งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บัญชีรายชื่อขยะ อิเล็คทรอนิกส์ รัฐ เรืองโชติวิทย์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บัญชีรายชื่อขยะ อิเล็คทรอนิกส์ รัฐ เรืองโชติวิทย์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บัญชีรายชื่อขยะ อิเล็คทรอนิกส์ รัฐ เรืองโชติวิทย์

2 ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ความหมายและ ที่มา

3 ที่มาขยะอิเล็กทรอนิกส์ ….

4 ขยะจากผลิตภัณฑ์มือสอง …. ประเทศไทยมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

5 วงจรชีวิตการจัดการขยะ อิเล็กทรอนิกส์

6 บัญชีรายการที่ทำการศึกษา

7 จากครัวเรือน สู่การกำจัด

8

9 บัญชีรายการ e-waste รายการ รหัส 40 โทรทัศน์ จอ CRT 16 02… 41 โทรทัศน์ จอ LED16 02… 42 โทรทัศน์ จอ Plasma16 02… 43 กล้องถ่ายรูป, กล้องวิดีโอ 09 01 99 44 เครื่องเล่นพกพา ( เช่น game player, mp3 player) 16 02… 45 คอมพิวเตอร์ (Notebook, Net book, PC) 16 02…

10 วิธีการจัดการ ทางกายภาพ (Physical Process) การคัดแยก การบด การร่อน การหลอม ทางเคมี (Chemical Process) การผสม การกัดกร่อน การจับตัว โดยใช้สารเคมีทำ ปฏิกิริยา

11 กลุ่มเครื่องโทรทัศน์รุ่นเก่า

12 การจัดการ จอ CRT

13 จอภาพ CRT

14 จอ LCD

15 ขั้นตอนการแยกทางกายภาพสำหรับ LCD…

16 เครื่องโทรสาร และเครื่องพิมพ์

17 เครื่องถ่ายเอกสาร

18 คอมพิวเตอร์เก่า

19 คอมพิวเตอร์เก่าเข้า โรงงานคัดแยก

20 แบตเตอรี่

21 โทรศัพท์ มือถือ

22

23 เครื่องปรับอา กาศ

24

25 ขอรับฟังความคิดเห็น …..


ดาวน์โหลด ppt บัญชีรายชื่อขยะ อิเล็คทรอนิกส์ รัฐ เรืองโชติวิทย์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google