งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า (ชุด ธ.ค. 51) ที่ใช้ในการจัดทำ PDP 2007 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 สโมสรทหารบก ห้องเทวกรรมรังรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า (ชุด ธ.ค. 51) ที่ใช้ในการจัดทำ PDP 2007 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 สโมสรทหารบก ห้องเทวกรรมรังรักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า (ชุด ธ.ค. 51) ที่ใช้ในการจัดทำ PDP 2007 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 สโมสรทหารบก ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 เสนอโดย นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผอ. สำนักนโยบายไฟฟ้า

2 2 ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า  ชุด ม.ค ใช้ในการจัดทำ PDP 2004  ชุด มี.ค ใช้ในการจัดทำ PDP 2007  ชุด ก.ย ใช้ในการจัดทำ PDP 2007 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)  ชุด ธ.ค ใช้ในการจัดทำ PDP 2007 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)  ชุด ใช้ในการจัดทำ PDP ฉบับใหม่

3 3 การปรับปรุงค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าชุด ธ.ค ที่ใช้ในการจัดทำ PDP 2007 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 1.ใช้ GDP ที่ปรับใหม่ตามความเห็นของ คณะอนุกรรมการ การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า เมื่อ 8 ธ.ค. 51 ช่วงปี เป็นการปรับปรุงจากค่าพยากรณ์ฯ ชุด ก.ย ที่ใช้ใน การจัดทำ PDP 2007 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) โดยใช้ Elasticity พยากรณ์ค่าพลังงานไฟฟ้า Energy Demand ใช้ประมาณการ % Load Factor พยากรณ์ค่าพลังไฟฟ้า สูงสุด Peak Demand

4 4 อัตราการเติบโตของผลผลิตมวลรวมในประเทศ ข้อมูลจาก สศช. ตามความเห็นของ คณะอนุกรรมการการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า เมื่อ 8 ธ. ค. 51

5 5 การพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า กรณีฐาน ชุด ธันวาคม 2551 (PDP#2) ชุด กันยายน 2550 (PDP#1) ปี พลังงานไฟฟ้า ล้านหน่วย เพิ่ม ล้านหน่วย% 2007(2550) 2008(2551)152, (2552)160,7988, (2553)170,0379, (2554)178,8248, (2555)189,48310, (2556)201,14811, (2557)213,34312, (2558)226,82313, (2559)240,80313, (2560)255,15614, (2561)270,01914, (2562)285,15815, (2563)300,97115, (2564)317,19316, GDP Elasticity GDP พลังงานไฟฟ้า ล้านหน่วย เพิ่ม ล้านหน่วย% 147,2293, ,4583, ,6455, ,8847, ,5939, ,21810, ,32611, ,60412, ,33912, ,41313, ,95013, ,74013, ,14414, ,92014, จากข้อมูล 10 เดือน

6 ใช้ Load Factor ชุด กันยายน 2550 พยากรณ์พลังไฟฟ้าสูงสุด กรณีฐาน ชุด กันยายน 2550 (PDP#1) ชุด ธันวาคม 2551 (PDP#2) ปี พลังไฟฟ้าสูงสุดพลังงานไฟฟ้า% เมกะวัตต์ เพิ่ม ล้านหน่วย เพิ่มLoad เมกะวัตต์ % ล้านหน่วย %Factor 2007(2550)22, , (2551)22, ,2293, (2552)22, ,4583, (2553)23,9361, ,6455, (2554)25,0851, ,8847, (2555)26,5721, ,5939, (2556)28,1881, ,21810, (2557)29,8711, ,32611, (2558)31,7341, ,60412, (2559)33,6731, ,33912, (2560)35,6681, ,41313, (2561)37,7252, ,95013, (2562)39,8282, ,74013, (2563)42,0242, ,14414, (2564)44,2812, ,92014, ใช้ Load Factor จากค่าพยากรณ์ ชุดกันยายน 2550 เพื่อใช้ในการพยากรณ์ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด ในค่าพยากรณ์ชุด ธันวาคม 2551 ค่าจริงเกิดขึ้นเมื่อ 21 เม.ย.51 เวลา 14:30 คำนวณจาก Load Factor และพลังงานไฟฟ้า

7 7 เปรียบเทียบค่าพยากรณ์ ความต้องการไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. ธันวาคม 2551 (PDP#2) กับ กันยายน 2550 (PDP#1)

