งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Identify needs & Expectation Stakehol ders RolesNeed Expectatio n ลูกค้า บริโภค สินค้า ได้สินค้าที่มี คุณภาพ, ถูกใจ ตรงตามแบบ, ได้ สินค้าตรงตาม เวลาที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Identify needs & Expectation Stakehol ders RolesNeed Expectatio n ลูกค้า บริโภค สินค้า ได้สินค้าที่มี คุณภาพ, ถูกใจ ตรงตามแบบ, ได้ สินค้าตรงตาม เวลาที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 Identify needs & Expectation Stakehol ders RolesNeed Expectatio n ลูกค้า บริโภค สินค้า ได้สินค้าที่มี คุณภาพ, ถูกใจ ตรงตามแบบ, ได้ สินค้าตรงตาม เวลาที่ ออร์เดอร์มา สินค้าที่ได้รับ ตรงใจ ผู้บริหาร บริษัท บริหาร บริษัท - กิจการมีความ เจริญก้าวหน้า - ได้ผลกำไรที่ดี กิจการเกิดการ ขยายตัว ผู้จัดการ บริษัท บริหารงาน บริหาร ทรัพยากร บุคคล ภายใน บริษัท สามารถบริหาร จัดการทั้งงาน และพนักงานทุก คนให้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สินค้ามีคุณภาพ ตรงตาม วัตถุประสงค์ที่ ผู้บริหาร ( เจ้าของบริษัท ) กำหนดไว้

5 Stakeh olders RolesNeed Expectatio n ผู้จัดส่ง วัตถุดิบ ส่งมอบสินค้า วัตถุดิบ - ต้องการทราบ จำนวน ระยะเวลาในการ ส่งมอบสินค้า - ทราบ รายละเอียดของ วัตถุดิบ - บริษัทได้รับ วัตถุดิบที่ดี มี คุณภาพ - ได้รับของที่สั่ง ตรงเวลา - สามรถจัดส่ง สินค้า ให้ถึงมือ ลูกค้า - อย่างรวดเร็วตรง เวลา บริษัท จัดส่ง สินค้า ต่างประเ ทศ จัดส่งสินค้าให้ ถึงลูกค้า ต้องการทราบ จำนวน ระยะเวลาในการ จัดส่งสินค้า สินค้าส่งได้ ทันเวลาไม่ ผิดพลาด พนักงานปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ตนได้ รับผิดชอบ - ได้งานที่ดี มี ประสิทธิภาพ - เกิดความ ผิดพลาดของงาน น้อยที่สุด - ความร่วมมือร่วม ใจของเพื่อน ร่วมงาน - ค่าจ้าง โบนัส ปลายปี

6 Stakeh olders RolesNeed Expectatio n กลุ่มคน ว่างงาน บริหารงาน บริหารทรัพยากร บุคคลภายใน บริษัท อยากเข้าทำงาน ในตำแหน่ง ที่สนใจ ได้เข้ามาทำงาน ในบริษัท บริษัทที่ ผลิต เสื้อผ้ายืด, เสื้อไหม พรมใน เชียงใหม่ คอยติดตาม ความก้าวหน้า ของบริษัท การแข่งขันทาง การตลาด ได้สินค้าและ ผลิตภัณฑ์ ที่ตรงใจลูกค้า ชาวบ้าน บ้านดอน มูล คอยสอดส่อง ดูแลเรื่อง การปล่อยของ เสียลงสู่หมู่บ้าน บริษัทไม่ทิ่งของ เสีย ไม่ปล่อยน้ำเสีย และทำลาย สิ่งแวดล้อมบริเวณ โรงงาน ซึ่งอยู่ ภายในหมู่บ้าน สิ่งแวดล้อมยังคง สภาพเหมือนเดิม รัฐบาลตรวจสอบ กฎระเบียบ ตามมาตฐาน โรงงาน โรงงานไม่ฝ่าฝืน กฎระเบียบ ตามที่กฎหมายได้ ระบุไว้ บริษัทปฎิติบัติตาม กฎหมาย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

7 Stakeholder Spectrum Analysis SupporterModerate Supporter NeutralModerate opponent opponent ลูกค้า ผู้บริหารบริษัท ผู้จัดการบริษัท ผู้จัดส่งวัตถุดิบ บริษัทจัดส่งสินค้า ต่างประเทศ พนักงาน กลุ่มคนว่างงาน บริษัทที่ผลิตเสื้อผ้า ยืด, เสื้อไหมพรมใน เชียงใหม่ ชาวบ้านบ้าน ดอนมูล รัฐบาล

8 stakeholder management

9

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt Identify needs & Expectation Stakehol ders RolesNeed Expectatio n ลูกค้า บริโภค สินค้า ได้สินค้าที่มี คุณภาพ, ถูกใจ ตรงตามแบบ, ได้ สินค้าตรงตาม เวลาที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google