งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลินิกอาชีวเวชกรรม (คลินิกโรคจากการทำงาน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลินิกอาชีวเวชกรรม (คลินิกโรคจากการทำงาน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลินิกอาชีวเวชกรรม (คลินิกโรคจากการทำงาน)
๏ ให้บริการสัปดาห์ละ 3 วัน จันทร์-พุธ-ศุกร์ เวลา 8.30 – น. ๏ บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ระหว่างงาน และเมื่อออกจากงาน แก่คนทำงานในทุกอาชีพ ๏ ตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล รับและส่งต่อผู้ป่วย โรคจากอาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อม

2 จำนวนผู้รับบริการที่คลินิกอาชีวเวชกรรม ปี 2547 – 2550
จำนวน (คน)

3 จำนวนผู้รับบริการที่คลินิกอาชีวเวชกรรม จำแนกตาม ICD10 ตั้งแต่ปี 2547 – 2550
Z000 (ตรวจสุขภาพทั่วไป) Z020 (ตรวจเข้าสถานศึกษา) Z021 (ตรวจก่อนเข้าทำงาน) , , , ,950 Z026 (ตรวจทำใบขับขี่) Z026 (ตรวจทำประกัน) Z028 (ตรวจไปต่างประเทศ) Y96 (ป่วยจากการทำงาน) รวม , , , ,281

4 รายงานโรคจากการประกอบอาชีพฯ (รง.506/2)
โรค (ICD10) ปี ปี 2550 Occupational back pain (M54.9) Allergic dermatitis (L23) Allergic contact dermatitis (L24) Noise induced hearing loss (H83.3) รวม


ดาวน์โหลด ppt คลินิกอาชีวเวชกรรม (คลินิกโรคจากการทำงาน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google