งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ปัญหา เรามักจะทำ “ การนำเสนอ ” ที่ไม่ สามารถสื่อให้ผู้ฟังได้เข้าถึง ประเด็น เราคิดว่าที่เราทำมาดีอยู่แล้วเราไม่รู้ว่ามันไม่ดีอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ปัญหา เรามักจะทำ “ การนำเสนอ ” ที่ไม่ สามารถสื่อให้ผู้ฟังได้เข้าถึง ประเด็น เราคิดว่าที่เราทำมาดีอยู่แล้วเราไม่รู้ว่ามันไม่ดีอย่างไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ปัญหา เรามักจะทำ “ การนำเสนอ ” ที่ไม่ สามารถสื่อให้ผู้ฟังได้เข้าถึง ประเด็น เราคิดว่าที่เราทำมาดีอยู่แล้วเราไม่รู้ว่ามันไม่ดีอย่างไร

2 2 ใช้แบบโครงแบบ (template) ใช้ “ฟอนต์” และ “สี” ที่เหมาะสมตามที่ template ให้มา ใช้หลายโครงแบบมากในเรื่องๆเดียวจะทำให้ผู้ฟัง ไปสนใจเรื่องอื่น ที่สำคัญคือเราต้องให้ผู้ฟังจดจ่อกับ “เรื่องที่ นำเสนอ” ไม่ใช้ให้เขาจดจ่อต่อ “วิธีการนำเสนอ”

3 ฟอนต์และสี (Font & Colors)

4 4 Angsana UPC 24: ตัวหนังสือควรจะอ่านง่าย (Readable) และชัดเจน (Clear) ไม่ บางเกินไป (Not Too Thin) และ ภาษาไทยกับ English ควรจะ ตัวเท่ากัน Angsana New 24: ตัวหนังสือควรจะอ่านง่าย (Readable) และชัดเจน (Clear) ไม่ บางเกินไป (Not Too Thin) และ ภาษาไทยกับ English ควรจะ ตัวเท่ากัน Browallia New 24: ตัวหนังสือควรจะอ่านง่าย (Readable) และชัดเจน (Clear) ไม่ บางเกินไป (Not Too Thin) และ ภาษาไทยกับ English ควรจะ ตัวเท่ากัน Cordia New 24: ตัวหนังสือควรจะอ่านง่าย (Readable) และชัดเจน (Clear) ไม่ บางเกินไป (Not Too Thin) และ ภาษาไทยกับ English ควรจะ ตัวเท่ากัน Tahoma 18: ตัวหนังสือควรจะอ่านง่าย (Readable) และชัดเจน (Clear) ไม่บางเกินไป (Not Too Thin) และ ภาษาไทยกับ English ควรจะตัวเท่ากัน ฟอนต์ (เปรียบเทียบขนาด)

5 5 ฟอนต์ (เปรียบเทียบลักษณะ) Angsana UPC 32: ไทย Angsana New 32: ไทย English Browallia New 32: ไทย English Cordia New 32: ไทย English Courier New 32: English Tahoma 32: ไทย English Verdana 32: English

6 6 ขนาดของฟอนต์ (Tahoma) 28 อ่านออก 24 อ่านออก 20 อ่านออก  18 อ่านออก  16 อ่านออก เมื่อไหร่จะมีใครๆ สักคนที่ เป็นของเรา (๒๘) เมื่อไหร่จะมีใครๆ สักคนนะที่รัก เรา (๒๔) เท่านี้ที่ต้องการขอเกินไปตรงไหน (๒๐) เมื่อไหร่จะมีใครๆ สักคนที่เคียงข้างเรา (๑๖) แค่อยากจะมีคนที่ทำให้ใจไม่ต้องเหงา (๑๒) ไม่รู้ต้องเมื่อไหร่ เหมือนมันยังห่างไกล (๘)

7 7 ข้อแนะนำ อย่าใช้ฟอนต์หลายแบบ อย่างมากสองต่อ slide ขนาดของ bullet แรกไม่ควรเล็กกว่า ๒๘ ขนาดของ bullet ที่สองไม่ควรเล็กกว่า ๒๔ ไม่ควรใช้ bullet ขาดเล็กกว่า ๑๖ ในทุกกรณี

