งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจา ทรง ชีวิต ธันวาคม 2007.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจา ทรง ชีวิต ธันวาคม 2007."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระวาจา ทรง ชีวิต ธันวาคม 2007

2 “ความรักเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน”
( โรม 13, 10)

3 พระวาจานี้เป็นถ้อยคำกล่าวสรุปหัวข้อในจดหมายที่นักบุญเปาโลมีไปถึงชาวโรมัน นักบุญเปาโลบอกพวกเราว่า ชีวิตคริสตชนเป็นชีวิตที่มุ่งแสดงความรักต่อผู้อื่น

4 คริสตชนทุกคนได้รับเรียกให้ปฏิบัติตนตามวิถีทางแบบใหม่ ซึ่งองค์พระจิตเจ้าทรงนำทางให้กับเรา

5 กล่าวโดยย่อ ท่านนักบุญยืนยันว่า ความรักต่อพี่น้อง เป็นการปฏิบัติตาม พระประสงค์ของพระเจ้าอย่างครบถ้วนและบริบูรณ์ที่สุด พระประสงค์ของพระเจ้านี้แสดงออกให้เห็นได้ชัดในรูปแบบของกฎหมาย (นั่นคือพระบัญญัติสิบประการ) ดังนั้น ความรักต่อพี่น้องเป็นวิธีที่ดี และถูกต้องที่สุดในการแสดงความรักต่อพระเจ้า

6 “ความรักเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน”
( โรม 13, 10)

7 แต่ว่าในภาคปฏิบัติที่ว่า ปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนและบริบูรณ์หมายถึงอะไร เราคงจะเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นจากข้อความถัดไปซึ่งนักบุญเปาโลอธิบายว่า ความรักหมายถึงอะไร และจะมีผลเป็นอย่างไรบ้าง

8 ประการแรก ความรักต่อพี่น้องหมายถึงไม่ทำร้ายใคร สิ่งนี้จะช่วยให้เราถือบทบัญญัติของพระเจ้าทุกข้อ ไม่เว้นข้อใดเพราะจุดมุ่งหมายประการแรกของบทบัญญัติก็คือ ป้องกันเราจากการทำสิ่งไม่ดีทุกชนิด ที่เราอาจตกในบ่วงนั้นได้ ทั้งต่อตนเองหรือต่อผู้อื่น

9 นอกเหนือไปจากไม่ทำร้ายแล้ว ความรักยังกระตุ้นให้เราปฏิบัติสิ่งดีเพื่อพี่น้องของเราด้วย

10 พระวาจาตอนนี้เตือนใจเราให้แสดงออกซึ่งความรักอย่างเป็นรูปธรรม ใส่ใจต่อพี่น้องที่ขาดแคลน ที่รอคอยความช่วยเหลือ สนใจต่อสิทธิของเขา ความรักหมายถึงเคารพต่อศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นมนุษย์และเป็นคริสตชน ความรักเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ ให้ความเข้าใจ แบ่งปัน และเข้าถึงทุกคนดังที่องค์พระเยซูเจ้าทรงสอน

11 ความรักดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากเราไม่ก้าวออกจากความเห็นแก่ตัว การไม่ต้องการใคร เหตุนี้ พระวาจาตอนนี้กระตุ้นให้เราเอาชนะท่าทีอันเห็นแก่ตัวของเรา อันได้แก่ความหยิ่ง ความมักได้ ตัณหา ความจองหอง ความทะเยอทะยาน ความทะนงตัว ฯลฯ สิ่งดังกล่าวนี้แหละเป็นอุปสรรคขัดขวางเรา

12 “ความรักเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน” ( โรม 13, 10)

13 เราจะปฏิบัติตามพระวาจาประจำเดือนแห่ง พระคริสตสมภพนี้ได้อย่างไร
เราจะปฏิบัติตามพระวาจาประจำเดือนแห่ง พระคริสตสมภพนี้ได้อย่างไร

14 ประการแรก เราจะหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่ดีทุกชนิดต่อ พี่น้องของเรา
ก็ด้วยการแสดงความรัก ต่อพี่น้องของเราในหลายรูปแบบ ซึ่งความรักต่อ พวกเขาเรียกร้องเรา ให้ลงมือปฏิบัติ ประการแรก เราจะหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่ดีทุกชนิดต่อ พี่น้องของเรา

