งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Transport incubator ตู้อบเด็กชนิด เคลื่อนย้าย 04/01/56 พ. ญ. บุษกร แต้ศิริ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Transport incubator ตู้อบเด็กชนิด เคลื่อนย้าย 04/01/56 พ. ญ. บุษกร แต้ศิริ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Transport incubator ตู้อบเด็กชนิด เคลื่อนย้าย 04/01/56 พ. ญ. บุษกร แต้ศิริ 1

2 หลักการปฏิบัติใน neonatal transport : STABLE 04/01/56 พ. ญ. บุษกร แต้ศิริ 2 Sugar and Safe care Temperature Airway Blood pressure Lab work ; CBC Emotional support

3 Thermoregulation

4 Heat balance Heat supply Heat loss Heat production Perspiration environment 1. Conduction 2. Convection 3. Radiation 4. evaporation Metabolic activities Extraneous sauce

5 Body surface area 21% 8.5%8.5% 32% 15.5%15.5% 7% 9.5%9.5% 35% 20%20% neonate adult

6 Mechanisms of heat loss 1. Conduction Transfer of heat between two solid objects in direct contact

7 Mechanisms of heat loss 2. Convection Transfer of heat between a solid surface (the infant) and air flow

8 Mechanisms of heat loss 3. Radiation Transfer of heat between solid surfaces that are not in direct contact

9 Mechanisms of heat loss through the energy used in the conversion of water to its gaseous state 4. Evaporation

10 Neutral thermal environment (NTE Neutral thermal environment (NTE) Environmental temperature contribute to lowest oxygen consumption of the newborn

11 The effect of environmental temperature on oxygen consumption Environmental Temperature Range o f thermal neutrality Chemical Regulation Inevitable Body Cooling Thermoregulatory Range Inevitable body Heating Death From Cold Death From Heat Metabolic rate Oxygen Consumption Maximal Metabolism Decreasing Body Temperature Increasing Body Temperature Body Temperature 37°C

12 Neutral thermal environment(NTE)

13 04/01/56 พ. ญ. บุษกร แต้ศิริ 13 Drager ti 500 : LR, OR

14 04/01/56 พ. ญ. บุษกร แต้ศิริ 14 Drager ti 500 Globetroter : +transport ventilator

15 04/01/56 พ. ญ. บุษกร แต้ศิริ 15 Atom 808 bulit-in - O2 analyzer - Pulse oximeter

16 คุณสมบัติสำคัญ 1. ควบคุมอุณหภูมิภายในตู้แบบ อัตโนมัติ 2. มีการติดตามวัดอุณหภูมิผิวหนัง 3. ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ หรือ กระแสตรง หรือ แบตเตอรี่ 4 คล่องตัวในการเคลื่อนย้าย 5 ปลอดภัยในการเคลื่อนย้าย : มีที่ ยึดตัวทารก 04/01/56 พ. ญ. บุษกร แต้ศิริ 16

17 คุณสมบัติสำคัญ 6. Built-in medical equipment : IV pole : monitor, pulse oximeter : transport ventilator : syringe pump 7 Double wall hood : ใสเห็นทารกชัดเจนทุกทิศทาง : ป้องกัน – เสียง, heat loss 8. Arm port, door panel 5-6 ทาง มี head door 9. เลื่อนเบาะออกด้านศีรษะได้ 04/01/56 พ. ญ. บุษกร แต้ศิริ 17

18 04/01/56 พ. ญ. บุษกร แต้ศิริ 18 System overview Temperature control 21.5- 38 °C preset : 36±0.5 °C maximum : 39±0.5 °C : shut off : high temperature alarm

19 04/01/56 พ. ญ. บุษกร แต้ศิริ 19 System overview alarm Alarm ทุกครั้งที่เปิดสวิตซ์ 1 high temperature : incubator temp > 39±0.5 °C, shut off 2 sensor : short or open circuit, reset itself 3 high heater temperature : heater temp > 77 °C, shut off 4 Air flow : fan inteller stop rotating or missing 5 Low DC 6 Power failure

20 04/01/56 พ. ญ. บุษกร แต้ศิริ 20 ข้อควรคำนึง อุปกรณ์ที่รบกวน air flow = รบกวนความ แม่นยำของค่าอุณหภูมิที่แสดง เช่น O2 box, alter airflow - temp uniformity - temp variability - skin temp - ความสัมพันธ์ของค่าที่แสดงกับ อุณหภูมิจริงที่กลาง เบาะ

21 04/01/56 พ. ญ. บุษกร แต้ศิริ 21 Battery 1 คงอุณหภูมิต่างของที่ set ในตู้ และภายนอก 25°C 1 อัน 90 นาที 2 อัน 180 นาที “ ต้อง charge เต็ม ” 2 อายุใช้งาน 200 complete charge/discharge cycles minimum 3 เวลาชาร์จ 10 ช. ม. จาก full discharge ต่อแบตเตอรี่ 1 อัน

22 04/01/56 พ. ญ. บุษกร แต้ศิริ 22 คุณสมบัติด้านสมรรถนะ -Mattress air velocity(5 point 4 “ above mattress) < 20cm/sec -CO 2 level < 0.5% if air of 4% CO 2 flow 750ml/min 4” above mattress -O 2 conc 21-58%, achieve in 40 min if flow 6 LPM -noise < 60 dBa with ambient noise ≤ 50 dBa -Temp display correlate with actual temp ≤ 1°C

23 04/01/56 พ. ญ. บุษกร แต้ศิริ 23 Temperature spec - maintain differential temp(ambient and set point) up to 25°C per battery in 90 min -21.5± 1.5 ถึง 38 °C เพิ่ม ลด ทีละ 0.1 °C -Rise time 30 min -Variability, uniformity 1°C -Over shoot 2°C

24 04/01/56 พ. ญ. บุษกร แต้ศิริ 24 Precaution : high temp alarm : air temp not infant : อย่าเปิดตู้ทิ้งไว้ขณะมีเด็ก, actual air temp อาจ < ค่าจริง : ห้ามปิดสวิตซ์ ถ้ามีทารกอยู่ : filter สกปรก – CO 2 คั่ง : ยึดถังออกซิเจนให้แน่น : ระวังตู้ล้ม หรือ หลุดเลื่อน - accessories tray weight load<7kg - O2 cylinder ยึดอยู่ในที่ให้ดี - เข็น เลี้ยวให้ระวัง

25 04/01/56 พ. ญ. บุษกร แต้ศิริ 25 ทิศทางของลม

26 04/01/56 พ. ญ. บุษกร แต้ศิริ 26 วิธีใช้ :sensor alarm – sensor หลุด ไม่ได้เสียบ - ถ้า +high temp alarm = ช็อต

27 04/01/56 พ. ญ. บุษกร แต้ศิริ 27 การตั้งอุณหภูมิ การตั้งอุณหภูมิ = neutral thermal environment(NTE) Ageandweight Range of temperature(°C) 0-6 hr6-12 hr12-24 hr < 1200 g34.0 - 35.434.0 – 35.4 1200-150033.9 - 34.433.5 – 34.433.3 – 34.3 1501-250032.8 - 33.832.2 – 33.831.8 – 33.8 >2500 and 36wk 32.0 - 33.831.1 – 33.831.0 – 33.7

28 04/01/56 พ. ญ. บุษกร แต้ศิริ 28 Rewarm from hypothermia : set incubator temp >body temp 1 degree C q 15-30 min


ดาวน์โหลด ppt Transport incubator ตู้อบเด็กชนิด เคลื่อนย้าย 04/01/56 พ. ญ. บุษกร แต้ศิริ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google