งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทุนการศึกษา. Short-term Scholarships JASSO (Japan Student Services Organization) Osaka University Scholarship for Exchange Study ทุนเพื่อมาเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยโอซา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทุนการศึกษา. Short-term Scholarships JASSO (Japan Student Services Organization) Osaka University Scholarship for Exchange Study ทุนเพื่อมาเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยโอซา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทุนการศึกษา

2 Short-term Scholarships JASSO (Japan Student Services Organization) Osaka University Scholarship for Exchange Study ทุนเพื่อมาเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยโอซา กา ระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 1 ปี

3 Short-term Program OUSSEP (Short-term Study Program for Undergraduate Level) Regular Short-term Exchange Program (for Undergraduate Level and Graduate Level) FrontierLab@OsakaU (for Undergraduate Level and Graduate Level)

4 List of scholarships to Japan 1.Japanese Government Scholarship (Monbukagakusho:MEXT) 2.Scholarship by private organization 3.Asian Youth Fellowship (AYF) 4.Thai Government Scholarship

5 List of scholarships to Japan 1.Japanese Government Scholarship (Monbukagakusho:MEXT) 2.Scholarship by private organization 3.Thai Government Scholarship

6 Embassy Recommendation : Benefits สำหรับปี 2011 ทุนการศึกษาจะได้ 155,000 เยนถึง 157,000 เยนต่อเดือนขึ้นอยู่กับ สถานภาพ และ ภูมิภาคของผู้รับทุน ตั๋วเครื่องบินไปประเทศญี่ปุ่นเมื่อได้รับทุน และ เดินทางกลับประเทศเมื่อสิ้นสุดการรับทุน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ค่าเทอม ค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้รับการยกเว้น

7 Embassy Recommendation : Qualification สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 22 ปีแต่ไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ 1 เมษายนปีการศึกษาถัดไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือ กำลังจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคมปีการศึกษา ปัจจุบัน สาขาที่ศึกษาต่อจะต้องเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับ สาขาที่จบมา GPA >= 3.50 แต่ถ้ามีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น (JLPT) - ระดับ 1 : GPA >= 2.80- ระดับ 2 : GPA >= 3.00 - ระดับ 3 : GPA >= 3.30 หรือสอบ Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) ได้ผลคะแนนรวมวิชา “Mathematics Course 2” และ “Science” รวมกันมากกว่า 260 คะแนน

8 Embassy Recommendation : Selection Method Application 1st Screening 2nd Screening Notification of Acceptance Immigration Procedures Coming to Japan Japanese Language Education Specialized Education Returning Home Follow-up May June July Febuary March April

9 Embassy Recommendation : Application & Documents ใบสมัคร ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ หรือรับ ได้ที่สถานทูตหรือสถานกงสุล(เชียงใหม่) เขียนเรียงความเกี่ยวกับสาขาที่จะไป ศึกษาต่อ และแผนการศึกษาต่อใน ประเทศญี่ปุ่น รูปถ่าย 6x4” ไม่เกิน 6 เดือน 3 ใบ Transcript และสำเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองสถานภาพนิสิต ชั้นปีที่ 4 และจะ สำเร็จการศึกษาในปีนี้) ใบคะแนนสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น หรือ EJU (ถ้ามี) เอกสารทุกฉบับกรอกเป็นภาษาอังกฤษ หรือญี่ปุ่นหรือแปล

10 Embassy Recommendation : Paper Selection & Interview Test Subject –Social Sciences : English, Mathematic A –Natural Sciences : English, Mathematic B และเลือก 1 วิชาจาก Biology, Chemistry, Physics ข้อสอบทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ สถานที่สอบ : เลือกสอบได้ที่กรุงเทพฯ หรือ เชียงใหม่ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาญี่ปุ่น

11 Embassy Recommendation : 2 nd Screening ตรวจร่างกายที่ร.พ.รัฐ ติดต่อหาอาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยที่ ญี่ปุ่น ภายในเวลาที่ทางสถานทูตกำหนด ทาง อีเมล์ จดหมายหรือวิธีใดๆ ก็ได้ ส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการสมัครทุน รวมทั้งใบ ตรวจสุขภาพ ทั้งหมดผ่านไปยัง International Affair ของทางมหาวิทยาลัย ถ้าอาจารย์ตกลงรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จะ ได้รับจดหมาย Letter of acceptance กลับมา เป็นการการันตีว่า 2 nd Screening ผ่านแน่นอน (มากกว่า 99%) รายละเอียดทั้งหมดนี้จะมีการ Orientation ที่ สถานทูต (ถ้าผ่านการสัมภาษณ์แล้ว)

