งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค

3 คาดการณ์ ๒๕๕๖ ป่วย ๑๕๐, ๐๐๐ ตาย ๑๕๐

4 เราพ่ายแพ้ในสองยกแรก เพราะอะไร ? แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุม โรค เปิด war room 1 กพ ประชุมกระทรวง ต่างๆ 1 มีค. เสนอครม.12 มีค. เปิดภาคเรียน 17พค

5 อัตราป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปี ( วันที่ 1 ม. ค. – 23 เม. ย. 56) อัตราป่วย 4 สัปดาห์ล่าสุด ( วันที่ 27 มี. ค. – 23 เม. ย. 56) อัตราป่วย โรคไข้เลือดออกรายอำเภอ ประเทศ ไทย ปี 2556 พื้นที่ที่มีผู้ป่วยต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นปีคือ แทบทุกจังหวัดของ ภาคใต้ แทบทุกจังหวัดของภาค กลาง ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตอ./ น ตอนล่าง และ ตอนบน มีรายงานผู้ป่วยอยู่ทุก จังหวัด ผลัดเปลี่ยน อำเภอ ตามการเดินทางของ ผู้ป่วยและยุง

6 ค่า ดัชนีลูกน้ำยุง HI ปี 2556 6 จังหวัดกุมภาพันธ์เมษายน HI_MINHI_MAXอำเภอเมืองอำเภอข้างเคียง นนทบุรี2047.1553.3440.98 ปทุมธานี28.753.3336.67 พระนครศรีอยุธยา15.4533.33 38.33 กรุงเทพมหานคร 26.6756.67 นครนายก 13.3311.67 ลพบุรี18-6.6715.28 สระบุรี183626.6725 สิงห์บุรี 6.675 อ่างทอง11-2013.34 จันทบุรี92723.3336.67 ฉะเชิงเทรา174036.3761.67 ชลบุรี13.8642.8626.6725 ตราด11585023.34 ปราจีนบุรี202715.5618.34 ระยอง20.0053.005040 สมุทรปราการ242536.6728.34 สระแก้ว42628.8932.50 กาญจนบุรี314636.6728.3 นครปฐม17422023.33 ประจวบคีรีขันธ์27.3340.6736.6740 เพชรบุรี8.6711.3326.6736.67 ราชบุรี42613.3316.67 สมุทรสงคราม18.33-4030 สมุทรสาคร102913.3318.33 สุพรรณบุรี927.6726.6710 ชัยภูมิ6.338.3356.6761.67 นครราชสีมา7.3310.6726.6730 บุรีรัมย์8.6710.679.6735 สุรินทร์3.671543.3315 กาฬสินธุ์2.6726.00205 ขอนแก่น8.3314.3333.333.33 มหาสารคาม720.3323.3343.33 ร้อยเอ็ด 33.3325 บึงกาฬ 13.3330 เลย24.67 13.3350 หนองคาย10.3323.33 8.33 หนองบัวลำภู15.3321.00 อุดรธานี6.6715.6713.3316.66 จังหวัดกุมภาพันธ์เมษายน HI_MINHI_MAXอำเภอเมืองอำเภอข้างเคียง นครพนม11.0017.00105 สกลนคร8.521.516.67 มุกดาหาร611.526.67 ยโสธร5.881436.6726.66 ศรีสะเกษ13.3938.0014.56 อำนาจเจริญ11.5261015 อุบลราชธานี9.3318.333013.33 กำแพงเพชร30.33 46.6739.5 ชัยนาท นครสวรรค์28-7.8947.5 พิจิตร46.67-56.6743.33 อุทัยธานี22.67-44.3320 ตาก1022.5108.35 พิษณุโลก1062.510 เพชรบูรณ์26.0045.006.67 สุโขทัย 108.35 อุตรดิตถ์1.125.006.67 เชียงราย2.752116.6710 เชียงใหม่1329.536.6733.33 น่าน12.87-103.33 พะเยา3.5-23.3330 แพร่4.1714.08101.11 แม่ฮ่องสอน3.37 2.9419.05 ลำปาง22.38-26.6718.89 ลำพูน16.5-33.3340 กระบี่7.67 6.6620 ชุมพร23.39-2030 นครศรีธรรมราช9.0916.3313.336.66 พังงา 1014.62 ภูเก็ต 23.3331.66 ระนอง833.6733.319.8 สุราษฎร์ธานี27-16.6725 ตรัง 19.6246.39 นราธิวาส 4.678 ปัตตานี8-1412 พัทลุง 20.6730 ยะลา 16.6722 สงขลา712.0719.0812.33 สตูล 4.6727 ร้อยละ 90 ของชุมชน มีค่าดัชนีลูกน้ำ มากกว่า 10 ความตระหนักของปัญหาไข้เลือดออกในชุมชนมีน้อย

