งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 6 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 6 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 6 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน EUI ค่าดัชนีการใช้พลังงาน ของหน่วยงานราชการ ค่ามาตรฐาน การจัดการใช้พลังงาน

2 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ บทบาทหน้าที่ กลุ่มที่ 6 กลุ่มสถานีตำรวจกลุ่มที่ 6 กลุ่มสถานีตำรวจ –รักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม –ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และให้ความปลอดภัยแก่ ประชาชน –รักษาความมั่นคง

3 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ข้อมูลหน่วยงาน จำนวนหน่วยราชการใน กลุ่มที่ 6 ที่ลงทะเบียนกับระบบ e-report มีอยู่ทั้งสิ้น 1,655 หน่วยงาน สังกัดสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ ข้อมูล ณ.วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2550

4 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ข้อมูลหน่วยงาน ในการประเมินจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ –สถานีตำรวจ 1,516แห่ง –ตำรวจภูธรจังหวัด 82 แห่ง –ด่านตรวจคนเข้าเมือง 57แห่ง

5 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ สถานีตำรวจ กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สถานีตำรวจ (สน. สภอ. สภต.) ตำรวจภูธรภาค หน่วยงานไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่านตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการตำรวจนครบาลตำรวจภูธรจังหวัด

6 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ข้อมูลการใช้พลังงาน

7 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงาน

8 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงาน จำนวนคดี จำนวนพื้นที่ใช้สอย จำนวนบุคลากร ไฟฟ้า อุณหภูมิ กิจกรรมต่างๆ ในการให้บริการ จำนวนวันนอนรวม ของผู้ต้องขัง ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า (kWh)

9 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงาน พื้นที่ของจังหวัด/ อำเภอ จำนวนคดี ระยะห่างจากตัว จังหวัด จำนวนบุคลากร น้ำมัน ปริมาณ การใช้น้ำมัน (ลิตร) กิจกรรมต่างๆ ในการให้บริการ

10 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ วิเคราะห์เชิงสถิติ พื้นที่ของจังหวัด/ อำเภอ ระยะห่างจากตัว จังหวัด จำนวนบุคลากร จำนวนคดี จำนวนพื้นที่ใช้สอย จำนวนวันนอนรวม ผู้ต้องขัง

11 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน สถานีตำรวจ จำนวนหน่วยไฟฟ้า = (0.475 x จำนวนบุคลากร + 0.044 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 1.567 x จำนวนคดี + 1.303 x จำนวนวันรวมของผู้ต้องขัง) x อุณหภูมิ

12 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน สถานีตำรวจ จำนวนน้ำมัน = 4.651 x จำนวนบุคลากร + 12.386 x จำนวนคดี + 35.842 x (พื้นที่ของอำเภอที่ตั้ง) 0.5 + 3.481 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

13 ขอบคุณครับ EUI ค่าดัชนีการใช้พลังงาน ของหน่วยงานราชการ ค่ามาตรฐาน การจัดการใช้พลังงาน


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 6 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google