งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บัญชีรายชื่อขยะอิเล็คทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บัญชีรายชื่อขยะอิเล็คทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บัญชีรายชื่อขยะอิเล็คทรอนิกส์
รัฐ เรืองโชติวิทย์

2 ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ความหมายและที่มา

3 ที่มาขยะอิเล็กทรอนิกส์….

4 ขยะจากผลิตภัณฑ์มือสอง….
ประเทศไทยมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

5 วงจรชีวิตการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์

6 บัญชีรายการที่ทำการศึกษา

7 จากครัวเรือน สู่การกำจัด

8

9 บัญชีรายการ e-waste 40 โทรทัศน์ จอ CRT 16 02… 41 โทรทัศน์ จอ LED 42
รหัส 40 โทรทัศน์ จอ CRT 16 02… 41 โทรทัศน์ จอ LED 42 โทรทัศน์ จอ Plasma 43 กล้องถ่ายรูป, กล้องวิดีโอ 44 เครื่องเล่นพกพา (เช่น game player, mp3 player) 45 คอมพิวเตอร์ (Notebook, Net book, PC)

10 วิธีการจัดการ ทางกายภาพ (Physical Process)
การคัดแยก การบด การร่อน การหลอม ทางเคมี(Chemical Process) การผสม การกัดกร่อน การจับตัว โดยใช้สารเคมีทำปฏิกิริยา

11 กลุ่มเครื่องโทรทัศน์รุ่นเก่า

12 การจัดการ จอ CRT

13 จอภาพ CRT

14 จอ LCD

15 ขั้นตอนการแยกทางกายภาพสำหรับ LCD…

16 เครื่องโทรสาร และเครื่องพิมพ์

17 เครื่องถ่ายเอกสาร

18 คอมพิวเตอร์เก่า

19 คอมพิวเตอร์เก่าเข้าโรงงานคัดแยก

20 แบตเตอรี่

21 โทรศัพท์มือถือ

22 โทรศัพท์มือถือ

23 เครื่องปรับอากาศ

24

25 ขอรับฟังความคิดเห็น…..


ดาวน์โหลด ppt บัญชีรายชื่อขยะอิเล็คทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google