12 Embassy Recommendation : Scholarship System Initial Status : Research Student Length : 2 years Japanese Course : 6 months ในช่วงเวลาสองปี จะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อเปลี่ยนสถานะเป็นนักศึกษาปริญญาโท (หรือปริญญาเอก) ถ้าไม่สามารถสอบให้ผ่านได้ ภายในสองปี จะสิ้นสุดทุน ในทำนองเดียวกัน เมื่อจบปริญญาโทแล้วต้องการ ต่อปริญญาเอก จะต้องสอบเข้าปริญญาเอกให้ ได้ทันที ถ้าคณะหรืออาจารย์ที่ปรึกษาไม่ยินยอม ให้ต่อปริญญาเอก จะสิ้นสุดทุน

13 University Recommendation รายละเอียดของทุนโดยรวมนั้น ค่อนข้าง ใกล้เคียงกับทุนที่สมัครผ่านสถานทูต แตกต่างกันเพียงการดำเนินการในการสมัคร และรายละเอียดปลีกย่อยเล็กน้อย ◦ มหาวิทยาลัยที่ท่านจบการศึกษาต้องมีสัญญา MOU กับมหาวิทยาลัยที่ท่านต้องการสมัคร เท่านั้น ◦ ต้องติดต่อกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนั้นๆ ก่อนที่ จะยื่นเอกสาร ◦ ต้องผ่านการคัดเลือกรอบแรกจากมหาวิทยาลัย นั้นๆ ก่อนที่ทางมหาวิทยาลัยจะยื่นเอกสาร ขอทุน ไปที่รัฐบาลญี่ปุ่น โดยส่วนมากจะมีการคัดเลือก สองรอบ รอบแรกจากเอกสารที่ส่งไป และรอบ สองจากการสัมภาษณ์ อาจจะผ่านทางอีเมล ◦ ส่วนมาก จะไม่มีคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นให้

14 List of scholarships to Japan 1.Japanese Government Scholarship (Monbukagakusho:MEXT) 2.Scholarship by private organization 3.Thai Government Scholarship

15 Scholarship by private organization เช่น –Panasonic –Hitachi โดยเงื่อนไขของแต่ละทุนนั้น สามารถ ตรวจสอบได้จากเวปไซด์ขององค์กรนั้นๆ

16 List of scholarships to Japan 1.Japanese Government Scholarship (Monbukagakusho:MEXT) 2.Scholarship by private organization 3.Thai Government Scholarship

17 Thai Government Scholarship เช่น –ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ –ทุน ก.พ. –ฯลฯ ต้องใช้ทุนไม่ต่ำกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ ศึกษาต่อ

18 Further Information http://www.th.emb- japan.go.jp/th/jis/study.htm http://www.panasonic-th.com/web/ about_schorlarship.asp http://stscholar.nstda.or.th/ http://www.ocsc.go.th/

19 OSAKA UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING SCIENCE พิชาภรณ์ สุทธาวาส Mechanical Systems and Bioengineering Systems Laboratory Department of Mechanical Engineering and Bioengineering ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

20 ภาควิชากลศาสตร์และชีว วิศวกรรม สาขาวิชาชีววิศวกรรม การวิจัยระบบกลศาสตร์และระบบชีว วิศวกรรม Mechanical Systems and Bioengineering Systems Laboratory

21 การวิจัยระบบกลศาสตร์และ ระบบชีววิศวกรรม Mechanical Systems and Bioengineering Systems Laboratory 1) Modeling and analysis for orthopedic and orthodontic biomechanics, 2) Human body motion analysis for design/evaluation of assistive rehabilitation devices, 3) Optimality analysis of bone tissue/structure and design optimization of adaptive structural system, 4) Assistant system for smart structure/mechanism design

22 การวิจัยการจำลองการเดินและระบบ ประสาท x y Center of gravity ข้อต่อ (x1,y1) ( x2,y2 ) ( x3,y3 ) ( x4,y4 ) (x5,y5) ( x6,y6 ) (x7,y7) Θ1 Θ2 Θ3 Θ4 Θ5 Head and Trunk Thigh Knee Joint SHANK Hip Joint Angle Joint

23 Estimation flowchart Initial parameters GA process Creating new set of neuronal parameters Fitness function < 0.001 Compare with captured motion data Estimated Neural parameters NO YES Calculating motion simulation over certain steps time

24 Estimation of neural parameters from normal walking


ดาวน์โหลด ppt ทุนการศึกษา. Short-term Scholarships JASSO (Japan Student Services Organization) Osaka University Scholarship for Exchange Study ทุนเพื่อมาเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยโอซา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google