งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา รหัสนักศึกษา เลขที่ CS99

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา รหัสนักศึกษา เลขที่ CS99"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา รหัสนักศึกษา เลขที่ CS99
ชื่อสถานประกอบการ ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา รหัสนักศึกษา เลขที่ CS99

2 กำหนดเวลาในการนำเสนอ ไม่เกิน 15 นาที
แนะนำสถานประกอบการ ประวัติ ข้อมูลทั่วไป ลักษณะการดำเนินงานของทางสถานประกอบการ หัวหน้างาน พี่เลี้ยง(ที่คอยให้คำปรึกษาหรือดูแล) รูปภาพบรรยากาศ กำหนดเวลาในการนำเสนอ ไม่เกิน 15 นาที

3 หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
งานในแต่ละวัน งานที่ได้มอบหมายมีระยะเวลากำหนด ผลงานที่ได้ทำ รูปผลงาน ปล. งานที่ได้รับมอบหมายให้อธิบายอย่างละเอียด กำหนดเวลาในการนำเสนอ ไม่เกิน 15 นาที

4 กำหนดเวลาในการนำเสนอ ไม่เกิน 15 นาที
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส อุปสรรคในการทำงาน (Swot Analysis) (ของตัวนักศึกษาสหกิจศึกษาเอง) ประสบการณ์ที่ประทับใจ กำหนดเวลาในการนำเสนอ ไม่เกิน 15 นาที

5 กำหนดเวลาในการนำเสนอ ไม่เกิน 15 นาที
ปัญหาและข้อเสนอแนะ ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา ข้อแนะนำในการปรับปรุงหลักสูตรวิชาสหกิจศึกษา กำหนดเวลาในการนำเสนอ ไม่เกิน 15 นาที


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา รหัสนักศึกษา เลขที่ CS99

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google