งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Kav 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Kav 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Kav 1

2 Global ASEAN And Connectivity By Kavi Chongkittavorn
Thai Journalist Association Bang Saen 14 September 2013

3 เส้นทางยาวไกลสู่ความเชื่อมโยง
ปี1967 ก่อตั้งอาเซียน ปี 1997 วิสัยทัศน์อาเซียน (ASEAN Vision 2020) ปี1992เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area) ปี1998 แผนปฎิบัติการฮานอย (Hanoi Plan of Action) ปี2003 ข้อตกลงบาลี 2(Bali Concord II) ปี2004 แผนปฎิบัติการเวียงจันทน์(Vientiane Action Program) 2007 ASEAN Economic Community Blueprint 2008 ASEAN Charter 2009 Roadmap for an ASEAN Community ( )

4 แผนชื่อมโยงอาเซียน ปี 2010 แผนเชื่อมโยงอาเซียน Master Plan on ASEAN Connectivity ปี 2011 กรอบการพัฒนาอย่างเท่าเทียม ASEAN Framework on Equitable Economic Development ปี 2012 วาระพนมเปญ Phnom Penh Agenda ปี 2013อนาคตอาเซียนหลังมีประชาคมอาเซียน Post Discussion

5 สิ่งท้าทายเชื่อมโยงอาเซียน
อาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวมีบูรณาการ: ประชากรทั้งหมด: 605ล้านคน จีดีพี 2.18หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ มูลค้าการค้า 2.39หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เชื่อมโยงโครงสร้าง: ความยาวถนนทั้งหมด: 38,400 กิโลเมตร ความยาวทางรถไฟทั้งหมด: 6,890 กิโลเมตร

6 เชื่อมโยง3รูปแบบ เชื่อมโยงด้านกายภาพ Physical Connectivity มีแผนยุทธศสาสตร์ เชื่อมถนนหนทางในอาเซียน ด้านไอที พลังงาน เชื่อมโยงด้านสถาบัน Institutional Connectivity ข้อตกลงร่วม คมนาคม การค้า การลงทุน เชื่อมโยงประชาชนต่อประชาชน People to People Connectivity ข้อตกลงการท่องเที่ยว การศึกษา การยอมรับมาตรฐานของ ประเทศสมาชิกอาเซียน

7 Physical Connectivity
Maritime Transport: roll-on and roll-off network ASEAN Power Grid: implementation of the Lelaka-Pekan Baru Interconnection, West Kalimantan-Sarawak ASEAN Broadband Corridor, identify and develop locations in ASEAN for broadband connectivity

8 Institutional Connectivity
National Single Window and ASEAN Single Window Reducing investment restrictions Identify and develop mechanism to eliminate non-tariff barriers

9 People-to-People Connectivity
Visa relaxation ASEAN Curriculum Sourcebook ASEAN Studies Course ASEAN Virtual learning Resource Center ASEAN Community Building Program— in communication, arts Tourism: ASEAN focus tourism products: nature, cultural, heritage, cruise and river Mutual Recognition Arrangement (engineering, architect, nursing, tourism, medical and dental practitioners, accountancy and land survey

10 ASEAN Matrix

11 AC before Global ASEAN 667 action lines for ASEAN Community (AC)
234 action lines for ASEAN Economic Community (AEC) 193 action lines for ASEAN Political and Security Community (APSC) 340 action line for ASEAN Social and Cultural Community (APCC)

12 Regional to Global Platforms
ASEAN Regional Forum (ARF)—ASEAN plus 17 East Asia Summit (EAS)—ASEAN plus eight Asia Europe Summit (ASEM)—ASEAN plus 41 Asia-Middle East Dialogue (AMED)—ASEAN plus 27 ASEAN Defense Ministers Meeting Plus (ADMM- Plus)—ASEAN, US, Russia, China, S Korea, Japan, Australia, New Zealand, India ASEAN Integrated Food Security (AIFS)—G20 Action Plan on Food Price Volatility and Agriculture Chiangmai Initiative Multilaterisation (CMIM) Global Dialogue Forum

13 Regional players active globally
United Nations Security Council UN Human Right Council (universal periodic review) UN sponsored peace keeping force Nuclear non-proliferation effort (Proliferation Security Initiative, SEANWFZ) G-20 (Indonesia, only ASEAN member) World Trade Organization UNESCO (joint project for IPDC--International Program for Development and Cooperation) Climate changes

14 Keeping ASEAN Centrality
Review and broaden ASEAN Treaty of Amity and Cooperation (TAC); now 30 with signatories (UK, EU latest) Review the ASEAN Charter (Brunei 2013) Strengthen ASEAN Intergovernmental Commission for Human Rights (AICHR)— Myanmar 2014 (protection than promotion) Support the newly established ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) Recognizing “civil society groups” and “other stakeholders” in ASEAN Common foreign and defense policies

15 Inclusive and neighborliness
Forge closer ties with all dialogue partners including institutions such as EU, UN Network with other regional organizations such as SAARC, GCC, Mercosur, African Union, etc. Instituting summit meetings with all dialogue partners (First Asean-US Summit begins next year in Brunei) Allow dialogue partners to host ASEAN-led meetings such as ARF, ADMM, etc Recognizing dialogue partners as equal, no more second tier players

16 Making ASEAN Seamless ASEAN Passport/visa/time zone
ASEAN Open Sky Policy/ASEAN Single Aviation Market Common transit system Common policy on refugees Mutual recognition of security programs and operation ASEAN information sharing system ASEAN access to information law Asean Declaration of Human Rights

17 Strengthen ASEAN Secretariat & SG
ASEAN has 78 staffers handling over 1,200 meetings last year (this year less than 800) Lacking sufficient and capable staffs Lack expertise in political and security area Lacking capacity building Need early warning knowledge and analysis Need talent pool of experts on security and regional conflicts and other issues Enhance the conflict management role of Asean SG.

18 ASEAN media: Go beyond Border
Parochialisms: writing about themselves without common shared values or norms Fear of interference: follow official lines, adopt non-interference principle Mutual ignorance: no common understanding of history—individually or collectively as a group. Fixed mindset: “we” are better than “others”, top down approach with little or no reference to ordinary people

19 Think ASEAN Think Global Thank you

20 Think Again


ดาวน์โหลด ppt Kav 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google