งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำไมต้องทันสื่อ ??!!. ทำไมต้องรู้เท่าทันสื่อ ตัวเราล้อมรอบไปด้วยสื่อนานาชนิด สื่อมีอิทธิพลต่อความคิด ความเชื่อ พฤติกรรม เด็กและเยาวชนไทย คนไทย เป็นนัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำไมต้องทันสื่อ ??!!. ทำไมต้องรู้เท่าทันสื่อ ตัวเราล้อมรอบไปด้วยสื่อนานาชนิด สื่อมีอิทธิพลต่อความคิด ความเชื่อ พฤติกรรม เด็กและเยาวชนไทย คนไทย เป็นนัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำไมต้องทันสื่อ ??!!

2 ทำไมต้องรู้เท่าทันสื่อ ตัวเราล้อมรอบไปด้วยสื่อนานาชนิด สื่อมีอิทธิพลต่อความคิด ความเชื่อ พฤติกรรม เด็กและเยาวชนไทย คนไทย เป็นนัก เสพสื่อตัวยง บทบาทของ ICT มีเพิ่มมากขึ้นทุก ขณะ ทำให้เราเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมหาศาล ทำให้กระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในเนื้อหาข้อมูล และสารสนเทศ การหลอมรวมสื่อหลายประเภทเข้า ด้วยกัน

3 ดูหัวข้อข่าวเหล่านี้ โจรใต้เหิมบึ้มป่วนเมืองนราฯเละ โจ๋ไทยเหลวแหลกเสพเซ็กส์บน รถเมล์ ขยี้กามฆ่าเปลือยสาวศพยัดตู้เย็น เด็ก 1 ใน 5 เสพเว็บโป๊ 2 ล้านเว็บ

4

5

6 เราในฐานะ " ผู้รับสาร “ ต้องรู้เท่า ทัน ต้องสร้างภูมิคุ้มกันตนเองและ ลูกหลาน นี่คือสิ่งที่แวดวงวิชาการเรียกว่า " การรู้เท่าทันสื่อ " หรือ Media Literacy

7 M EDIA L ITERACY The ability to Access ความสามารถในการเข้าถึง The ability to Analyze ความสามารถในการวิเคราะห์วิพากษ์ The ability to Evaluate ความสามารถในการประเมินคุณค่า The ability to Communicate information in a variety of form ความสามารถในการตอบสนอง ( สื่อสาร ) ต่อข่าวสารในรูปแบบต่างๆ

8 แนวทางการรู้เท่าทันและ วิเคราะห์สื่อ ( CODE OF CONDUCT ) 1. สื่อคือสิ่งที่สร้างขึ้น - Media are Constructions 2. สื่อมีเป้าหมายทางธุรกิจ / โฆษณา - Media Constructions have Commercial purposes 3. สื่อสร้างค่านิยมและอุดมคติ - Media messages contain Values and Ideologies 4. สื่อทำให้มีผลที่ตามมาทางการเมือง และสังคม - Media Messages have Social and Political Consequences 5. สื่อแต่ละชนิดมีเอกลักษณ์และข้อจำกัด - Each Medium has a unique Aesthetic Form

9 การรู้เท่าทันสื่อ หมายถึง ฉันไม่เชื่อ ( สิ่งที่ได้อ่าน ได้ฟัง ได้ยิน ได้พบ ได้รับการบอกเล่ามา ฯลฯ ) ตั้งคำถามต่อข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ที่ได้ รับมา ที่มาที่ไปของข่าวสาร ใครเขียน ใครให้ สัมภาษณ์ แหล่งข่าว สงสัยว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้น ตัวละครใด / ข้อมูล ใดหายไปจากข่าว ความเกี่ยวข้องของข่าวนี้กับข่าวโน้น ทำไมจึง พูดถึงแต่ผลกระทบด้านเศรษฐกิจแต่ไม่พูดถึง สิ่งแวดล้อม ทำไมจึงสัมภาษณ์แต่คนรวย ฯลฯ การขวนขวายที่จะเช็คข้อมูลข่าวสารจาก หลากหลายทิศทาง เช่น จากสื่อต่างชนิดกัน สอบถามผู้รู้ ค้นจากตำรา เป็นต้น

10

11 การฝึกฝนเท่านั้น จึงจะทำ ให้คุณรู้เท่าทันสื่อ มาลองฝึกวิเคราะห์สื่อ จากตัวอย่างต่อไปนี้ กันนะคะ !!


ดาวน์โหลด ppt ทำไมต้องทันสื่อ ??!!. ทำไมต้องรู้เท่าทันสื่อ ตัวเราล้อมรอบไปด้วยสื่อนานาชนิด สื่อมีอิทธิพลต่อความคิด ความเชื่อ พฤติกรรม เด็กและเยาวชนไทย คนไทย เป็นนัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google