8 8 ข้อแนะนำ เลือกฟอนต์ที่อ่านง่าย Eng : Times New Roman หรือ Arial จะอ่าน ง่ายกว่า Script หรือ Handwriting ไทย : Cordia New จะอ่านง่ายกว่า Angsana New ถ้าต้องการความกว้างตัวหนังสือคงที่ Eng : Courier New ไทย : Cordia New, Tahoma

9 9 การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ในภาษาอังกฤษ อย่าใช้ทุกตัวเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ALL CAPITAL LETTERS เพราะอ่านยาก ใช้เฉพาะ คำย่อ ไม่ควรใช้เน้นคำ

10 10 การใช้ตัวเอียง ตัวเอียง (Italic) ใช้สำหรับคำพูดที่อ้างจากผู้อื่น “quotes” ใช้สำหรับ highlight แนวคิดหรือคำสำคัญ ใช้สำหรับชื่อเอกสารอ้างอิง titles

11 11 Bullets การทำ bullet ไม่จำเป็นต้องใส่ประโยคเต็มอย่างละเอียด ใส่เฉพาะคำสั้นๆ กระชับ ใช้เป็นแนวบอกผู้ฟังว่าจะพูดอะไรเท่านั้น ควรอยู่ภายในบรรทัดเดียวหรือสองบรรทัดอย่างมาก ในหนึ่งหน้า ไม่ควรมีเกิน 6 bullets ถ้ามีรูปหรือคำยาวๆ ก็ไม่ควรมีเกิน 5 bullets ถ้ามีข้อความมาก จะไม่มีใครอ่าน เพราะผู้ฟังจะคาดเดาว่า “สิ่งที่คุณกำลังพูดไม่ต่างจากที่คุณ เขียน”

12 12 ColoursColours สีแดง และ สีส้ม มีพลังงานสูง บางครั้งเกินกว่าที่ สายตาจะจดจ่อ สีเขียว สีน้ำเงิน และสีน้ำตาล เป็นสีที่อ่อนกว่าแต่ อาจทำให้ไม่น่าสนใจ

13 13 สีในเชิงจิตวิทยา สีน้ำเงินเข้ม ความน่าเชื่อถือ แน่นอน สีแดง ความโชคดี กระตือรือร้น แต่ขาดความยับยั้ง สีขาว ความสะอาด แต่ขาดเรื่อง การปฏิบัติ สีดำ ความลึกลับ ความเชื่อ แต่ อาจเติมเรื่องความกลัว สีฟ้า สดใส แต่ขาดความหนัก แน่น สีเขียว เรียบง่าย สบาย แต่ขาด อารมณ์การทำงาน สีชมพู ออกเชิงผู้หญิง หวาน สีส้ม กระตือรือร้น น่าสนใจ แต่ อ่านยาก

14 14 การให้สีพื้นและสีตัวอักขระ ตัวหนังสือขาวบนพื้นดำ จะไม่ดีสำหรับห้องขนาดผู้ฟัง หลังห้องไกลกว่า ๖ เมตร อย่าใช้ฟอนต์สีเข้มบนพื้นเข้ม อย่าใช้ฟอนต์สีอ่อนบนพื้นสีอ่อน อย่าใส่สีพื้นเข้มในห้องมืด แสงจากฉากหลังสีขาวมีพลังงานมากกว่าแสงจาก ตัวหนังสือสีขาว

15 15 การให้สีพื้นและสีตัวอักขระ ตัวหนังสือขาวบนพื้นดำ จะไม่ดีสำหรับห้องขนาด ผู้ฟังหลังห้องไกลกว่า ๖ เมตร อย่าใช้ฟอนต์สีเข้มบนพื้นเข้ม อย่าใช้ฟอนต์สีอ่อนบนพื้นสีอ่อน อย่าใส่สีพื้นอ่อนในห้องมืด แสงจากฉากหลังสีขาวมีพลังงานมากกว่าแสงจาก ตัวหนังสือสีขาว

16 16 วงล้อของสี สีที่ใกล้เคียงกันแสดงถึง ความคล้ายกัน สี่ที่ตรงข้ามกันแสดงถึง ความแตกต่าง สีที่ตรงข้ามกันมากๆช่วย ให้อ่านง่าย YELLOW on BLUE

