งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ED EN AG DT…. SC CC AMS PH KKUFMIS ED EN AG DT…. SC CC AMS PH * บริหารจัดการ แบบรวมศูนย์ ที่ส่วนกลาง ( มหาวิทยาลัย ) * กระจายการ ปฏิบัติงานตาม คณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ED EN AG DT…. SC CC AMS PH KKUFMIS ED EN AG DT…. SC CC AMS PH * บริหารจัดการ แบบรวมศูนย์ ที่ส่วนกลาง ( มหาวิทยาลัย ) * กระจายการ ปฏิบัติงานตาม คณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 ED EN AG DT…. SC CC AMS PH KKUFMIS ED EN AG DT…. SC CC AMS PH * บริหารจัดการ แบบรวมศูนย์ ที่ส่วนกลาง ( มหาวิทยาลัย ) * กระจายการ ปฏิบัติงานตาม คณะ / หน่วยงาน KKU ระบบเก่า ระบบใหม่ KKUFMIS คณะ / หน่วยงานมี การส่งข้อมูล แผนงาน งบประมาณ พัสดุ ให้แก่มหาวิทยาลัย โดยข้อมูลที่ส่งจะมี หลายมาตรฐาน 2

3 INPUT PROCESS OUTPUT CHECK OUTCOME KKUFMIS ED EN AG DT…. SC CC AMS PH Team IT Call center การบริหารจัดการ การตรวจสอบ กำกับ ติดตาม 3

4 (http://fmis.kku.ac.th/mis/) Telephone / On site service KM 4

5 ภายใน และ ภายนอก มหาวิทยาลัย การบริหารงาน บริการไอซีที ด้วยหลักการ CMMI for SERVICES CMMI for SERVICES One Stop Service ระบบข้อมูล ด้านการคลัง ง่ายต่อการ บริหารจัดการ 5

6 Participant Teamwork KM eam ction trong การ สนับสนุน จาก ผู้บริหารทุก ภาคส่วน riendly 6


ดาวน์โหลด ppt 1. ED EN AG DT…. SC CC AMS PH KKUFMIS ED EN AG DT…. SC CC AMS PH * บริหารจัดการ แบบรวมศูนย์ ที่ส่วนกลาง ( มหาวิทยาลัย ) * กระจายการ ปฏิบัติงานตาม คณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google