งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Study in Japan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Study in Japan."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Study in Japan

2 Study in Osaka University Scholarship Other information
Study in Japan Study in Osaka University Scholarship Other information

3 Entrance Exam for Master Course of ES(IST)
type application exam enrollment note International 2010 January 2010 February 2010 April limited to research students of ES Paper test and oral test (interview) Everything is in Japanese TOEIC or TOEFL score is needed Certificate of Japanese Language Proficiency * ES = Graduate School of Engineering Science * IST = Graduate School of Information Science and Technology

4 Exam Questions for Master Course of IST
Information Engineering Departments of Computer Science Information Systems Engineering Information Networking Multimedia Engineering Bioinformatic Engineering (Department of Bioinformatic Engineering) Basic Biology

5 Other Types of International Students
Research students (Non-degree) preparation for enrollment in regular courses Exam Fee: 9,800 JPY Matriculation Fee: 84,600 JPY Tuition Fee: 173,400 JPY/semester Special students (Non-degree) can take classes and credits, but no research Tuition Fee: 14,400 JPY/class Short-term students (Non-degree) OUSSEP program Osaka University Short-term Student Exchange Program Cooperative Education “Engineering Science 21st Century” of Graduate School of Engineering Science 1 JPY = 0.27 baht Prices are as of the enrollment in 2008

6 Application for OUSEPP and Scholarship
Application deadline Fall of 2009 Enrollment March, 2009 Spring of 2009 Enrollment November, 2008 JASSO (Japan Student Services Organization) scholarship OUSSEP students with academic record > GPA 2.30 can apply monthly stipend of about 80,000 JPY settling-in allowance of 150,000 JPY upon arrival OU Scholarship monthly stipends of 80,000 JPY JASSO Scholarship applicants shall be automatically shortlisted to the OU Scholarship

7 Engineering Science 21st Century of ES(G)
Master and Doctor courses taught in English Department of Materials Engineering Science Department of Mechanical Science and Bioengineering Department of Systems Innovation 5 with scholarship and 20 without scholarship Choose supervisor in all eleven divisions Take at least nine lectures of master course Internship training at Japanese company provided

8 Study in Osaka University Scholarship Other information
Study in Japan Study in Osaka University Scholarship Other information

9 List of scholarships to Japan
Japanese Government Scholarship (Monbukagakusho:MEXT) Panasonic Corporation Scholarship Asian Youth Fellowship (AYF) Thai Government Scholarship

10 List of scholarships to Japan
Japanese Government Scholarship (Monbukagakusho:MEXT) Panasonic Corporation Scholarship Asian Youth Fellowship (AYF) Thai Government Scholarship

11 จำนวนทุน : ประมาณ 50 ทุนต่อปี ทุนการศึกษาจะได้ 160,000 เยนต่อเดือน
MEXT : Benefits จำนวนทุน : ประมาณ 50 ทุนต่อปี ทุนการศึกษาจะได้ 160,000 เยนต่อเดือน เงินช่วยเหลือ 25,000 เยน รับที่ท่าอากาศยานทันทีที่ถึงญี่ปุ่น ตั๋วเครื่องบินไปประเทศญี่ปุ่นเมื่อได้รับทุน และเดินทางกลับประเทศเมื่อสิ้นสุดการรับทุน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ค่าเทอม ค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้รับการยกเว้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจะจัดหาที่พักให้ในช่วง 1-2 ปีแรก 50 grants/years Allowance On arrival payment Air ticket School fees exemption Dormitory

12 MEXT : Qualification สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 22 ปีแต่ไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ 1 เมษายนปีการศึกษาถัดไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือกำลังจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคมปีการศึกษาปัจจุบัน สาขาที่ศึกษาต่อจะต้องเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่จบมา GPA >= 3.50 แต่ถ้ามีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น (JLPT) - ระดับ 1 : GPA >= ระดับ 2 : GPA >= 3.00 ระดับ 3 : GPA >= 3.30 หรือสอบ Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) ได้ผลคะแนนรวมวิชา “Mathematics Course 2” และ “Science” รวมกันมากกว่า 260 คะแนน ข้อสอบทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่น Age 22 – 35 yrs Graduated or 4th year student Continuing in related field GPA requirement with Japanese language ability advantage Or EJU test score

13 MEXT : Selection Method
April May Coming to Japan Japanese Language Education Specialized Education Returning Home Follow-up Application 1st Screening 2nd Screening Notification of Acceptance Immigration Procedures June July February March

14 MEXT : Scholarship System
Initial Status : Research Student Length : 2 years Japanese Course : 6 months ในช่วงเวลาสองปี จะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อเปลี่ยนสถานะเป็นนักศึกษาปริญญาโท (หรือปริญญาเอก) ถ้าไม่สามารถสอบให้ผ่านได้ภายในสองปี จะสิ้นสุดทุน ในทำนองเดียวกัน เมื่อจบปริญญาโทแล้วต้องการต่อปริญญาเอก จะต้องสอบเข้าปริญญาเอกให้ได้ทันที ถ้าคณะหรืออาจารย์ที่ปรึกษาไม่ยินยอมให้ต่อปริญญาเอก จะสิ้นสุดทุน In 2 years of research student you have to pass entrance examination to enroll as regular student If you cannot do it in 2 years the scholarship ends. In the same way, after the graduation of Master, you have to pass the Doctor course’s entrance examination. Or else the scholarship ends.