17 17 การอยากรู้การอยากลอง การต้องทำ การมีความรู้สึก ซีก เหตุผล ซีกอยาก ลอง ซีกความ มั่นคง ซีกอารมณ์ ความรู้สึก รู้จักวิเคราะห์ รู้จักจำนวนของปริมาณ รู้จักคิดหาเหตุผล รู้จักติ - รู้จักก่อ รู้จักค้นหาความเป็นจริง รู้จักคำนวณเป็นตัวเลข รู้จักหลักการของเศรษฐศาสตร์ รู้จักปรับปรุงแก้ไข ชอบมีข้อสรุป ชอบจินตนาการ ชอบคาดการณ์ ชอบตื่นเต้น กล้าลองเสี่ยง ชอบถูกกระตุ้น ชอบท้าทาย ชอบเรื่องประหลาดๆ ชอบรู้ ชอบลองใหม่ ทำอะไรต้องปลอดภัย โครงการต้องเป็นกระบวนการ ทำอะไรต้องเรียบร้อย ต้องเที่ยงตรง เชื่อมั่นได้ ต้องเป็นระบบ มีระเบียบ ทุกอย่างต้องดี ต้องทันเวลา ต้องวางแผน การเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้อื่น การชอบสอนให้คนได้รู้ การชอบสัมผัส การสนับสนุนให้กำลังใจ การแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก การแสดงออกถึงกิริยาท่าทาง การชอบพูดมีกระแสเสียง การมีศิลปะ ตัวอย่างที่ต้องปรับปรุง

18 กราฟแบบต่างๆ

19 19 Tabulating and Graphing Categorical Data Univariate data: Tabulate using a summary table. Graph using a bar chart or a pie chart Bivariate Data: Tabulate using a contingency table. Graph using a compound bar chart.

20 20 Summary Table 1. Lists Categories & Number of Elements 2. Count by Tallying 3. Show Frequencies (Counts) or Percentages Row Is Category Tally: |||| |||| |||| |||| Major Count Accounting130 Economics 20 Management 50 Total 200

21 21 050100150 Acct. Econ. Mgmt. Bar Chart Bars for categorical variables Bar Length Shows Frequency Gaps must exist (1/2 to 1 bar width) Equal Bar Widths Zero Point Frequency Major

22 22 Contingency Table Level of Study: UUSSUUSSUS Gender:MFFMMMFMMF ( U=University, S=SecondarySchool ; M=Male, F=Female ) 41 23 Gender Level of Study MaleFemale Total University 5 SecondarySchool 5 Total 64 10

23 23 Side-by-Side Chart Frequency Residence 0 1 2 3 4 5 6 On Campus: M F Off Campus: M F

24 24 กราฟวงกลม ลักษณะ เน้นที่ส่วนแบ่งของแต่ละชิ้น มักไม่เน้นที่ปริมาณ มักแสดงเป็นเปอร์เซนต์ คำแนะนำ หลีกเลี่ยงกราฟสามมิติ เรียงจากมากมาน้อย ถ้าไม่มีสีควรใส่ ลวดลาย ไม่ควรมีจำนวนชิ้นมากเกินไป

25 25 Econ. 10% Mgmt. 25% Acct. 65% กราฟวงกลม 1.Breakdown Total Quantity by Categories 2.Useful for Showing Relative Differences 3.Angle Size : (360°) x (Percent) (360°) x (10%) = 36° 36°

26 26 กราฟวงกลม

27 27 0 20 40 60 0204060 X Y Scatter Diagram Plot of All (X i, Y i ) Pairs

28 28 Scatter Graphs แสดง ความสัมพันธ์ ของสองตัว แปร ค่าของตัวแปร ทั้งสองมักเป็น ค่าจำนวนจริง จุดกำเนิด (origin) อยู่ที่ (0,0) เสมอ

29 29 กราฟเส้น แตกต่างกับ Scatter ตรงที่ แกน X มักมี เป็นจำนวนเต็ม ค่าในแนวแกน X ของแต่ละจุด มีความสัมพันธ์ เชิงเส้น

30 30 กราฟเส้น This plot exhibits an obvious seasonal pattern.

