งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูแพทย์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูแพทย์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูแพทย์

2 ความพร้อม

3 1. ชอบการเรียนการสอน

4 2. ชอบนักศึกษา

5 3. มีความคิดริเริ่ม

6 4. อดทน อดกลั้น

7 5. คิดอย่างบูรณาการ

8 ชอบสอน ชอบศิษย์ คิดใหม่ ใจสู้ บูรณาการ

9 คุณลักษณะของอาจารย์

10 1. มีความรู้ความสามารถ

11 2. มีความพร้อมในการสอน

12 3. มีวิธีสอนที่น่าสนใจ

13 4. เป็นกันเองตามสมควร

14 5. พร้อมที่จะรับฟัง

15 รู้วิชา เตรียมมาก่อน สอนเข้าใจ ไม่เหินห่าง ใจกว้างเสมอ

16 การอบรมบ่มนิสัย

17 ความรู้คู่คุณธรรม

18 คุณธรรมนำความรู้

19 ลักษณะคนไทย ในความคาดหวัง
ลักษณะคนไทย ในความคาดหวัง

20 ปณิธานของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปณิธานของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21 บัณฑิตแพทย์เชียงใหม่
คุณสมบัติ บัณฑิตแพทย์เชียงใหม่

22 ข้อคิดเรื่อง ชีวิตครูแพทย์

23 สรุป

24 สอนคน ให้เป็นแพทย์

25 สอนแพทย์ ให้เป็นคน


ดาวน์โหลด ppt ครูแพทย์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google