งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ระบบการเงินการคลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKUFMIS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ระบบการเงินการคลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKUFMIS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ระบบการเงินการคลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKUFMIS
ทีม IT call center KKUFMIS ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1

2 ความเป็นมา สภาพปัญหา ลักษณะงาน ระบบใหม่ ระบบเก่า KKU ED ED SC CC CC SC
คณะ/หน่วยงานมีการส่งข้อมูล แผนงาน งบประมาณ พัสดุให้แก่มหาวิทยาลัย โดยข้อมูลที่ส่งจะมีหลายมาตรฐาน ระบบใหม่ KKUFMIS KKU ED ED SC CC CC SC EN EN AMS KKUFMIS AG DT…. AG PH PH AMS DT…. *บริหารจัดการแบบรวมศูนย์ ที่ส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) ระบบเก่า * กระจายการปฏิบัติงานตาม คณะ/หน่วยงาน 2

3 การตรวจสอบ กำกับ ติดตาม
กระบวนการขั้นตอน วิธีการดำเนินงาน ED SC CC CHECK OUTCOME EN AMS KKUFMIS AG INPUT PROCESS OUTPUT PH DT…. Team IT Call center การบริหารจัดการ 3

4 วิธีการถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ
Telephone / On site service KM ( 4

5 การบริหารงานบริการไอซีทีด้วยหลักการ CMMI for SERVICES
ระบบข้อมูล ด้านการคลัง ง่ายต่อการ บริหารจัดการ ผลสัมฤทธิ์ ของระบบ ภายใน และ ภายนอก มหาวิทยาลัย การบริหารงานบริการไอซีทีด้วยหลักการ CMMI for SERVICES One Stop Service 5

6 ปัจจัยที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ
FAST riendly 6


ดาวน์โหลด ppt โดย ระบบการเงินการคลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKUFMIS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google