8 ล้านหน่วย ค่าพยากรณ์พลังงานไฟฟ้าผลิตสุทธิในระบบ ของ กฟผ. ธันวาคม 51 กรณีฐาน กันยายน 50 ธันวาคม 51 กรณีสูง สิ้นปี 2554ค่าพยากรณ์ ( ธันวาคม 2551 กรณีฐาน) จะลดลงจากชุดกันยายน ,940 ล้านหน่วย ค่าพยากรณ์ ( ธันวาคม 2551 กรณีสูง) จะลดลงจากชุดกันยายน ,541 ล้านหน่วย สิ้นปี 2559ค่าพยากรณ์ ( ธันวาคม 2551 กรณีฐาน) จะลดลงจากชุดกันยายน ,464 ล้านหน่วย ค่าพยากรณ์ ( ธันวาคม 2551 กรณีสูง) จะลดลงจากชุดกันยายน ,645 ล้านหน่วย สิ้นปี 2564ค่าพยากรณ์ ( ธันวาคม 2551 กรณีฐาน) จะลดลงจากชุดกันยายน ,273 ล้านหน่วย ค่าพยากรณ์ ( ธันวาคม 2551 กรณีสูง) จะลดลงจากชุดกันยายน ,296 ล้านหน่วย

9 ค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าผลิตสุทธิในระบบของ กฟผ.

10 เมกะวัตต์ ค่าพยากรณ์พลังไฟฟ้าผลิตสุทธิในระบบ ของ กฟผ. ธันวาคม 51 กรณีฐาน กันยายน 50 สิ้นปี 2554ค่าพยากรณ์ ( ธันวาคม 2551 กรณีฐาน) จะลดลงจากชุดกันยายน ,455 เมกะวัตต์ ค่าพยากรณ์ ( ธันวาคม 2551 กรณีสูง) จะลดลงจากชุดกันยายน ,777 เมกะวัตต์ สิ้นปี 2559ค่าพยากรณ์ ( ธันวาคม 2551 กรณีฐาน) จะลดลงจากชุดกันยายน ,295 เมกะวัตต์ ค่าพยากรณ์ ( ธันวาคม 2551 กรณีสูง) จะลดลงจากชุดกันยายน ,481 เมกะวัตต์ สิ้นปี 2564ค่าพยากรณ์ ( ธันวาคม 2551 กรณีฐาน) จะลดลงจากชุดกันยายน ,333 เมกะวัตต์ ค่าพยากรณ์ ( ธันวาคม 2551 กรณีสูง) จะลดลงจากชุดกันยายน เมกะวัตต์ ธันวาคม 51 กรณีสูง

11 ค่าพยากรณ์ความต้องการพลังไฟฟ้าผลิตสุทธิในระบบของ กฟผ.

12 12 การพิจารณาโครงการ DSM ปัจจุบันได้คำนึงถึงตั้งแต่ในขั้นตอนการจัดทำค่า พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าแล้วโดย  หักค่าพลังงานที่คาดว่าจะประหยัดได้จาก โครงการ DSM ออกจาก Energy Consumption ก่อนนำไปใช้วางแผน PDP

13 13 มาตรการประหยัดพลังงาน / การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า ค่าพยากรณ์ชุด มีนาคม 2550 (PDP 2007) ได้คำนึงถึงมาตรการประหยัดพลังงานต่างๆ แล้ว เช่น - โครงการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าที่แตกต่างตามช่วงเวลา (time of use) - โครงการกำหนดประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า เบอร์ 5 - การจัดตั้งบริษัทจัดการด้านพลังงาน (ESCO) - โครงการประหยัดพลังงานในอาคารและโรงงาน - โครงการเปลี่ยนหลอดไส้เป็นหลอดประหยัดพลังงาน คาดว่าสามารถประหยัดพลังงานได้ปีละ 330 ล้านหน่วย โดยแบ่งสัดส่วนตามการใช้ไฟฟ้าของ กฟน. และ กฟภ. ปี 2550 ดังนี้ กฟน. มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้า 32 % ผลของ DSM สามารถประหยัดไฟฟ้า ได้ปีละ 107 ล้านหน่วย กฟภ. มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้า 68 % ผลของ DSM สามารถประหยัดไฟฟ้า ได้ปีละ 223 ล้านหน่วย

14 14 การพิจารณาการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP VSPP เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าชนิด Non-Firm ไม่สามารถ ควบคุมให้จ่ายไฟฟ้าตามที่ระบบต้องการได้ ดังนั้น  กรณี Energy จะคิดจาก VSPP ทั้งหมดที่ผลิตและขาย ให้ กฟน. และ กฟภ.  กรณี Peak จะไม่คิดพลังงานลมและแสงอาทิตย์ แต่ พลังงานชีวมวล ขยะ ก๊าซชีวภาพ คิดร้อยละ 30

15 15 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt 1 ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า (ชุด ธ.ค. 51) ที่ใช้ในการจัดทำ PDP 2007 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 สโมสรทหารบก ห้องเทวกรรมรังรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google