31 31 Time-Series Plot Year Sales 0 2 4 6 8 919293949596

32 32 กราฟเรดาร์ ลักษณะ เพื่อแสดงความ สมดุลย์ของตัวแปร ต่างๆ ในทิศทาง ต่างๆ คำแนะนำ จำนวนตัวแปรทั้ง (หลักและรอง) ควร จะต้องจำกัด

33 33 กราฟโดนัท ข้อมูลจากหน่ที่ แล้ว วงในสุด - สมปอง วงนอกสุด - ปรีดา

34 34 กราฟพื้นที่ คล้ายกราฟเส้น แต่ข้อมูลเป็น แบบต่เอนื่อง ข้อมูลมักแสดง สัดส่วนและ ผลรวมในลักษณะ เป็นชั้นๆ ข้อแนะนำ การเปรียบเทียบ สัดส่วนที่แต่ละค่า ในแนวนอน อาจจะเปรียบกับ ตำแหน่งอื่นๆที่อยู่ คนละระดับกัน

35 35 กราฟพื้นที่ผิวสามมิติ ลักษณะ ใช้กับสามตัว แปร ใช้แสดงการ ความสัมพัน ธ์ในทุกกรณี คำแนะนำ การแสดงผล มีโอกาสที่จะ บังกัน

36 36 Tabulating and Graphing Bivariate Categorical Data Investment Investor A Investor B Investor C Total Category Stocks 46.5 55 27.5 129 Bonds 32 44 19 95 CD 15.5 20 13.5 49 Savings 16 28 7 51 Total 110 147 67 324 Contingency tables: investment in thousands of dollars

37 37 Tabulating and Graphing Bivariate Categorical Data Side by side charts

38 Graphical Excellence

39 39 Using “chart junk” Failing to provide a relative basis in comparing data between groups Compressing the vertical axis Providing no zero point on the vertical axis Errors in Presenting Data

40 40 “Chart Junk” Good Presentation 1960: $1.00 1970: $1.60 1980: $3.10 1990: $3.80 Minimum Wage 0 2 4 1960197019801990 $ Bad Presentation

41 41 No Relative Basis Good Presentation A’s received by students. Bad Presentation 0  200 300 FRSOJRSR Freq.  10  30 FRSOJRSR % FR = Freshmen, SO = Sophomore, JR = Junior, SR = Senior

42 42 Compressing Vertical Axis Good Presentation Quarterly Sales Bad Presentation 0 25 50 Q1Q2Q3 Q4 $ 0 100 200 Q1Q2 Q3 Q4 $

43 43 No Zero Point on Vertical Axis Good Presentation Monthly Sales Bad Presentation 0 39 42 45 J F MAMJ $ 36 39 42 45 JFMAMJ $ Graphing the first six months of sales. 36

44 44 Bad Presentation

45 45 Good Presentation

46 46 Bad Presentation

47 47 Good Presentation

48 48 Pareto Diagram Axis for line graph shows cumulative % invested Axis for bar chart shows % invested in each category Bad Presentation

49 49 Minimising the data density. Bad Presentation

50 50 Minimising the data/ink ratio. Bad Presentation

51 51 Hiding the difference. Bad Presentation

52 52 Showing the data out of context. Bad Presentation

53 53 Emphasising the trivial, Labeling in an unreadable, incomplete and ambiguous way Bad Presentation

54 54 Ignore the codification Bad Presentation

55 55 Codify in one dimension and represent it in many. Bad Presentation

56 56 Change regularity in the middle of the axis. Bad Presentation

57 57 Compare values between curves or change the situation of the origin of different data to avoid comparing in the same conditions. Bad Presentation

58 58

59 ข้อควรคำนึงในการ นำเสนอ

60 60 คำหลักสี่คำ มีองค์ประกอบและ โครงสร้าง อ่านง่าย เรียบง่าย ชัดเจน

61 61 ภาพประกอบ ใช้เมื่อจำเป็น ลองถามตัวเองว่า “ใส่แล้วดีขึ้นหรือไม่” มิฉะนั้น จะเป็นตัวดึงความสนใจออกไป ควรจะต้องเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราพูดถึง ไม่ใช่อยากใส่แต่ Hello Kitty กะ Garfield Diagram มาตรฐาน flowchart, UML จะช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายขึ้น Diagram ไม่มาตรฐาน มักจะส่งผลถึงหายนะในการอธิบาย

62 62 สิ่งที่ควรมีมากเกินไป ในการนำเสนอที่เวลาจำกัด ไม่ควรมีสิ่งต่อไปนี้มาก เกินไป จำนวนแผ่น ข้อความต่อแผ่น ศัพท์เทคนิค สัญลักษณ์พิเศษ ตัวแปรคณิตศาสตร์ที่ไม่มาตรฐาน ศัพท์ภาษาต่างประเทศ ศัพท์ราชบัณฑิตที่ไม่คอยนิยม

