งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ความรักเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน” ( โรม 13, 10)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ความรักเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน” ( โรม 13, 10)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 “ความรักเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน” ( โรม 13, 10)

4 พระวาจานี้เป็น ถ้อยคำกล่าวสรุป หัวข้อในจดหมาย ที่นักบุญเปาโลมี ไปถึงชาวโรมัน นักบุญเปาโลบอก พวกเราว่า ชีวิตคริสตชนเป็น ชีวิตที่มุ่งแสดง ความรักต่อผู้อื่น

5 คริสตชนทุกคนได้รับเรียกให้ปฏิบัติตนตามวิถีทางแบบ ใหม่ ซึ่งองค์พระจิตเจ้าทรงนำทางให้กับเรา

6 กล่าวโดยย่อ ท่านนักบุญยืนยันว่า ความรักต่อพี่น้อง เป็นการปฏิบัติตาม พระประสงค์ของพระเจ้า อย่างครบถ้วนและ บริบูรณ์ที่สุด พระประสงค์ของพระเจ้า นี้แสดงออกให้เห็นได้ชัด ในรูปแบบของกฎหมาย (นั่นคือพระบัญญัติสิบ ประการ) ดังนั้น ความ รักต่อพี่น้องเป็นวิธีที่ดี และถูกต้องที่สุดในการ แสดงความรักต่อพระเจ้า

7 “ความรักเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน” ( โรม 13, 10)

8 แต่ว่าในภาคปฏิบัติที่ว่า ปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนและบริบูรณ์ หมายถึงอะไร เราคงจะเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นจากข้อความถัดไป ซึ่งนักบุญเปาโลอธิบายว่า ความรักหมายถึงอะไร และจะมีผล เป็นอย่างไรบ้าง

9 ประการแรก ความรักต่อพี่น้องหมายถึงไม่ทำร้ายใคร สิ่งนี้จะ ช่วยให้เราถือบทบัญญัติของพระเจ้าทุกข้อ ไม่เว้นข้อใด เพราะจุดมุ่งหมายประการแรกของบทบัญญัติก็คือ ป้องกันเรา จากการทำสิ่งไม่ดีทุกชนิด ที่เราอาจตกในบ่วงนั้นได้ ทั้งต่อ ตนเองหรือต่อผู้อื่น

10 นอกเหนือไปจากไม่ทำร้ายแล้ว ความรักยัง กระตุ้นให้เราปฏิบัติสิ่งดีเพื่อพี่น้องของเราด้วย

11 พระวาจาตอนนี้เตือนใจเราให้แสดงออกซึ่งความรักอย่างเป็น รูปธรรม ใส่ใจต่อพี่น้องที่ขาดแคลน ที่รอคอยความช่วยเหลือ สนใจต่อสิทธิของเขา ความรักหมายถึงเคารพต่อศักดิ์ศรีในฐานะ ที่เป็นมนุษย์และเป็นคริสตชน ความรักเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ ให้ความ เข้าใจ แบ่งปัน และเข้าถึงทุกคนดังที่องค์พระเยซูเจ้าทรงสอน

12 ความรักดังกล่าวนี้จะ เกิดขึ้นไม่ได้เลย หากเรา ไม่ก้าวออกจากความเห็น แก่ตัว การไม่ต้องการใคร เหตุนี้ พระวาจาตอนนี้ กระตุ้นให้เราเอาชนะท่าที อันเห็นแก่ตัวของเรา อันได้แก่ความหยิ่ง ความมักได้ ตัณหา ความจองหอง ความ ทะเยอทะยาน ความทะนงตัว ฯลฯ สิ่งดังกล่าวนี้แหละเป็น อุปสรรคขัดขวางเรา

13 “ความรักเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน” ( โรม 13, 10)

14 เราจะปฏิบัติตามพระวาจาประจำเดือนแห่ง พระคริสตสมภพนี้ได้อย่างไร

15 ก็ด้วยการแสดงความรัก ต่อพี่น้องของเราในหลาย รูปแบบ ซึ่งความรักต่อ พวกเขาเรียกร้องเรา ให้ลงมือปฏิบัติ ประการแรก เราจะ หลีกเลี่ยงการกระทำ ที่ไม่ดีทุกชนิดต่อ พี่น้องของเรา

16 เราจะใส่ใจต่อ พระบัญญัติของ พระเจ้าตาม กระแสเรียกของ เรา ในวงงาน อาชีพ หรือใน แวดวงที่เรา อาศัยอยู่

