งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครู แพท ย์ ครู แพท ย์. ความ พร้อม 1. ชอบการ เรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครู แพท ย์ ครู แพท ย์. ความ พร้อม 1. ชอบการ เรียนการสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครู แพท ย์ ครู แพท ย์

2 ความ พร้อม

3 1. ชอบการ เรียนการสอน

4 2. ชอบ นักศึกษา

5 3. มี ความคิด ริเริ่ม

6 4. อดทน อดกลั้น

7 5. คิดอย่าง บูรณาการ

8 ชอบสอน คิดใหม่ ใจสู้ บูรณาการ ชอบศิษย์

9 คุณลักษณะ ของอาจารย์

10 1. มีความรู้ ความสามารถ 1. มีความรู้ ความสามารถ

11 2. มีความ พร้อมในการ สอน 2. มีความ พร้อมในการ สอน

12 3. มีวิธีสอน ที่น่าสนใจ 3. มีวิธีสอน ที่น่าสนใจ

13 4. เป็นกันเอง ตามสมควร 4. เป็นกันเอง ตามสมควร

14 5. พร้อมที่ จะรับฟัง 5. พร้อมที่ จะรับฟัง

15  รู้วิชา  เตรียมมา ก่อน  สอนเข้าใจ  ไม่เหินห่าง  ใ จกว้าง เสมอ

16 การอบรม บ่มนิสัย การอบรม บ่มนิสัย

17 ความรู้คู่ คุณธรรม

18 คุณธรรม นำความรู้

19 ลักษณะคน ไทย ในความ คาดหวัง

20 ปณิธานของ มหาวิทยาลัยเ ชียงใหม่

21 คุณส มบัติ บัณฑิต แพทย์ เชียงใหม่

22 ข้อคิด เรื่อง ชีวิตครู แพทย์

23 สรุป

24 สอน คน ให้เป็น แพทย์

25 สอน แพทย์ ให้เป็น คน


ดาวน์โหลด ppt ครู แพท ย์ ครู แพท ย์. ความ พร้อม 1. ชอบการ เรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google