งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9 กลยุทธ์ทางเทคโนโลยี (Strategy Technology) เทคโนโลยี - กระบวนการหรือวิธีการและเครื่องมือ ที่นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์หรือใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9 กลยุทธ์ทางเทคโนโลยี (Strategy Technology) เทคโนโลยี - กระบวนการหรือวิธีการและเครื่องมือ ที่นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์หรือใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 9 กลยุทธ์ทางเทคโนโลยี (Strategy Technology) เทคโนโลยี - กระบวนการหรือวิธีการและเครื่องมือ ที่นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์หรือใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์

2 Time of Engineering Effort Product Performance Technology S-Curve EX. Telephone Camera Car Computer ฯ

3 ระดับของเทคโนโลยี (Level of Technology) 1. เทคโนโลยีระดับชาวบ้าน (Low Technology) 3. เทคโนโลยีระดับสูง (High Technology) 2. เทคโนโลยีระดับกลาง (Intermediate Technology) 4. เทคโนโลยีระดับก้าวหน้า (Progressive Technology) 

4 1. เทคโนโลยีระดับชาวบ้าน (Low Technology) - ไม่ต้องอาศัยความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ Ex. - เครื่องทอผ้า “ กี่กระตุก ” - กังหันทดน้ำเข้านา - การขุดบ่อน้ำ 2. เทคโนโลยีระดับกลาง (Intermediate Technology) - อาศัยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์บ้าง Ex. - ระบบชักรอก - ปืนใหญ่

5 3. เทคโนโลยีระดับสูง (High Technology) - ต้องใช้นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่มีความชำนาญเป็นผู้คิดค้น EX. - การประดิษฐ์รถยนต์และเรือ 4. เทคโนโลยีระดับก้าวหน้า (Progressive Technology) - ต้องอาศัยความสามารถของผู้เชี่ยวชาญ - มีการพัฒนาความรู้มาอย่างต่อเนื่อง EX. - หุ่นยนต์ - นาโนเทคโนโลยี - GMO / โคลนนิ่ง - อวกาศ Ex. จันทรยาน http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9520000099338

6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Folk wisdom หรือ Local wisdom) ประเภทของเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น 1. ประเภทสมุนไพร 2. ประเภทอาหาร 3. ประเภทของใช้ในชีวิตประจำวัน 4. ประเภทของใช้ทั่วไป 5. ประเภทอาคารและยวดยาน 6. ประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร 

7 1. ประเภทสมุนไพร เช่น ยาหอม ยาหม่อง น้ำสะเดา ไพร ==>MWNS Soap 2. ประเภทอาหาร เช่นข้าวหอมมะลิ กระแช่ ปลาร้า ขนมจีนแห้ง ลอดช่องสิงคโปร์แห้ง น้ำว่านหางจรเข้ 3. ประเภทของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น แชมพูสมุนไพร น้ำอบไทย กระต่ายขูดมะพร้าว เจลฟ้าทะลายโจร http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9520000088471 ใบบัวบก http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9520000088469

8 4. ประเภทของใช้ทั่วไป เช่นอุปกรณ์เจาะมะพร้าวอ่อน อุปกรณ์ดักหนู ดักยุง อุปกรณ์เพาะถั่วงอก 5. ประเภทอาคารและยวดยาน เช่น บ้านทรงไทย ศาลาไทย เรือหางยาว รถตุ๊กตุ๊ก 6. ประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร เช่น เครื่องสีข้าว เครื่องคัดขนาดผลไม้ เครื่องปอกมะพร้าว รถเก็บผลไม้

9 กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยี 1. การสร้างขึ้นมาเอง - อาศัยพื้นฐานความรู้ + วิจัย + การออกแบบ + ต้นแบบ - ใช้เวลานาน 2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี - อาศัยเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว - ใช้เวลาที่สั้น

10 รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี 1. การเจรจาขอซื้อเทคโนโลยีแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) 2 การร่วมมือกันทางเทคโนโลยี (Collaboration) 4. การส่งคนไปศึกษาและดูงานทั้งในและต่างประเทศ 3. การนำผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศมาดัดแปลง 5. การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 

11 1. การเจรจาขอซื้อเทคโนโลยีแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) - โทรศัพท์พื้นฐาน --> ทศท. - การบินไทย --> เครื่องบิน AIRBUS or BOEING 2. การร่วมมือกันทางเทคโนโลยี (Collaboration) - โทรศัพท์มือถือ --> Sony + Ericson - รถยนต์  cp + รบ. จีน 3. การนำผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศมาดัดแปลง - เครื่องจักรต่าง ๆ * - ไชน่ายูนิคอมเซ็นสัญญาไอโฟน3ปี * ยลโฉม OPhone 8 รุ่นจากไชน่า โมบาย **

12 4. การส่งคนไปศึกษาและดูงานในต่างประเทศ - ชลประทาน --> อิสราเอล - รถไฟฟ้า –> เยอรมัน 5. การศึกษาความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ Brochure Research Document Internet

13 ขั้นตอนกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยี 1. การประเมินสถานการณ์ทางเทคโนโลยี  SWOT 2. การเลือกพัฒนาเทคโนโลยี ผลตอบแทน <  Technology 3. การประสานเทคโนโลยีและกลยุทธ์ขององค์การ 4. ประเมินผลกลยุทธ์เทคโนโลยี Ex. ‘ซี.พี.’ในจีนยังแกร่งสู้วิกฤต ลุยซื้อโรงงานมอเตอร์ไซค์ http://manager.co.th/StockMarket/ViewNews.aspx?NewsID=9520000079476 http://manager.co.th/StockMarket/ViewNews.aspx?NewsID=95200000794764

14


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9 กลยุทธ์ทางเทคโนโลยี (Strategy Technology) เทคโนโลยี - กระบวนการหรือวิธีการและเครื่องมือ ที่นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์หรือใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google