งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

19 th and 20 th May 2013 Chiang Mai, Thailand w w w. a p w a t e r s u m m i t 2. o r g 03-03-56.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "19 th and 20 th May 2013 Chiang Mai, Thailand w w w. a p w a t e r s u m m i t 2. o r g 03-03-56."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 19 th and 20 th May 2013 Chiang Mai, Thailand w w w. a p w a t e r s u m m i t 2. o r g 03-03-56

2 ภาพรวมและกำหนดการประชุม

3 ภาพรวมกิจกรรมของ 2 nd APWS การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง - ระหว่าง วันที่ 14-20 พฤษภาคม 2556 (7 วัน) - ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 1. การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 (2 nd APWS) ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2556 2. การประชุมวิชาการ / การจัดเวทีวิชาการด้านน้ำ (Technical Workshops) ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2556 3. นิทรรศการด้านทรัพยากรน้ำ ระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2556 (7 วัน)

4 Overall Programme of the 2 nd APWS Event Tue 14 May Wed 15 May Thu 16 May Fri 17 May Sat 18 May Sun 19 May Mon 20 May Exhibitions (Open event) Technical Workshops 2 nd APWS Focus Area Sessions Leader Forum

5 Organizers of the 2 nd APWS องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในการจัดประชุม (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) องค์การระหว่างประเทศที่ให้การสนับสนุน APWF ประกอบด้วย Asian Development Bank (ADB), United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), Global Water Partnership (GWP), Pacific Islands Applied Geosciences Commission (SOPAC), Japan International Cooperation Agency (JICA), Mekong River Commission Secretariat (MRCS), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Environment Programme (UNEP), UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), United Nations Children's Fund (UNICEF), The United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) and The World Conservation Union (IUCN) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Ministry of Natural Resources and Environment กรมทรัพยากรน้ำ Department of Water Resources Asia – Pacific Water Forum (APWF) ประเทศญี่ปุ่น

6 1. Afghanistan 2. Armenia 3. Australia 4. Azerbaijan 5. Bangladesh 6. Bhutan 7. Brunei 8. Cambodia 9. China 10. Cook Islands 11. DPR Korea 12. Fiji 13. Georgia 14. India 15. Indonesia 16. Iran 17. Israel 18. Japan 19. Kazakhstan 20. Kiribati 21. Korea 22. Kyrgyzstan 23. Laos 24. Malaysia 25. Maldives 26. Marshall Island 27. Micronesia 28. Mongolia 29. Myanmar 30. Nauru 31. Nepal 32. New Zealand 33. Niue 34. Pakistan 35. Palau 36. Papua New Guinea 37. Philippines 38. Samoa 39. Singapore 40. Solomon Islands 41. Sri Lanka 42. Tajikistan 43. Thailand 44. East Timor 45. Tonga 46. Turkmenistan 47. Tuvalu 48. Uzbekistan 49. Vanuatu 50. Vietnam Asia Pacific Countries / regions and sub-regions

7 สถานที่จัดการประชุม

8 Venue of the 2 nd APWS

9 ถนนเลียบคลองชลประทาน หนองฮ่อ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 พื้นที่ 326 ไร่ 521,600 ตร.ม. www.cmice.co.th Venue of the 2 nd APWS

10 ประกอบด้วย 2 อาคาร ได้แก่ อาคารศูนย์ประชุมฯ และอาคาร SME อาคารศูนย์ประชุมฯ ประกอบด้วย โถงแสดงนิทรรศการ 7,938 ตร.ม. และห้องประชุมใหญ่ (ราชพฤกษ์) ความจุ 3,000 ที่นั่ง (Theater) / ห้องประชุม 700 ที่นั่ง 1 ห้อง / ห้องประชุมย่อย 70/100/200 ที่นั่ง 28 ห้อง / ส่วนสำนักงานและบริการ ห้องปฐมพยาบาล, Business Center ภาพรวมศูนย์ CMICE

11 1 1 1 2 2 2 3 3 3 33

12 4 65 7 7 7 5 5 6 44

13


ดาวน์โหลด ppt 19 th and 20 th May 2013 Chiang Mai, Thailand w w w. a p w a t e r s u m m i t 2. o r g 03-03-56.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google