17 นี่เป็นเงื่อนไขประการแรกที่เราคริสตชน พึงมี คือ ไม่ทำสิ่งใดที่ขัดต่อพระบัญญัติ ของพระเจ้า ต่อจากนั้น เราจะมุ่งความสนใจของ เราไปที่เหตุผล จุดมุ่งหมาย และหัวใจ ของพระบัญญัติ ดังที่เราทราบ บทบัญญัติทุกข้อมุ่งส่งเสริมความรักใน เราให้กระฉับกระเฉงตลอดเวลา ละเอียดอ่อน ให้ความเคารพ พร้อม ตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้อง ของเรา

18 ในขณะเดียวกัน เราจะต้องตัดขาด จากตัวตนของเรา ให้ยิ่งทียิ่งมากขึ้น เอาชนะความเห็น แก่ตัวของเรา ซี่งเป็นผลมาจาก การที่เรามีความรัก แบบ คริสตชน นี่แหละคือ สิ่งที่เราจะ ปฏิบัติตามพระประสงค์ ของพระเจ้าได้อย่าง “ครบถ้วน” ที่สุด เราจะแสดงความรัก ต่อพระองค์ในแบบที่ พระองค์จะทรงพอ พระทัยที่สุด

19 “ความรักเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน” ( โรม 13, 10)

20 “ผมได้รับคำร้องเรียนจากกลุ่มพนักงานในบริษัทแห่ง หนึ่ง ผมจึงศึกษาคำร้องเรียนของพวกเขาอยู่สอง สัปดาห์ และพบว่าเจ้าของบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย แรงงานอย่างแท้จริง ก่อนเดินทางไปพบเขา ผมได้ ภาวนาวอนขอพระเยซูเจ้าประทานพละกำลังให้ผม ซื่อสัตย์ต่อพระวาจาของพระองค์ ยึดมั่นในความ ถูกต้อง และพร้อมกันนั้นให้เป็นเครื่องมือแห่งความรัก ของพระองค์ นี่เป็นประสบการณ์ของนักกฎหมายคนหนึ่ง เขาทำงานอยู่กับกระทรวงแรงงาน

21 ผมเดินทางไปพบเจ้าของบริษัท ผมแจ้งกับเจ้าของบริษัทว่า “มีคำร้องเรียนของ พนักงานแจ้งว่า ทางบริษัทไม่จ่ายค่าแรงตามกฎหมาย” เจ้าของบริษัทเมื่อเห็น ว่าผมได้พิสูจน์ให้เห็นชัดเจน เขาได้พูดป้องกันตนเองว่า กฎหมายบางข้อไม่ ยุติธรรมกับเขา ผมได้บอกเขาว่า อันความผิดนั้น เราไม่อาจแก้ตัวว่าที่เราทำไป นั้น เพราะคนอื่นก็ไม่ทำเหมือนกัน จากการพูดคุยกับเขา ทำให้ผมเข้าใจว่า เขา ก็รักความยุติธรรม และความเสมอภาคเช่นเดียวกับผม แต่ที่เขาทำไปก็เพราะ สภาพแวดล้อมทำให้เขาต้องทำเช่นนั้น

22 ที่สุดเขากล่าวว่า “ที่จริง คุณอาจติเตียนผมอย่าง รุนแรงก็ได้ แต่คุณกลับไม่ทำ ผมจึงรู้สึกเป็นหน้าที่ที่ ผมจะต้องปฏิบัติตัวใหม่” อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเขา มีนัดด่วน ไม่มีเวลารอผมเขียนรายงานการทำผิด กฎหมายแรงงานของเขา แต่เขาหยิบกระดาษเปล่า และลงลายเซ็นส่งให้ผม เท่ากับว่าเขายอมรับที่จะ แก้ไขในทันที

23 “ความรักเป็นการ ปฏิบัติตามธรรม บัญญัติอย่าง ครบถ้วน” (โรม 13, 10) พระวาจาทรงชีวิตประจำเดือนจัดทำโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค Anna LolloAnna Lollo Placido D’Omina กราฟฟิก โดย Anna Lollo ด้วยความร่วมมือจาก Fr. Placido D’Omina (ซิซิลี - ประเทศอิตาลี)Placido D’OminaAnna LolloPlacido D’Omina


ดาวน์โหลด ppt “ความรักเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน” ( โรม 13, 10)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google