งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Global ASEAN And Connectivity By Kavi Chongkittavorn Thai Journalist Association Bang Saen 14 September 2013.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Global ASEAN And Connectivity By Kavi Chongkittavorn Thai Journalist Association Bang Saen 14 September 2013."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 Global ASEAN And Connectivity By Kavi Chongkittavorn Thai Journalist Association Bang Saen 14 September 2013

4  ปี 1967 ก่อตั้งอาเซียน  ปี 1997 วิสัยทัศน์อาเซียน (ASEAN Vision 2020)  ปี 1992 เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area)  ปี 1998 แผนปฎิบัติการฮานอย (Hanoi Plan of Action)  ปี 2003 ข้อตกลงบาลี 2(Bali Concord II)  ปี 2004 แผนปฎิบัติการเวียงจันทน์ (Vientiane Action Program)  2007 ASEAN Economic Community Blueprint  2008 ASEAN Charter  2009 Roadmap for an ASEAN Community (2009- 2015)

5  ปี 2010 แผนเชื่อมโยงอาเซียน Master Plan on ASEAN Connectivity  ปี 2011 กรอบการพัฒนาอย่างเท่าเทียม ASEAN Framework on Equitable Economic Development  ปี 2012 วาระพนมเปญ Phnom Penh Agenda  ปี 2013 อนาคตอาเซียนหลังมีประชาคมอาเซียน Post 2015 Discussion

6  อาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวมีบูรณาการ : ประชากรทั้งหมด : 605 ล้านคน จีดีพี 2.18 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ มูลค้าการค้า 2.39 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ  เชื่อมโยงโครงสร้าง : ความยาวถนนทั้งหมด : 38,400 กิโลเมตร ความยาวทางรถไฟทั้งหมด : 6,890 กิโลเมตร

7 1. เชื่อมโยงด้านกายภาพ Physical Connectivity มีแผน ยุทธศสาสตร์เชื่อมถนนหนทางในอาเซียน ด้านไอที พลังงาน 2. เชื่อมโยงด้านสถาบัน Institutional Connectivity ข้อตกลงร่วมคมนาคม การค้า การลงทุน 3. เชื่อมโยงประชาชนต่อประชาชน People to People Connectivity ข้อตกลงการท่องเที่ยว การศึกษา การ ยอมรับมาตรฐานของประเทศสมาชิกอาเซียน

8  Maritime Transport: roll-on and roll-off network  ASEAN Power Grid: implementation of the Lelaka-Pekan Baru Interconnection, West Kalimantan-Sarawak  ASEAN Broadband Corridor, identify and develop locations in ASEAN for broadband connectivity

9  National Single Window and ASEAN Single Window  Reducing investment restrictions  Identify and develop mechanism to eliminate non-tariff barriers

10  Visa relaxation  ASEAN Curriculum Sourcebook  ASEAN Studies Course  ASEAN Virtual learning Resource Center  ASEAN Community Building Program— in communication, arts  Tourism: ASEAN focus tourism products: nature, cultural, heritage, cruise and river  Mutual Recognition Arrangement (engineering, architect, nursing, tourism, medical and dental practitioners, accountancy and land survey

11 23783768975 53761976922 13405235789 56762234734 98523455667 ASEAN Matrix

12  667 action lines for ASEAN Community (AC)  234 action lines for ASEAN Economic Community (AEC)  193 action lines for ASEAN Political and Security Community (APSC)  340 action line for ASEAN Social and Cultural Community (APCC)

13  ASEAN Regional Forum (ARF)—ASEAN plus 17  East Asia Summit (EAS)—ASEAN plus eight  Asia Europe Summit (ASEM)—ASEAN plus 41  Asia-Middle East Dialogue (AMED)—ASEAN plus 27  ASEAN Defense Ministers Meeting Plus (ADMM- Plus)—ASEAN, US, Russia, China, S Korea, Japan, Australia, New Zealand, India  ASEAN Integrated Food Security (AIFS)—G20 Action Plan on Food Price Volatility and Agriculture  Chiangmai Initiative Multilaterisation (CMIM)  Global Dialogue Forum

14  United Nations Security Council  UN Human Right Council (universal periodic review)  UN sponsored peace keeping force  Nuclear non-proliferation effort (Proliferation Security Initiative, SEANWFZ)  G-20 (Indonesia, only ASEAN member)  World Trade Organization  UNESCO (joint project for IPDC--International Program for Development and Cooperation)  Climate changes

15  Review and broaden ASEAN Treaty of Amity and Cooperation (TAC); now 30 with signatories (UK, EU latest)  Review the ASEAN Charter (Brunei 2013)  Strengthen ASEAN Intergovernmental Commission for Human Rights (AICHR)— Myanmar 2014 (protection than promotion)  Support the newly established ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR)  Recognizing “civil society groups” and “other stakeholders” in ASEAN  Common foreign and defense policies

16  Forge closer ties with all dialogue partners including institutions such as EU, UN  Network with other regional organizations such as SAARC, GCC, Mercosur, African Union, etc.  Instituting summit meetings with all dialogue partners (First Asean-US Summit begins next year in Brunei)  Allow dialogue partners to host ASEAN-led meetings such as ARF, ADMM, etc  Recognizing dialogue partners as equal, no more second tier players

17  ASEAN Passport/visa/time zone  ASEAN Open Sky Policy/ASEAN Single Aviation Market  Common transit system  Common policy on refugees  Mutual recognition of security programs and operation  ASEAN information sharing system  ASEAN access to information law  Asean Declaration of Human Rights

18  ASEAN has 78 staffers handling over 1,200 meetings last year (this year less than 800)  Lacking sufficient and capable staffs  Lack expertise in political and security area  Lacking capacity building  Need early warning knowledge and analysis  Need talent pool of experts on security and regional conflicts and other issues  Enhance the conflict management role of Asean SG.

19  Parochialisms: writing about themselves without common shared values or norms  Fear of interference: follow official lines, adopt non-interference principle  Mutual ignorance: no common understanding of history—individually or collectively as a group.  Fixed mindset: “we” are better than “others”, top down approach with little or no reference to ordinary people

20 Think ASEAN Think Global Thank you

21 Think Again


ดาวน์โหลด ppt Global ASEAN And Connectivity By Kavi Chongkittavorn Thai Journalist Association Bang Saen 14 September 2013.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google