7 - จำนวนผู้เสียชีวิต 28 ราย - เพศชาย 15 ราย หญิง 13 ราย - อายุ 15ปี = 11 ราย - ที่อยู่ - ภาคกลาง 5 ราย - ภาคเหนือ 3 ราย - ภาคตะวันออกฯ 7 ราย - ภาคใต้ 12 ราย และกทม. 1 ราย -วันเริ่มป่วยถึงวันที่วินิจฉัย = 4 วัน (1-10วัน) -วันเริ่มป่วยถึงวันที่เสียชีวิต = 6 วัน (3-27 วัน)

8 0 - 5 ปี 6 - 12 ปี 13 - 18 ปี พยากรณ์จำนวนผู้ป่วยรายใหม่จำแนกตามกลุ่มอายุ แหล่งข้อมูล สำนักระบาดวิทยา พยากรณ์จากข้อมูล 506 ลดการป่วยการตายใน นักเรียน ป้องกันไม่ให้นักเรียน ป่วย 5 หมื่นคน ลดการตายได้อย่าง น้อย ๕๐ คน

9 1. จัดการให้โรงเรียนให้ปลอดลูกน้ำ 2. ทำบ้านนักเรียนให้ปลอดลูกน้ำ 3. รีบวินิจฉัยรักษา – สำรวจเด็กทุกวัน 4. ลงมือทำ ก่อนเปิดเรียน ทำทุกสัปดาห์ 5. การมีส่วนร่วมของ โรงเรียน นักเรียน ชุมชน หน่วยงานรัฐ

10 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

11  องค์การอนามัยโลกรายงานจำนวนผู้ป่วยยืนยัน ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ทั้งสิ้นจำนวน 128 ราย เสียชีวิต 26 ราย ( อัตราป่วยตาย = 20%)  พบผู้ป่วยใน 11 พื้นที่ ได้แก่ ฝูเจี้ยน เจียงซี หูหนาน เซี่ยงไฮ้ เจียงซู เจ้อเจียง อันฮุย เหอหนาน ปักกิ่ง ซานตง และไต้หวัน  ยังไม่พบหลักฐานว่ามีการติดต่อจากคนสู่คน ( ได้ อย่างต่อเนื่อง และในวงกว้าง )  อาจมีการติดต่อจากคนสู่คนในวงจำกัด เช่น ใน ครอบครัว  ข้อมูลจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ ตรวจพบเชื้อในสัตว์ ( เป็ด ไก่ นกพิราบ ) จากมณฑล เจียงซู มณฑลเจ้อเจียง มณฑลอันฮุย เซี่ยงไฮ้ และเห อหนาน  ประเทศไทย ยังไม่มีรายงานการตรวจพบโรคไข้หวัด นกสายพันธุ์ H7N9 ทั้งในคนและในสัตว์ นกธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

12

13  ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเชื้อไวรัสมี การติดต่อจากคนสู่คนเป็นวงกว้าง  อาจมีการติดต่อจากคนสู่คนในวงจำกัด ในกลุ่มผู้ สัมผัสใกล้ชิด เช่น บุคคลในครอบครัวเดียวกัน  ยังไม่มีข้อมูลการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสไปยัง ประเทศอื่นๆ  มีความเป็นไปได้ที่จะมีผู้ติดเชื้อ ( ทั้งที่มีอาการ หรือไม่มีอาการ ) เดินทางไปยังประเทศต่างๆ ได้  ไม่แนะนำให้ดำเนินการตรวจคัดกรองพิเศษที่ช่อง ทางเข้าออกระหว่างประเทศ  ไม่แนะนำให้จำกัดการเดินทางหรือการค้าระหว่าง ประเทศแต่อย่างใด  ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งประเทศ ไทย มีโอกาสจะได้รับเชื้อไข้หวัดนกสาย พันธุ์ H7N9 โดยมีความเสี่ยงมากกว่าภูมิภาคอื่นที่ อยู่ห่างไกลกว่า

14 นายแพทย์ วิชัย สติมัย ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค

15 การแพร่เชื้อของไข้เลือดออก ยุงกัดและดูดเลือด ผู้ป่วยที่มีไข้ ซึ่งมี เชื้อไข้เลือดออกใน กระแสเลือด เชื้อไวรัสในตัวยุง เจริญเติบโตเพิ่ม จำนวน ยุงกัดคนแข็งแรงปกติ ปล่อยเชื้อจากต่อม น้ำลายเข้ากระแส เลือด

16  ไข้สูงเฉียบพลันและสูงลอย 2-7 วัน ส่วน ใหญ่สูงเกิน 38.5 เซลเซียส  ปวดเมื่อยตามตัว ปวดหัว ปวดหลัง  หน้าแดง ซึม คลื่นไส้ เบื่ออาหาร  มักไม่มีไอ จาม น้ำมูกไหล ซึ่งจะช่วยแยกจากไข้หวัดใหญ่ได้บ้าง

