งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2553 ณ เกาะไหงแฟนตาซีรีสอร์ท แอนด์สปา ไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรัง การประชุมสัมมนา ผู้บริหารระดับกลาง จังหวัดตรัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2553 ณ เกาะไหงแฟนตาซีรีสอร์ท แอนด์สปา ไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรัง การประชุมสัมมนา ผู้บริหารระดับกลาง จังหวัดตรัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2553 ณ เกาะไหงแฟนตาซีรีสอร์ท แอนด์สปา ไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรัง การประชุมสัมมนา ผู้บริหารระดับกลาง จังหวัดตรัง

2 2 หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย

3 3 1. “ เขา” ได้ดี แบบไหนฤา ? 2. ว่าด้วยลูกน้อง 3. ว่าด้วยนาย 4. คาถาอาภรณ์ 5. รู้รักทักษะการจัดการ 6. บัญญัติ 20 ประการ ประเด็นนำเสนอ

4 4 1. บริษัท 2. บริวาร 3. บริการ 4. บริกร 5. บริจาค 7.บรรณาการ 6. บันเทิง

5 5 เหล่านี้ 1. วงการ 6. วงสตรี 2. วงวาน 7. วงใน 5. วงพนัน4. วงเหล้า 3. วงกอล์ฟ

6 6 1. ลูกน้อง 6. ลูกกระเดือก 2. ลูกไล่7. ลูกในไส้ 5. ลูกรัก 4. ลูกศิษย์ 3. ลูกหาบ8. ลูกเมียน้อย 9.ลูกกระเป๋ง 10.ลูกสมุน 11.ลูกกะโล่

7 7 พึงใคร่ครวญ ทบทวน 1. โม้ 2. เมา 3. หมู 4. มั่ว 5. มึนงง 6. หมกเม็ด 7. มักง่าย 

8 8 พึงเรียกใช้ 2. มุ่งมั่น 3. มองไกล 4. มีน้ำใจ 5. มิตรไมตรี 6. แม่นยำ 1. มาดต้องตา 7. มือทอง

9 9 การบริหารนาย กฏของลูกน้อง Rule NO.1 Boss is always right Rule NO.2 If he is wrong, see rule No.1

10 10 วิธีการจัดการกับนายให้อยู่หมัด - อย่าสวน - นิ่ง - รับ + ครับ - ชม ( รื่นหู – เย็นหู – สบายหู ) 1. ตาม แรง

11 11 - หลักสร้างตัวแทน... ใครจะช่วย “ พูดแทน ” + “ พูด นำ ” - หาทางให้เข้ามาสู่วง ล้อมของเรา - กระชับพื้นที่นาย ( คิด + เดิน ) - ขยายวงล้อมพื้นที่ เรา ( ทั้งความคิด + ข้อเสนอ ) 2. สลาย แรง

12 12 - เลือก ( หาทางเลือก / options หลายทาง ทำได้หมด ) - เร็ว ( รายงาน บอก กล่าว ) - รุก ( ทำก่อน ทำ เข้าเป้า ) - ระนาบ ( ทำ เครือข่าย ) - แม่น ( แม่นยำ มั่นใจ ) 3. บริหาร แรง 4. นำแรง - “ ขาดฉันแล้วเธอ จะรู้สึก ” - “ หากฉันไม่อยู่ เธอ จะรู้สึก งุ่นง่าน ”

13 13 วิ่งเข้าหา อาสางาน พิชิตชัย คาถ า ทุ่มใจกายสุดชีวิต พิชิตงาน รุก รวดเร็ว เข้ม แข็งขัน ริเริ่ม รอบคอบ ขยัน แข็งแรง อาภรณ์

14 14 รู้รักทักษะการจัดการ

15 15

16 16

17 17 Trust Truth Transparency Talk Timing

18 18

19 19 บัญญัติ 20 ประการ บัญญัติ 20 ประการ โดนใจ สำหรับผมเหรอ....? 1. สร้างประกายแห่งความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละให้ปรากฏ 2. รวดเร็ว คล่องแคล่ว ว่องไว ใจสู้ รู้รอบ 3. พยายามสร้างตนเองให้มีเสน่ห์และสง่า มีพลังเสน่ห์ในการเชื่อมมัดใจผู้คน 4. มีวินัยการทำงาน รับแล้วไม่เหลว ตรงไปตรงมา ตรงเวลา เดินตรงทาง