15 เราจะใส่ใจต่อพระบัญญัติของพระเจ้าตามกระแสเรียกของเรา ในวงงานอาชีพ หรือในแวดวงที่เราอาศัยอยู่

16 นี่เป็นเงื่อนไขประการแรกที่เราคริสตชนพึงมี คือ ไม่ทำสิ่งใดที่ขัดต่อพระบัญญัติของพระเจ้า
ต่อจากนั้น เราจะมุ่งความสนใจของเราไปที่เหตุผล จุดมุ่งหมาย และหัวใจของพระบัญญัติ ดังที่เราทราบ บทบัญญัติทุกข้อมุ่งส่งเสริมความรักในเราให้กระฉับกระเฉงตลอดเวลา ละเอียดอ่อน ให้ความเคารพ พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องของเรา

17 ในขณะเดียวกัน เราจะต้องตัดขาดจากตัวตนของเราให้ยิ่งทียิ่งมากขึ้น เอาชนะความเห็นแก่ตัวของเรา ซี่งเป็นผลมาจากการที่เรามีความรักแบบ คริสตชน นี่แหละคือ สิ่งที่เราจะปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าได้อย่าง “ครบถ้วน” ที่สุด เราจะแสดงความรัก ต่อพระองค์ในแบบที่พระองค์จะทรงพอพระทัยที่สุด

18 “ความรักเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน”
( โรม 13, 10)

19 นี่เป็นประสบการณ์ของนักกฎหมายคนหนึ่ง เขาทำงานอยู่กับกระทรวงแรงงาน
นี่เป็นประสบการณ์ของนักกฎหมายคนหนึ่ง เขาทำงานอยู่กับกระทรวงแรงงาน “ผมได้รับคำร้องเรียนจากกลุ่มพนักงานในบริษัทแห่งหนึ่ง ผมจึงศึกษาคำร้องเรียนของพวกเขาอยู่สองสัปดาห์ และพบว่าเจ้าของบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างแท้จริง ก่อนเดินทางไปพบเขา ผมได้ภาวนาวอนขอพระเยซูเจ้าประทานพละกำลังให้ผมซื่อสัตย์ต่อพระวาจาของพระองค์ ยึดมั่นในความถูกต้อง และพร้อมกันนั้นให้เป็นเครื่องมือแห่งความรักของพระองค์

20 ผมเดินทางไปพบเจ้าของบริษัท ผมแจ้งกับเจ้าของบริษัทว่า “มีคำร้องเรียนของพนักงานแจ้งว่า ทางบริษัทไม่จ่ายค่าแรงตามกฎหมาย” เจ้าของบริษัทเมื่อเห็นว่าผมได้พิสูจน์ให้เห็นชัดเจน เขาได้พูดป้องกันตนเองว่า กฎหมายบางข้อไม่ยุติธรรมกับเขา ผมได้บอกเขาว่า อันความผิดนั้น เราไม่อาจแก้ตัวว่าที่เราทำไปนั้น เพราะคนอื่นก็ไม่ทำเหมือนกัน จากการพูดคุยกับเขา ทำให้ผมเข้าใจว่า เขาก็รักความยุติธรรม และความเสมอภาคเช่นเดียวกับผม แต่ที่เขาทำไปก็เพราะสภาพแวดล้อมทำให้เขาต้องทำเช่นนั้น

21 ที่สุดเขากล่าวว่า “ที่จริง คุณอาจติเตียนผมอย่างรุนแรงก็ได้ แต่คุณกลับไม่ทำ ผมจึงรู้สึกเป็นหน้าที่ที่ผมจะต้องปฏิบัติตัวใหม่” อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเขามีนัดด่วน ไม่มีเวลารอผมเขียนรายงานการทำผิดกฎหมายแรงงานของเขา แต่เขาหยิบกระดาษเปล่าและลงลายเซ็นส่งให้ผม เท่ากับว่าเขายอมรับที่จะแก้ไขในทันที

22 “ความรักเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน” (โรม 13, 10)
“ความรักเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน” (โรม 13, 10) พระวาจาทรงชีวิตประจำเดือนจัดทำโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค กราฟฟิก โดย Anna Lollo ด้วยความร่วมมือจาก Fr. Placido D’Omina (ซิซิลี - ประเทศอิตาลี)


ดาวน์โหลด ppt พระวาจา ทรง ชีวิต ธันวาคม 2007.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google