งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 6

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 6"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 6
EUI ค่าดัชนีการใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ ค่ามาตรฐาน การจัดการใช้พลังงาน มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 6 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

2 บทบาทหน้าที่ กลุ่มที่ 6 กลุ่มสถานีตำรวจ รักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และให้ความปลอดภัยแก่ประชาชน รักษาความมั่นคง การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

3 ข้อมูลหน่วยงาน จำนวนหน่วยราชการใน กลุ่มที่ 6 ที่ลงทะเบียนกับระบบ e-report มีอยู่ทั้งสิ้น 1,655 หน่วยงาน สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ข้อมูล ณ.วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2550 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

4 ข้อมูลหน่วยงาน ในการประเมินจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ
สถานีตำรวจ 1,516 แห่ง ตำรวจภูธรจังหวัด แห่ง ด่านตรวจคนเข้าเมือง แห่ง การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สถานีตำรวจ หน่วยงานไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรภาค สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรจังหวัด สถานีตำรวจ (สน. สภอ. สภต.) ด่านตรวจคนเข้าเมือง การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

6 ข้อมูลการใช้พลังงาน การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

7 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงาน
การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

8 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า จำนวนบุคลากร ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า (kWh) จำนวนพื้นที่ใช้สอย กิจกรรมต่างๆ ในการให้บริการ อุณหภูมิ จำนวนคดี จำนวนวันนอนรวมของผู้ต้องขัง การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

9 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงาน
น้ำมัน จำนวนบุคลากร ปริมาณ การใช้น้ำมัน (ลิตร) จำนวนคดี ระยะห่างจากตัวจังหวัด กิจกรรมต่างๆ ในการให้บริการ พื้นที่ของจังหวัด/อำเภอ การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

10 จำนวนวันนอนรวมผู้ต้องขัง ระยะห่างจากตัวจังหวัด พื้นที่ของจังหวัด/อำเภอ
วิเคราะห์เชิงสถิติ จำนวนบุคลากร จำนวนพื้นที่ใช้สอย จำนวนคดี จำนวนวันนอนรวมผู้ต้องขัง ระยะห่างจากตัวจังหวัด พื้นที่ของจังหวัด/อำเภอ EEU = (C1 x Staff + C2 x Floor + C3 x bed + C4 x IPD + C5 x OPD) x Temp การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

11 ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน
สถานีตำรวจ จำนวนหน่วยไฟฟ้า = (0.475 x จำนวนบุคลากร x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร x จำนวนคดี x จำนวนวันรวมของผู้ต้องขัง) x อุณหภูมิ การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

12 ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน
สถานีตำรวจ จำนวนน้ำมัน = x จำนวนบุคลากร x จำนวนคดี x (พื้นที่ของอำเภอที่ตั้ง)0.5 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

13 ค่าดัชนีการใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ
EUI ค่าดัชนีการใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ ค่ามาตรฐาน การจัดการใช้พลังงาน ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 6

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google