17  มีเลือดออกผิดปกติ เช่น จุดเลือดออกสีแดงที่ ผิวหนังตามตัว แขน ขา อาจมีอาเจียนเป็นเลือด หรืออุจจาระเป็นสีดำ  ตับโต พบได้ในวันที่ 3 หรือ 4 นับจากเริ่มป่วย ตับจะนุ่มและกดเจ็บ  ตัวเย็น ช็อก ถึงเสียชีวิตได้ ( ช็อก หมายถึง การไหลเวียนโลหิตล้มเหลว)

18  หากบุตรหลานมีอาการสงสัยว่าเป็น โรคไข้เลือดออก ต้องรีบไปโรงพยาบาลทันที “ห้ามให้ยาลดไข้ แอสไพริน เป็นอันขาด เพราะจะไปทำให้มีอาการเลือดออกเพิ่มมากขึ้น”

19 ป้องกันยุงกัด กำจัดลูกน้ำ ทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์

20 ยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออก ยุงลายสวน ยุงลายบ้าน

21 วงจรชีวิตของยุงลาย ใช้เวลาย่อยเลือด 4-5 วัน ไข่ยุงลาย 1-2 วัน ตัวโม่ง 1-2 วัน ลูกน้ำ 7-10 วัน ยุงลาย อายุขัยของยุง ตัวผู้ 1 สัปดาห์ ตัวเมีย 4-6 สัปดาห์

22 ปิดฝาให้มิดชิด หรือ ปิดปากโอ่งด้วยผ้า เทน้ำที่ขังอยู่ทุก 7 วัน ใส่เกลือ 1-2 ช้อนชาเปลี่ยนน้ำ ทุก 7 วัน ปลูกพืชไล่ยุง

23 ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ บ่อซีเมนต์เก็บน้ำในห้องน้ำ ห้องส้วม

24 สบู่เหลวหรือน้ำยาล้างจาน ผสมน้ำสัดส่วน 1 ต่อ 4 พ่นยุงตัวเต็มวัย น้ำมันตะไคร้หอม ผลิตภัณฑ์ ของชุมชน

25

26 1. ก่อนเปิดภาคเรียนควรมีการกำจัดขยะและภาชนะเหลือใช้ที่จะ กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เช่น ประป๋อง ยางรถยนต์ กล่องโฟม 2. ควรมีการขัดทำความสะอาดภาชนะที่จะใช้บรรจุน้ำ เช่น แท๊งค์เก็บ น้ำใช้ แจกัน ถาดรองน้ำตู้เย็น ซึ่งอาจมีไข่ลูกน้ำยุงลายเกาะอยู่ 3. ภาชนะบรรจุน้ำขนาดเล็ก เช่น ขารองตู้ ควรใส่สารที่สามารถฆ่า ลูกน้ำยุงลาย เช่น เกลือ น้ำส้มสายชู 4. กำจัดยุงตัวเต็มวัย โดยใช้น้ำยาล้างจานผสมน้ำ หรือกับดักยุง ฆ่ายุง 5. ทำความสะอาดพื้นผิวที่มือสัมผัสบ่อย เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได แป้นคอมพิวเตอร์ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดการแพร่เชื้อจากมือเด็ก ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ไปยังเด็กอื่น

27 6. จัดหาเจลล้างมือวางในจุดที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น ห้องเรียนรวม หน้าลิฟท์ ลูกบิดประตู 7. ควรมีการคัดกรองหรือวัดไข้เด็ก หากพบว่าเด็กนักเรียนมีไข้ร่วมกับ ไอหรือเจ็บคอให้สวมหน้ากากอนามัย แต่หากมีเพียงอาการไข้อย่าง เดียว ให้สงสัยอาจจะเป็นไข้เลือดออกควรแนะนำให้ทายากันยุง เพื่อลดการแพร่เชื้อจากผู้ป่วยไปสู่ยุงและยุงไปกัดเด็กคนอื่น 8. จัดตั้งและสร้างกลุ่มเด็กอาสาสมัครเพื่อดำเนินการสำรวจแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำ และแจ้งการป่วยของเพื่อนนักเรียน 9. ควรปลูกตะไคร้หอม เพื่อนำใช้สำหรับกันยุงในห้องเรียน 10. จัดเตรียมความรู้ให้ครูอนามัย เรื่อง ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่

28  งาน ASEAN DENGUE DAY 15 มิถุนายน 2556  ไข้เลือดออก เป็นเกณฑ์ในการประกวด โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  เด็กนักเรียนไม่ป่วย ไม่ขาดเรียน และมี ความตระหนักในเรื่องการป้องกันตนเอง และชุมชนมากขึ้น  ชุมชนปลอดภัยมากขึ้น

29


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google