งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มวิจัยด้าน ทฤษฎี ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศา สตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มวิจัยด้าน ทฤษฎี ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศา สตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มวิจัยด้าน ทฤษฎี ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศา สตร์

2 วิทยาการคอมพิวเตอร์เชิงทฤษฎี (Theoretical Computer Science) นักวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์เชิง ทฤษฎีสร้าง งานวิจัยที่เป็น รากฐานให้กับ สาขาต่าง ๆ ใน วิทยาการ คอมพิวเตอร์ Cover of FOCS proceedings --- designed by Alvy Ray Smith in 1973

3 Theoretical Computer Science Theory NetworkingComputer Systems Database Artificial Intelligence ProgrammingOptimization

4 TCS, at KU เสียใจด้วย ที่นี่เราไม่เก่งขนาดทำได้ ทุกเรื่องขนาดนั้น

5 TCS, at KU โดยทั่วไปแล้ว เราสนใจงานวิจัยที่ – เสนออัลกอริทึมหรือวิธีการใหม่ที่ดีกว่า เดิม ( โดยพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ได้ ) – เสนอการวิเคราะห์งานเก่าที่ชัดเจน กว่าเดิม – เสนอบทพิสูจน์ของวิธีการที่มีผู้ใช้จริง ในทางปฏิบัติ แต่ไม่มีใคร ( คิดจะ ) ตอบ คำถามว่า " ทำไมจึงทำงานได้ ?"

6 คนบอก ๆ กันมา มีคนบอกว่า –" นักทฤษฎีเป็นคนที่เชื่ออะไรยาก " เราบอกว่า –" คนอื่นอาจเชื่ออะไรง่ายเกินไป ?"

7 กรอบของทฤษฎี สร้างผลงานใหม่จากความเข้าใจที่ลึกซึ้ง มากกว่า จัดกลุ่มผลงานเก่าให้อยู่ในกรอบที่สามารถ นำมาเปรียบเทียบกันได้ แสดงว่า – อะไรทำได้ – อะไรทำไม่ได้ – อะไรทำดีกว่าที่ทำอยู่ไม่ได้ – อะไรที่ชาวบ้านคิดว่าทำได้ แต่จริง ๆ แล้ว ทำไม่ได้

8 ตัวอย่างปัญหา AI (Learning theory) –Theoretical performance of various constructions of multiclass classifiers from binary classifiers Network (Graph algorithms, distributed algorithms) –Constructing almost optimal multicast trees efficiently, in a distributed fashion (both in wired networks and wireless networks) –Performance guarantees for heuristics for constructing multicast trees in wireless ad hoc network –Analysis of intruder detection and cleaning algorithms in various intruder models Load balancing (Graph algorithms) –Faster algorithms for job assignments Optimization (Graph algorithms) –On-going: Experimental analysis and theoretical analysis of ant-based optimization algorithm for traveling salesman problem

9 TCS, at KU สาขาที่ทำวิจัย ( มีงานตีพิมพ์ ) –Graph algorithms: shortest paths, minimum cuts, maximum flows, matchings –Approximation algorithms –Sidelines Distributed algorithms Computational learning theory สาขาที่สนใจ ( ปัจจุบัน ) –Network algorithms: routings, packet scheduling –Computational biology: Phylogeny –Anything which requires proofs

10 กิจกรรมของกลุ่มวิจัย Theory Suki( ถูกกว่า MK กินได้ บ่อยเท่าที่ต้องการ )

11 Theory Suki

12 กิจกรรมของกลุ่มวิจัย Theory Reading Group – สัมนาย่อยรายอาทิตย์ นิสิตและอาจารย์ผลัดกัน อ่าน paper แล้วนำมานำเสนออย่างไม่เป็นทางการ ( เย็นวันจันทร์ หรืออังคาร ) Probability Reading Group – สัมนาย่อยรายอาทิตย์ จัดโดยนิสิต อ่าน course note วิชาความน่าจะเป็น ( บ่ายวันจันทร์ ) Theory Informal Lectures –Approximation algorithms ( เย็นวันพฤหัสบดี ) Theory Suki – ถูกกว่า MK กินได้บ่อยเท่าที่ต้องการ

13 ทรัพยากร ( คงทน ) เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ( อาจเพิ่ม ได้ในอนาคต ) ไวท์บอร์ทขนาดใหญ่ 2 อัน โต๊ะและเก้าอี้อีกหลาย ๆ ตัว ( ขอบคุณ KDL & NAIST) ตู้เย็น, หม้อต้มน้ำ, เครื่องทำกาแฟ, ชาม, แก้วน้ำ, แก้วกาแฟ

14 ทรัพยากร ( สิ้นเปลือง ) มีไม่จำกัด – กระดาษ & หมึกพิมพ์ – ปากกาไวท์บอร์ด – กาแฟ : กาแฟสด ( อย่างค่อนข้างดี ), นมข้น หวาน, นมข้นจืด ( ครีมสด ), กาแฟขวด, กาแฟ กระป๋อง – บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขาดแคลน – เครื่องคอมพิวเตอร์ : ปัจจุบันมี 1 เครื่อง อาจ เพิ่มได้อีกในอนาคต

15 เกณฑ์การรับเข้าห้องวิจัย ไม่มีเกณฑ์แน่นอน ระดับปริญญาโท – งานวิจัยอาจเป็นการทดลอง ( ไม่ต้อง พิสูจน์ ) ได้ ระดับปริญญาเอก – งานวิจัยต้องเป็นการพิสูจน์ทฤษฎีเท่านั้น

16 คณาจารย์ อ. เฉลิมศักดิ์ ฉัตรดอกไม้ไพร –programming languages ( ช่วงนี้พัก การทำวิจัยไปเลี้ยงลูก ) อ. จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล –algorithms อ. ปริญญา เฉลิมสุข –computational complexity ( ลาเรียน U. of Chicago)

17 ทุนวิจัย ไม่มีมากนัก – อ. จิตร์ทัศน์ รับทุนวิจัย : สนับสนุนการทำวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ -- - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย แห่งชาติ ( สกว ) ทุนระยะเวลา 2 ปี ( หมด ในเดินมิถุนายนนี้ ) แต่คิดว่าคงไม่กินแกลบ ?

18 ถ้าสนใจ มารับ paper ( ของคนอื่น ) ไปอ่านเล่น ก่อน –( คิดว่าคงอ่านไม่รู้เรื่อง --- แต่ไม่ต้อง กลัว, ตอนผมเริ่มอ่าน ผมก็อ่านไม่รู้เรื่อง เหมือนกัน ) แต่ถ้าชอบค่อยมาคุยกัน


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มวิจัยด้าน ทฤษฎี ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศา สตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google