งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สถานการณ์พลังงานใน ปี 2549 และแนวโน้ม ปี 2550 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน ธันวาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สถานการณ์พลังงานใน ปี 2549 และแนวโน้ม ปี 2550 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน ธันวาคม 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สถานการณ์พลังงานใน ปี 2549 และแนวโน้ม ปี 2550 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน ธันวาคม 2549

2 2 การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 2545 2546 2547 25482549* การใช้1,2821,3511,4501,5201,557 การผลิต631671676743770 การนำเข้า (สุทธิ)797868988980974 การนำเข้า / การใช้ (%)6264686463 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้6.65.47.34.52.4 การผลิต6.26.30.79.63.7 การนำเข้า (สุทธิ)6.28.913.8-1.1-0.7 GDP (%)5.37.16.34.55.0 หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน * เบื้องต้น

3 3 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 2545 2546 2547 2548 2549* การใช้1,2821,3521,4501,5201,557 น้ำมัน589624687689676 ก๊าซธรรมชาติ468502518566581 ถ่านหิน708994107145 ลิกไนต์118101119125109 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า3836323345 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้6.65.47.34.82.4 น้ำมัน5.25.910.10.4-1.9 ก๊าซธรรมชาติ8.67.23.39.22.8 ถ่านหิน13.227.05.913.834.9 ลิกไนต์-0.4-14.418.44.6-12.3 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า16.0-3.4-12.12.439.2 หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน * เบื้องต้น

4 4 การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 2545 2546 2547 2548 2549* การผลิต631671676743770 น้ำมันดิบ769686114130 คอนเดนเสท4957626369 ก๊าซธรรมชาติ357378388412424 ลิกไนต์117108115129111 ไฟฟ้าพลังน้ำ3332262537 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การผลิต6.26.30.79.93.7 น้ำมันดิบ22.127.5-11.233.213.8 คอนเดนเสท3.616.68.81.98.8 ก๊าซธรรมชาติ4.56.02.56.22.9 ลิกไนต์0.8-8.26.512.2-13.6 ไฟฟ้าพลังน้ำ19.3-2.2-18.4-3.645.6 หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน * เบื้องต้น

5 5 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย 2545 2546 2547 2548 2549* การใช้8809311,0211,0461,051 น้ำมันสำเร็จรูป579612661654639 ก๊าซธรรมชาติ4346545559 ถ่านหินนำเข้า40616781100 ลิกไนต์4324374230 ไฟฟ้า175187202214222 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้7.35.89.82.50.4 น้ำมันสำเร็จรูป5.95.78.1-1.2-2.2 ก๊าซธรรมชาติ15.97.917.52.26.2 ถ่านหินนำเข้า22.852.89.321.623.3 ลิกไนต์7.5-43.65413.5-28.7 ไฟฟ้า6.86.97.75.93.8 หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน * เบื้องต้น

6 6 การนำเข้า25452546 254725482549* น้ำมันดิบ286,953346,057486,627644,933749,785 น้ำมันสำเร็จรูป25,81730,73541,53355,68055,842 ก๊าซธรรมชาติ35,07342,63546,05362,82779,390 ถ่านหิน7,8729,37012,27515,42218,809 ไฟฟ้า4,4744,1595,6597,1148,413 รวม360,189432,956592,148785,976912,240 มูลค่าการนำเข้าพลังงาน หน่วย: ล้านบาท * เบื้องต้น

7 7 ชนิด25452546254725482549* น้ำมันสำเร็จรูป451,368515,127606,236783,671917,986 ก๊าซธรรมชาติ13,38613,79316,53920,26030,300 ลิกไนต์/ถ่านหิน8,5969,22313,41318,05820,451 ไฟฟ้า247,590265,771299,991327,642385,963 พลังงานทดแทน70,59784,78695,542119,345133,579 รวม791,536888,7011,031,7221,268,9751,488,280 มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย หน่วย: ล้านบาท * เบื้องต้น

8 8 ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบรายเดือน 2548 2549

9 9 การใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: พันบาร์เรลต่อวัน **ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี ชนิด254725482549* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 254725482549* เบนซิน132125 0.3-5.30.01 ธรรมดา 918075781.7-6.44.1 พิเศษ525047-1.7-3.7-6 -แก๊สโซฮอล์112182,214.31,032.156.5 -95513929-3.6-24.5-24.8 ดีเซล338 31811.8-0.1-5.7 ก๊าด0.400.370.34-35-8.6-6.8 เครื่องบิน73747812.71.14.9 น้ำมันเตา10410710221.52.3-4.1 LPG**7075851.58.113.6 รวม7187197099.70.1-1.3 * เบื้องต้น

10 10 2546254725482549* เบนซิน(ล้านลิตร)7,6357,6617,2487,254 LPG (ล้านลิตร)388417560841 NGV(ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน)0.312.946.4410.2 พันตันน้ำมันดิบ เบนซิน 5,6895,708 5,400 5,404 LPG245 263353530 NGV 3275959101 รวม5,9365,9975,8126,035 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) เบนซิน4.20.3-5.40.1 LPG-8.47.334.550.2 NGV19.6849.1118.162.8 รวม3.61.0-3.13.8 การใช้เชื้อเพลิงในรถยนต์เครื่องเบนซิน * เบื้องต้น