15 List of scholarships to Japan
Japanese Government Scholarship (Monbukagakusho:MEXT) Panasonic Corporation Scholarship Asian Youth Fellowship (AYF) Thai Government Scholarship

16 ปีที่ 1 : สถานภาพ Research Student
Panasonic : Benefits จำนวนทุน : 3 ทุนต่อปี ปีที่ 1 : สถานภาพ Research Student ค่าใช้จ่ายรายเดือน 150,000 เยน เงินช่วยเหลือ 200,000 เยน (ครั้งเดียว) ค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วยไม่เกิน 500,000 เยนต่อปี ปีที่ 2-3 : สถานภาพ Graduate Student ค่าใช้จ่ายรายเดือน 180,000 เยน เงินช่วยเหลือค่าสอบเข้า 200,000 เยน (ครั้งเดียว) ในทำนองเดียวกับทุน MEXT ถ้าสอบเข้าไม่ได้ในปีแรกจะสิ้นสุดทุน

17 Panasonic : Qualification (2550)
มีสัญชาติไทย ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรสี่ปีมาแล้วไม่เกิน 4 ปี หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม 2552 สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา - วิทยาศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยีชีวภาพ - เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัครต้องมีผลการศึกษาคะแนนสะสมเฉลี่ย (GPA) ตลอดระยะเวลาของการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00 มีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น : หลังผ่านการคัดเลือกแล้วผู้สมัคร จะต้องศึกษาภาษาญี่ปุ่นจนกระทั่งมีความรู้ และสามารถพูด อ่านเขียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมาตรฐานเดียวกัน ต้องสอบผ่านระดับ 3 ของ Japanese Language Proficiency Test ภายใน ธันวาคม 2551

18 Panasonic : Selection Method (2550)
เปิดรับสมัคร (ยื่นใบสมัคร) : 1 ก.พ. - 7 เม.ย.ของทุกปี การคัดเลือกจากเอกสาร : เม.ย. - พ.ค. ประกาศผลการคัดเลือกจากเอกสาร : 4 พฤษภาคม 2550 สัมภาษณ์รอบแรก : 9-11 พฤษภาคม 2550 ประกาศผลรอบแรก : 2 มิถุนายน 2550 การเข้าค่ายเก็บคะแนน : 8-9 มิถุนายน 2550 ประกาศผลการเข้าค่าย : ปลายเดือนมิถุนายน 2550 ตรวจร่างกาย : ปลายเดือนมิถุนายน 2550 ประกาศผลการตรวจร่างกาย ปลายเดือนมิถุนายน 2550 สัมภาษณ์รอบสุดท้าย : ปลายเดือน มิถุนายน 2550 ประกาศผลผู้ได้รับทุน : 17 กรกฎาคม 2550

19 List of scholarships to Japan
Japanese Government Scholarship (Monbukagakusho:MEXT) Panasonic Corporation Scholarship Asian Youth Fellowship (AYF) Thai Government Scholarship

20 ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่โอซาก้าเป็นเวลา 7 เดือน
AYF : Benefits ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่โอซาก้าเป็นเวลา 7 เดือน ทุนที่ได้รับเหมือนกับทุน MEXT ทุกอย่าง ภายหลังจากสิ้นสุดช่วงเวลาเรียนภาษา จะเปลี่ยนสถานะเป็นนักเรียนทุน MEXT และไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นได้ทันที เรียกได้ว่าเป็นทุนเรียนภาษา + ทุน MEXT รวมในทุนเดียวกัน

21 AYF : Selection Procedure
June-November Application submitted (please check the dead line) February-March Screening of Applicants March 2008 Determination of Successful Applicants Middle of July 2008 Coming to Kansai, Japan Starting Preparatory Course July-November Counseling for the Placement to a Graduate School in Japan (to obtain the Letter of Acceptance by November 2008) September 2008 Application for Monbukagakusho Scholarship 2008 February 2009 Placement to the Graduate School by Monbukagakusho

22 List of scholarships to Japan
Japanese Government Scholarship (Monbukagakusho:MEXT) Panasonic Corporation Scholarship Asian Youth Fellowship (AYF) Thai Government Scholarship

23 Thai Government Scholarship
เช่น ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ ทุน ก.พ. ฯลฯ ต้องใช้ทุนโดย: ทำงานในหน่วยงานราชการไม่ต่ำกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ศึกษาต่อ ใช้เงินสามเท่าของทุนที่ใช้ไป

24 Recommendation Scholarship
เป็นการติดต่อระหว่างอาจารย์ไทย ที่รู้จักหรือจบมาจากญี่ปุ่น กับอาจารย์ที่ญี่ปุ่น ถ้าอาจารย์ญี่ปุ่นตอบรับที่จะให้เข้าเรียนต่อที่แลป มักจะได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเสมอๆ ที่มาของนักเรียนไทยที่ได้ทุนเกินครึ่งที่ Osaka U. มาจากทุน Recommendation ไม่มีข้อจำกัดด้านเกรดเฉลี่ย ขอให้อยากวิจัยก็มีโอกาส

25 Nara Institute of Science and Technology Kobe University
University List Osaka University (อู๋ Narun CPE17) (กิ๊บ Nantinee CPE19) Nara Institute of Science and Technology (ปภณ SKE2) Kobe University

26 KU International Affair http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/study.htm
Further Information KU International Affair about_schorlarship.asp


ดาวน์โหลด ppt Study in Japan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google