งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ หน่วย : ล้านบาท Source: EPPO * ม.ค. – เม.ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ หน่วย : ล้านบาท Source: EPPO * ม.ค. – เม.ย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ หน่วย : ล้านบาท Source: EPPO * ม.ค. – เม.ย.

2 ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. 2553-8.930.53-6.30-4.27-8.111.500.900.421.22-1.227.651.25 25544.280.76-0.811.712.040.94-3.752.33-0.97-6.58-11.96-1.01 2555 0.301.634.00-0.503.421.893.671.941.2113.7320.4311.00 2556 8.222.619.8811.8311.676.059.8210.644.884.451.76-3.83 2557 -1.430.790.341.57 อัตราการขยายตัว (%) ยอดจำหน่ายน้ำมันเบนซิน จำนวนรถใหม่เพิ่มสูงขึ้น จากนโยบายรถคันแรก

3 ยอดจำหน่ายน้ำมันเบนซินธรรมดา ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. 2553-7.595.460.862.80-0.609.157.386.917.855.7515.339.18 255413.106.743.276.156.075.920.4411.2919.8916.358.6715.56 2555 14.6915.0017.6310.9315.0611.6512.854.76-7.990.665.580.17 2556 -24.59-40.47-36.89-35.63-35.96-38.22-34.45-32.51-34.73-35.67-36.34-38.54 2557 -16.173.503.335.10 อัตราการขยายตัว (%) 2553 2557 2554 2556

4 ยอดจำหน่ายน้ำมันเบนซินพิเศษ ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. 2553-10.70-5.88-15.54-13.35-17.81-8.57-7.76-8.24-7.84-10.60-2.90-9.52 2554-7.81-8.04-7.09-5.08-4.33-6.88-10.35-11.70-34.33-43.23-45.47-28.15 2555 -23.75-21.16-19.36-20.05-16.79-15.53-12.39-3.6128.1356.5468.4739.50 2556 90.89109.60126.68124.48126.04110.59109.69102.8287.8688.8979.1161.86 2557 13.23-1.18-1.71-0.83 อัตราการขยายตัว (%) 2557 2553 2554 27 ส.ค.54 ชะลอเก็บเงินเข้ากองทุนฯ ผู้ใช้ Gasohol 95 E10 ใช้เบนซิน 91 แทน เนื่องจากราคาถูกกว่าอยู่ 2.27 บาท/ลิตร ยกเลิกเบนซิน 91 โดยมีผลบังคับใช้ ณ โรงกลั่น ตั้งแต่ 1 ม.ค.56

5 ยอดจำหน่ายน้ำมันดีเซล ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. 2553-8.887.433.74-2.46-4.343.403.03-1.040.69-2.537.37-2.89 25543.70-3.490.987.096.186.480.267.346.864.51-0.607.53 2555 4.3813.657.333.917.125.838.487.793.5511.0811.492.52 2556 8.88-0.564.183.385.49-1.683.48-1.70-1.54-0.16-0.73-0.48 2557 -0.470.64-1.242.84 อัตราการขยายตัว (%) 2557 2553 2554

6 ยอดจำหน่ายน้ำมันเตา ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. 2553-7.163.3936.4412.264.05-4.8514.63-3.92-13.88-34.38-10.19-28.46 2554-12.42-4.10-29.17-13.39-20.659.7512.92-1.6713.4510.07-24.95-4.57 2555 1.90-20.48-18.4025.0085.58-5.17-27.33-13.96-28.73-11.5412.66-14.27 2556 -7.149.9815.862.57-53.52-26.70-12.832.584.24-12.67-1.8920.46 2557 29.28-11.25-5.01-27.64 อัตราการขยายตัว (%) 2557 2553 2554 6-9 พ.ค.55 พม่าหยุดจ่ายก๊าซ 8-17 เม.ย.55 5-14 เม.ย.56 พม่าหยุดจ่ายก๊าซ

7 การใช้น้ำมันเตาของภาคอุตสาหกรรม ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. 2553-5.593.0618.259.63-1.69-6.87-3.897.61-17.63-23.49-7.04-27.99 2554-14.21-7.38-18.27-23.41-27.23-14.242.37-10.52-14.922.95-29.84-4.05 2555 4.08-25.50-19.85-12.7453.108.54-11.00-14.37-6.04-14.9315.55-11.88 2556 -21.615.738.8731.23-37.16-31.04-22.632.01-2.45-17.32-14.995.59 2557 29.00-17.19-18.56-34.68 อัตราการขยายตัว (%) 2557 2553 2554

8 การใช้น้ำมันเตาของ กฟผ. 6-9 พ.ค.55 พม่าหยุดจ่ายก๊าซ 8-17 เม.ย.55 พม่าหยุดจ่ายก๊าซ 5-14 เม.ย.55 พม่าหยุดจ่ายก๊าซ

9 การใช้ก๊าซธรรมชาติในอุตสาหกรรม ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. 2553 28.8032.3220.9121.8218.2118.2020.3617.8013.588.6010.6819.73 2554 14.939.3928.4124.5933.6529.6631.7735.9734.4326.7516.2023.35 2555 28.5331.1814.0628.2815.0210.1011.9310.978.5717.0723.455.85 2556 7.871.284.29-5.930.061.836.402.793.093.200.136.32 2557 2.324.35-0.642.56 อัตราการขยายตัว (%) 2557 2553 2554

10 อัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้น้ำมันเบนซินและดีเซล %

11 ยอดจำหน่ายและราคาน้ำมันเบนซินธรรมดา ปริมาณ ราคา Note: ตั้งแต่ เม.ย.56 เบนซินธรรมดามีเฉพาะ Gasohol 91 เท่านั้น

12 ยอดจำหน่ายและราคาน้ำมันเบนซินพิเศษ ปริมาณ ราคา

13 ยอดจำหน่ายและราคาน้ำมันดีเซล ปริมาณ ราคา


ดาวน์โหลด ppt มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ หน่วย : ล้านบาท Source: EPPO * ม.ค. – เม.ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google