20 20 5. อย่าลืมแนะนำตัวเองก่อน และแนะนำ คนรอบข้างให้รู้จัก อย่าให้ต้องฉงน 6. รักษามารยาททางสังคม และวัฒนธรรมไทย อย่าให้ท่านมองว่า เราขาดแคลนสิ่งเหล่านี้ 7. พบหน้าให้คุยเรื่องงาน รายงานเรื่องที่ควร บอกกล่าว และมอบหมาย อย่าตกข่าว ต้องวิ่งเข้าหาข่าวสาร 8. งานสำคัญให้ไปปรึกษาหารือ คิด และตกลง กันก่อน แล้วค่อยเขียนบันทึก หรือทำโครงการ

21 21 9. อะไรเกี่ยวกับวาระงาน งานที่ต้องปฏิบัติข้างหน้า อย่าให้รู้จากแฟ้ม รีบไปบอกกล่าวเล่ารายงาน ให้ทราบในทันที ทันกาล ทันใจ 12. พูดและเขียนอะไรให้สื่อเข้าใจง่าย เข้าประเด็น 12. พูดและเขียนอะไรให้สื่อเข้าใจง่าย เข้าประเด็น 10. ละเอียด รอบคอบ พิถีพิถัน อย่าปล่อย ให้ท่านมองเราว่า หาน้ำยาสาระไม่ได้ 11. แต่งตัวให้ดูดีมีบุคลิกภาพ ประณีต มีมาดต้องตา วาจาไพเราะ 11. แต่งตัวให้ดูดีมีบุคลิกภาพ ประณีต มีมาดต้องตา วาจาไพเราะ

22 22 13. ลำดับความ การนำเสนอให้เข้าท่า อย่างมั่นใจ ไม่เอ้ออ้า 14. จำให้แม่นๆ ไม่แม่นต้องจด และบันทึก เตือนความจำ....สุ จิ ปุ ลิ 15. มองไปข้างหน้า คิดล่วงหน้าเสมอ คิดให้ไกล คิดรอบด้าน แล้วจัดลำดับความสำคัญ 16. อย่าคิดหลอก และล่อหลอก เป็นอันขาด เพราะรู้ รู้ทัน และจำได้

23 23 17. ต้องเปิดเผยตรงไปตรงมา อย่ามุบมิบ ผิดและพลาด รีบไปบอกกล่าวขอโทษ 18. ไปรุกท่าน อย่าให้ท่านรุกเรา ให้ริเริ่ม เสนอทางเลือกก่อน 19. ขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต จิตบริสุทธิ์ ทำให้เห็นว่าเรามีคุณค่า 20. รักคิด รักคน รักงาน รักธรรม เราเป็นคนรักทำนองนี้หรือเปล่า

24 24 จุดอ่อน ในงานภูมิภาค 1. ความไวต่อข่าวสาร / การ รายงาน (sense of emergency) 3. ทำงานแยกส่วน > บูรณา การ (Fragmentation > Integration) 2. ทำงานแนวดิ่ง > แนวราบ สายการบังคับบัญชา > สาน ประสานงาน / เครือข่าย (Line of Command > Line of Communication)

25 25 4. บริหารกระบวนการ > บริหาร วัตถุประสงค์  เน้นกระบวนการ / วิธีการ > ผลลัพธ์ / ความสำเร็จ  แฟ้มเป็นเจ้า ธุรการเป็น นาย 5. รอรับคำสั่ง > รุกริเริ่ม 6. มองเพียงปริมณฑลจังหวัด > มองภาพรวมที่กว้างขึ้น ( Think locally > Think Globally ) 7. ทำงานตามหน้าที่ > จิต วิญญาณ + ใจจดจ่อ สำนึก Routien > สำนึกสาธารณะ

26 26 www.trang.go.th


ดาวน์โหลด ppt 1 วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2553 ณ เกาะไหงแฟนตาซีรีสอร์ท แอนด์สปา ไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรัง การประชุมสัมมนา ผู้บริหารระดับกลาง จังหวัดตรัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google