63 63 ศัพท์และไวยากรณ์ ควรทำให้อ่านง่าย ไม่ต้องให้ศัพท์ทางการมาก ขอให้ถูกกาละเทศะ ไม่ต้องใส่ประโยคเต็ม ควรตัดคำออกให้มากที่สุดโดยไม่เสียเนื้อความ คำศัพท์ที่เยิ่นเย้อทำให้การอ่านน่าเบื่อ ควรตรวจสอบตัวสะกดเป็นอย่างดี ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ ถ้าหากผู้ฟังส่วนใหญ่เป็น คนไทย การใช้ภาษาอังกฤษอย่างผิดๆจะทำให้ผู้ฟังที่เป็นเจ้าของ ภาษารำคาญ

64 64 แผ่นใส มีเรื่องหลักเพียงเรื่องเดียวในแผ่นใสหนึ่งแผ่น วางแผ่นใสในแนวนอนเสมอ มีความต่อเนื่อง ควรมี รูป กราฟ หลีกเลี่ยงการใช้ตาราง อย่าใช้แผ่นใสจนถึงขอบ อย่าใส่รูปฉากหลังที่เคลื่อนไหว และมีลวดลายมาก อย่าหวังว่า ppt ของเราจะใช้ได้ดีบนเครื่องคนอื่น

65 65 ต้องซ้อมก่อนขึ้นพูดทุกครั้ง ยืนซ้อมหน้ากระจก พูดด้วยความเร็วปรกติ มองตาตัวเอง สังเกตท่าทางการยืน จับเวลา ถ้ารู้ว่าพูดเกินเวลา ตัดเนื้อหาออก

66 66 ไปถึงสถานที่บรรยายก่อนเวลา ตรวจสอบอุปกรณ์การนำเสนอให้พร้อม ความละเอียดของ projector ของจอบนเครื่องเรา จัด Desktop ให้สะอาดและเลือกรูป Background ที่เหมาะสม ปิด Power Management เพื่อป้องกันเครื่องปิด อัตโนมัติระหว่างการนำเสนอ ปิด Screensaver เพื่อจะได้ไม่รบกนผู้ฟัง เตรียม pointer ที่เหมาะสม (ไม้ชี้, laser)

67 67 การบรรยาย ควรที่จะต้องมีการกล่าวเริ่มต้น การส่งต่อเรื่องราว และการลงท้าย แผ่นใสแต่ละแผ่นไม่ควรใช้เวลาในการบรรยาย ต่างกันมาก ควรที่จะมี Handout ทั้งนี้ขึ้นกับงบประมาณ

68 68 ระหว่างบรรยาย อย่าเปิดโฟลเดอร์ที่เก็บรูปภาพ ถ้าไม่ต้องการให้ ผู้อื่นเห็นว่ามีรูปอะไรอยู่บนเครื่องของเรา ไม่ใช้ mouse icon เป็น pointer หลีกเลี่ยงการโต้ตอบกับแผ่นใสด้วยแป้นพิมพ์และ เมาส์

69 69 แผนสอง PowerPoint บนเครื่องที่มีคนละเวอร์ชันกับของเรา ไม่มี notebook ไม่มี font ที่เราใช้ ไม่มี overhead projector ไม่มี thrum drive, floppy, internet อย่าหวังว่า PowerPoint ของเราจะใช้ได้บนอีก เครื่องนึงโดยการ copyไป

70 70 สิ่งสำคัญ อย่าให้แผ่นใสโดดเด่นกว่าตัวคุณ เขามาฟังคุณพูด แต่งตัวให้เหมาะกับโอกาส Power Point คือ อุปกรณ์เสริมการบรรยาย ไม่ใช่ ตัวหลักของการบรรยาย ถ้าคิดจะมาอ่าน Power Point ก็ไม่ต้องพูดก็ได้ ส่ง ให้เขาไปอ่านเอาเองก็แล้วกัน

71 ありがとございます ขอบคุณค่ะ Thank you 谢谢 merci 너를 감사하십시요 danke obrigado grazie gracias ευχαριστίες спасибо 謝謝


ดาวน์โหลด ppt 1 ปัญหา เรามักจะทำ “ การนำเสนอ ” ที่ไม่ สามารถสื่อให้ผู้ฟังได้เข้าถึง ประเด็น เราคิดว่าที่เราทำมาดีอยู่แล้วเราไม่รู้ว่ามันไม่ดีอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google