งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CLICK TO ADVANCE SLIDES

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CLICK TO ADVANCE SLIDES"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CLICK TO ADVANCE SLIDES
สิ่งที่ พระเยซูเจ้าตรัส บนกางเขน Tommy's Window Slideshow ♫ Turn on your speakers! CLICK TO ADVANCE SLIDES Adapted from an article by Curtis Peter Van Gorder

2 ทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าตรัส บนกางเขนเป็นสำนวนพูดต่างๆ
ที่แสดงถึงความรักของพระองค์ พระวาจาของพระองค์นั้น ยังคงอิทธิพลต่อมนุษย์ทุกวันนี้

3 พระองค์กำลังปฏิบัติ ตามที่พระองค์ได้ทรงสอน
ความรักต่อศัตรู "พระบิดาเจ้าข้า โปรดอภัย ความผิดแก่เขา เพราะเขาไม่รู้ว่า กำลังทำอะไร" Luke 23:34 พระองค์กำลังปฏิบัติ ตามที่พระองค์ได้ทรงสอน “จงรักศัตรู จงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่าน” (มัทธิว 5:44) Now He wants us to have that much love, that much forgiveness.

4 ความรักต่อ คนบาป "วันนี้ ท่านจะอยู่กับเรา ในสวรรค์" Luke 23:43 เรื่องจริงเรื่องหนึ่งเล่าว่า สามีภรรยาคู่หนึ่งในเม็กซิโกถูกปล้นบัตรเครดิต เอกสาร และเงินสด เพื่อนๆร่วมกันสวดภาวนาเพื่อให้ผ่านเรื่องเลวร้ายนี้ไปได้ และได้ของต่างๆคืนมา สัปดาห์ต่อมา เขาได้รับซองหนาๆซองหนึ่งทางไปรษณีย์ ทุกอย่างที่หายไปอยู่ในนั้น มีโน๊ตใบหนึ่งเขียนโดยลงท้ายว่า “จากโจรที่กลับใจ” มีรูปไม้กางเขนสามอัน กางเขนด้านขวาทำเครื่องหมายวงกลมไว้

5 นับแต่นั้น ศิษย์ผู้นั้นก็รับพระนางเป็นมารดาของตน
ความรักต่อครอบครัวและเพื่อน "นี่คือลูกของแม่ ...นี่คือแม่ของท่าน" John 19:26-27 นับแต่นั้น ศิษย์ผู้นั้นก็รับพระนางเป็นมารดาของตน

6 พระเยซูเจ้าต้องการความรักของเรา
"เรากระหาย" John 19:28 ที่ศูนย์คนยากไร้ของคุณแม่เทเรซา บนผนังมีข้อความเขียนไว้ว่า “เรากระหาย” ผมถามว่าทำไมจึงเลือกเอาคำสองคำนี้ของพระเยซูเจ้าเขียนไว้ ซิสเตอร์คนหนึ่งอธิบายว่า “เสียงร้องของพระองค์นี้ กลายมาเป็นเสียงของเราที่ร้องต่อ” คุณแม่เทเรซาก่อนจากไปสวรรค์ไม่นาน ท่านสอนว่า “ความกระหายของพระองค์ไม่มีสิ้นสุด พระผู้สร้างร้องหาความรักจากสิ่งสร้าง พระองค์กระหายความรักของเรา”

7 "ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า
ความรักต่อพระเจ้า "ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า ทำไมพระองค์จึงทรง ทอดทิ้งข้าพเจ้าเล่า?" Matthew 27:46 ไม่มีความทุกข์ใดใหญ่หลวงกว่าชีวิตที่ปราศจากพระเจ้าอยู่ด้วย

8 ลูกแกะปัสกาถูกถวายเป็นบูชาเพื่อเราแล้ว เราได้รับการไถ่ให้รอดแล้ว
ความรักต่อคุณ และต่อผม "สำเร็จบริบูรณ์แล้ว" John 19:30 ลูกแกะปัสกาถูกถวายเป็นบูชาเพื่อเราแล้ว เราได้รับการไถ่ให้รอดแล้ว

9 สวรรค์คือการได้ชมพระพักตร์ของพระบิดา
รางวัลของความรัก "พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้ามอบจิตของข้าพเจ้า ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์" Luke 23:46 สวรรค์คือการได้ชมพระพักตร์ของพระบิดา ชื่นชมความรักของพระองค์ตลอดนิรันดร FEEL FREE TO SHARE THIS POWERPOINT SHOW WITH OTHERS. To read / download “The Easter Prophecies” click on this link: The Easter Prophecies For more PowerPoint shows visit:


ดาวน์โหลด ppt CLICK TO ADVANCE SLIDES

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google