งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Center and Provincial Hospitals Primary Care Units (PCUs) University Hospitals (Teaching Hospital 500-2000 bed) Community Hospitals.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Center and Provincial Hospitals Primary Care Units (PCUs) University Hospitals (Teaching Hospital 500-2000 bed) Community Hospitals."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 Center and Provincial Hospitals Primary Care Units (PCUs) University Hospitals (Teaching Hospital 500-2000 bed) Community Hospitals

4 4 Front liner health providers 10,068 PCUs across the country Provide preventive care and primary medical care 3-5 employees/PCUs Nurses, health workers and public health professionals NO DOCTOR !!! 619 Public’s Clinics in Bangkok

5

6

7 รายการรหัสโรคที่พบ บ่อยใน โรงพยาบาลบ้านหนอง หมาว้อ ชื่อโรครหัส DiarrheaA09 Diabetes mellitus E14.9 Thrombosed HemorrhoidI84.0 Pneumonia J18.9 BronchitisJ40 Laceration wound T14.1 Fracture femur S72.9 etc.

8

9

10

11

12  ~35,000 codes  401 pages of index  Dagger –asterisk system  Additional codes (option)  Complex words and symbols PCU version  ~ 1,900 codes  123 pages of index  No complicated features  No additional coding  Simple words

13

14

15

16

17

18

19

20

21 21 Tak province ตาก Area 16,406.65 Km2. Distance to Bangkok 426 Km. - Border between Thai and Myanmar 560 km. - Population 523,956 people

22 22 Tak Map แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี กาญจนบุรี Myanmar ท่า สอง ยาง แม่ ระมาด บ้าน ตาก แม่ สอด พบ พระ วังเจ้า เมือง ตาก สาม เงา อุ้ม ผาง แม่ ระมาด 9 Distric ts

23 Distric t Name Coding Error A เมือง 58.44% B แม่สอด 57.20% C แม่ ระมาด 46.11% D บ้านตาก 39.90% E วังเจ้า 52.64% F ท่าสอง ยาง 52.05% G สามเงา 39.90% H พบพระ 46.92% I อุ้มผาง 50.46%

24

25 Name NoNoNoNoDateSymptom Diagno sis ICD Audi t Res ult Err or เฉลิมพระ เกียรติ 1 30/4/255 6 ก่อนมาขอรับยาเดิม อาการ ทั่วไปปกติ ขอรับยากันชัก ยาหมดวันที่ 29/4/56 EpilepcyG40.9 ü Error A14 เฉลิมพระ เกียรติ 2 30/4/255 6 2 วันก่อนมามีอาการคันบริเวน หลังมือ และนิ้วมือทั้ง 2 ข้าง เคยได้รับยามาแล้ว ทาแล้ว อาการดีขึ้น ขอรับยาต่อ หิด B86.9 ü Error B9 เฉลิมพระ เกียรติ 3 30/4/255 6 2 วันก่อนมามีอาการปวดศีรษะ ปวดต้นคอ เนื่องจากไม่ได้นอน จากการเตรียมงานศพญาติ HeadacheR51.0 ü Error c0 เฉลิมพระ เกียรติ 4 30/4/255 6 เช้านี้ตื่นขึ้นมามีขี้ตาสีเหลือง เปลืองตาข้างขวาจึงมาสอ. eye painH57.1 Error d0 เฉลิมพระ เกียรติ 5 29/4/255 6 ขอวัดความดัน ไม่ได้ทานยะ 3 วัน จำศีล naZ01.3 xxx bError e0 เฉลิมพระ เกียรติ 6 25/4/255 6 ไม่มีบันทึกอาการแต่บันทึกใน แบบบันทึกการตรวจรักษา ผู้ป่วยความดันแทน na E78.9 I10 Z13.1 xxx bError f0 เฉลิมพระ เกียรติ 7 22/4/255 6 NCD ( คัดกรอง NCD) na R03.0 Z13.1 Z13.8 xxx Error g0 เฉลิมพระ เกียรติ 8 18/4/255 6 NCD ( คัดกรอง NCD) naZ01.7 xxx Sum23 เฉลิมพระ เกียรติ 9 17/4/255 6 รับวัคซีน na Z00.1 Z24.6 Z01.2 Z27.1 Z24.0 Z24.4 xxx a เฉลิมพระ เกียรติ 10 17/4/255 6 รับวัคซีน naZ00.1 xxx a เฉลิมพระ เกียรติ 11 19/4/255 6 10 นาทีก่อนมาสังกะสีบาด ท้องแขนซ้ายยาว 4 cm ลึก 0.3 cm มีเลือดซึม Cut wound Z23.5 S51.1 W27.02 S51.1 W27.99 a

26

27 DistrictName Coding Error Pre June Error Aเมือง58.44%84.91% Bแม่สอด57.20%33.58% Cแม่ระมาด46.11%35.83% Dบ้านตาก39.90%33.08% Eวังเจ้า52.64%35.50% Fท่าสองยาง52.05%33.06% Gสามเงา39.90%36.50% Hพบพระ46.92%20.68% Iอุ้มผาง50.46%49.29%

28

29

30


ดาวน์โหลด ppt Center and Provincial Hospitals Primary Care Units (PCUs) University Hospitals (Teaching Hospital 500-2000 bed) Community Hospitals.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google