11 11 จำนวนสถานีบริการ เปิดบริการบริการแล้ว 87 สถานี - กทม.+ปริมณฑล 62 สถานี - ภูมิภาค 25 สถานี ปริมาณจำหน่าย/การทดแทน ปริมาณการจำหน่ายก๊าซ NGV 11.6 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ที่มา: ปตท. ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธ.ค. 49 สรุปผลการดำเนินงาน แผนการส่งเสริม NGV จำนวนสถานบริการติดตั้ง 98 บริษัท สถานบริการรับรองการติดตั้ง 23 แห่ง จำนวนรถ NGV - รถเก๋งบ้าน/รถหน่วยงาน 15,499 คัน - รถแท็กซี่ 8,062 คัน - รถตุ๊กตุ๊ก 311 คัน - รถโดยสาร ขสมก. 93 คัน - รถนำร่องดีเซล 153 คัน - อื่นๆ 473 คัน รวมทั้งสิ้น 24,591 คัน

12 12 2548 2549 ปริมาณการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์รายเดือน

13 13 หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.*ธ.ค.* ม.ค.- ธ.ค. 254750.454.854.252.552.650.450.550.152.555.357.958.853.3 254855.660.859.057.058.856.647.150.347.046.650.153.153.5 254952.054.555.752.152.449.146.346.245.646.151.154.250.4 ∆ (%) จาก ปีก่อน -6.5-10.4-5.6-8.7-10.9-13.2-1.7-8.1-3.0-1.11.92.0-5.7 ∆(%) จาก เดือนก่อน -2.04.82.2-6.50.7-6.3-5.8-0.1-1.31.110.86.0 ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลรายเดือน * เบื้องต้น

14 14 การใช้ก๊าซ LPG รายสาขา หน่วย : ล้านกิโลกรัม 254725482549* อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) ครัวเรือน1,513.21,604.11,711.96.753 อุตสาหกรรม440.7449.8512.313.916 รถยนต์225.0302.6454.450.214 ปิโตรเคมี424.6566.5541.6-4.417 รวม2,603.52,923.03,220.210.2100 * เบื้องต้น

15 15 25452546254725482549* 2549 สัดส่วน (%) อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) 25482549 * ผลิตไฟฟ้า**2,0492,1882,2442,3992,427756.91.2 อุตสาหกรรม19921825125929193.212.4 อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและ อื่นๆ 3553853894915181626.25.5 รวม2,6032,7912,8843,1493,2361009.22.8 การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา หน่วย: ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน *เบื้องต้น ** ใช้ใน EGAT, EGGO, ราชบุรี (IPP), IPP, SPP

16 16 2548 2549* ปริมาณอัตราเพิ่ม(%)สัดส่วน(%) การใช้ลิกไนต์2119-9.1100 ผลิตกระแสไฟฟ้า(กฟผ.)1716-3.983 อุตสาหกรรม43-28.717 การใช้ถ่านหิน91234.9100 อุตสาหกรรม6823.369 ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP และ IPP)2471.431 ความต้องการ30313.7 การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน หน่วย: ล้านตัน * เบื้องต้น

17 17 กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า (พ.ย. 49) กฟผ. 15,795 MW (58%) IPP, 8,610 MW (32%) นำเข้าและแลกเปลี่ยน 640 MW (2%) SPP, 2,042 MW (8%) รวม 27,087 MW

18 18 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงต่างๆ หมายเหตุ: ตัวเลขประมาณการ ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์/ถ่านหิน พลังน้ำ นำเข้าและอื่น ๆ น้ำมัน ปี 2549

19 19 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 2546254725482549* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2546254725482549* นครหลวง37,22639,12040,11141,3444.15.12.53.1 ภูมิภาค67,03373,07878,11882,7728.69.06.96.0 ลูกค้าตรง EGAT1,9492,1282,4092,4840.39.213.23.1 รวม106,208114,326120,637126,6006.87.65.54.9 หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง * เบื้องต้น

20 20 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา สาขา2546254725482549* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 25482549* บ้านและที่อยู่อาศัย 23,33024,53825,51426,7074.04.7 ธุรกิจ 25,33728,68730,16431,5825.24.7 อุตสาหกรรม 48,29450,81153,89456,7476.15.3 เกษตรกรรม 2282452502211.7-11.6 อื่นๆ7,0717,9168,4078,8596.25.4 รวม 106,208114,326120,637126,6005.54.9 หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง * เบื้องต้น

21 21 ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 2546 2547 2548p 2549p 2550f การใช้1,3511,4501,5201,5571,636 น้ำมัน624687689676688 ก๊าซธรรมชาติ502518566581622 ลิกไนต์/ถ่านหิน190213232254288 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า3632334539 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้5.47.34.52.45.1 น้ำมัน5.910.10.1-1.91.7 ก๊าซธรรมชาติ7.23.38.92.87.0 ลิกไนต์/ถ่านหิน-14.412.18.99.513.4 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า-3.4-12.12.139.2-13.3 หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน

22 22 ชนิด25482549p2550f อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 25482549p 2550f เบนซิน 7,2487,2547,483-5.30.013.2 ดีเซล 19,59418,46118,907-0.1-5.72.4 ก๊าด+เครื่องบิน 4,3144,5274,7521.14.95.0 น้ำมันเตา 6,205 5,9445,4362.3-4.1-8.5 LPG** 4,3644,9605,2688.113.66.2 รวม41,72541,14641,8450.1-1.31.7 ประมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร **ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี


ดาวน์โหลด ppt 1 สถานการณ์พลังงานใน ปี 2549 และแนวโน้ม ปี 2550 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน ธันวาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google