งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ 3.5 ความก้าวหน้าโครงการความ ร่วมมือการพัฒนาสมรรถนะองค์กรและ บุคลากร กรมทรัพยากรน้ำ (สบก.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 3.5 ความก้าวหน้าโครงการความ ร่วมมือการพัฒนาสมรรถนะองค์กรและ บุคลากร กรมทรัพยากรน้ำ (สบก.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 3.5 ความก้าวหน้าโครงการความ ร่วมมือการพัฒนาสมรรถนะองค์กรและ บุคลากร กรมทรัพยากรน้ำ (สบก.)

2 ทน.จ้างสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ในราชการ (สปร.) ดำเนินการโครงการพัฒนาขีด สมรรถนะองค์กรและบุคลากรกรมทรัพยากรน้ำ เริ่มต้น สัญญาวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 พฤศจิกายน 2550 ในวงเงินค่าจ้างจำนวน 4,500,000 บาท - 12 มิย ทน.เชิญ สปร. มานำเสนอ รายละเอียดโครงการ - 15 มิย อทน.อนุมัติให้ สบก.ดำเนินการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีด สมรรถนะองค์กรและบุคลากรกรมทรัพยากรน้ำ - 23 มิย รับงานงวดที่ 1 โดย สปร. ได้ส่ง รายงานการศึกษาเบื้องต้น 10 เล่ม ความเป็นมา

3 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากร ทน. ครั้งที่วันที่สถานที่ผู้เช้าร่วมจำนวน (คน) 12-3 กค.กรุงเทพฯสทภ. 2,6, กค.อุดรธานีสทภ. 3,4, กค.พิษณุโลกสทภ.1, กค.สุราษฎร์ธานีสทภ.8, กค.กรุงเทพฯตาม สปร.กำหนด สค.เพชรบุรีตาม สปร.กำหนด สค.กรุงเทพฯตาม สปร.กำหนด150 7 ครั้งรวม (คน)730 ระยะที 1 ระยะที 2 * ระยะที 1 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 ออกแบบโครงสร้างใหม่, ออกแบบด้านสมรรถนะ


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ 3.5 ความก้าวหน้าโครงการความ ร่วมมือการพัฒนาสมรรถนะองค์กรและ บุคลากร กรมทรัพยากรน้ำ (สบก.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google