งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! CLICK TO ADVANCE SLIDES Adapted from an article by Curtis Peter Van Gorder.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! CLICK TO ADVANCE SLIDES Adapted from an article by Curtis Peter Van Gorder."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! CLICK TO ADVANCE SLIDES Adapted from an article by Curtis Peter Van Gorder

3 ทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้า ตรัส บนกางเขนเป็น สำนวนพูดต่างๆ ที่แสดงถึงความรัก ของพระองค์ พระวาจาของ พระองค์นั้น ยังคงอิทธิพลต่อ มนุษย์ทุกวันนี้

4 พระองค์กำลังปฏิบัติ ตามที่พระองค์ได้ ทรงสอน “ จงรักศัตรู จงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ เบียดเบียนท่าน ” ( มัทธิว 5:44) Now He wants us to have that much love, that much forgiveness.

5 เรื่องจริงเรื่องหนึ่งเล่าว่า สามีภรรยาคู่หนึ่งใน เม็กซิโกถูกปล้นบัตรเครดิต เอกสาร และเงินสด เพื่อนๆร่วมกันสวดภาวนาเพื่อให้ผ่านเรื่อง เลวร้ายนี้ไปได้ และได้ของต่างๆคืนมา สัปดาห์ต่อมา เขาได้รับซองหนาๆซองหนึ่งทาง ไปรษณีย์ ทุกอย่างที่หายไปอยู่ในนั้น มีโน๊ตใบ หนึ่งเขียนโดยลงท้ายว่า “ จากโจรที่กลับใจ ” มี รูปไม้กางเขนสามอัน กางเขนด้านขวาทำ เครื่องหมายวงกลมไว้

6 นับแต่นั้น ศิษย์ผู้นั้นก็รับพระนางเป็น มารดาของตน

7 ที่ศูนย์คนยากไร้ของคุณแม่เทเรซา บนผนังมี ข้อความเขียนไว้ว่า “ เรากระหาย ” ผมถามว่าทำไมจึงเลือกเอาคำสองคำ นี้ของพระเยซูเจ้าเขียนไว้ ซิสเตอร์คนหนึ่งอธิบายว่า “ เสียงร้องของพระองค์นี้ กลายมาเป็นเสียงของเราที่ร้องต่อ ” คุณแม่ เทเรซาก่อนจากไปสวรรค์ไม่นาน ท่านสอนว่า “ ความกระหายของพระองค์ไม่มีสิ้นสุด พระ ผู้สร้างร้องหาความรักจากสิ่งสร้าง พระองค์ กระหายความรักของเรา ”

8 ไม่มีความทุกข์ใดใหญ่หลวงกว่าชีวิต ที่ปราศจากพระเจ้าอยู่ด้วย

9 ลูกแกะปัสกาถูกถวายเป็นบูชาเพื่อเรา แล้ว เราได้รับการไถ่ให้รอดแล้ว

10 สวรรค์คือการได้ชมพระพักตร์ ของพระบิดา ชื่นชมความรักของพระองค์ ตลอดนิรันดร FEEL FREE TO SHARE THIS POWERPOINT SHOW WITH OTHERS. FEEL FREE TO SHARE THIS POWERPOINT SHOW WITH OTHERS. For more PowerPoint shows visit:www.tommyswindow.com To read / download “The Easter Prophecies” click on this link: The Easter Prophecies


ดาวน์โหลด ppt ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! CLICK TO ADVANCE SLIDES Adapted from an article by Curtis Peter Van Gorder.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google