนเก่า  แฟนเก่าของแฟนใหม่ รู้ภาษา เข้าใจความหมาย  อดทน  discover 14


ดาวน์โหลด ppt 1 Physical Chemistry III 01403343 Introduction Piti Treesukol Chemistry Department Faculty of Liberal Arts and Science Kasetsart University : Kamphaeng.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google