งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย กรม ศุลกากร. ความเป็นมาของ AEO Program AEO PROGRAM ผลพวงมาจากการก่อ การร้ายที่สหรัฐอเมริกาทำให้เกิดอุปสรรค ในการค้าระหว่างประเทศ สร้างมาตรฐานความปลอดภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย กรม ศุลกากร. ความเป็นมาของ AEO Program AEO PROGRAM ผลพวงมาจากการก่อ การร้ายที่สหรัฐอเมริกาทำให้เกิดอุปสรรค ในการค้าระหว่างประเทศ สร้างมาตรฐานความปลอดภัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย กรม ศุลกากร

2 ความเป็นมาของ AEO Program AEO PROGRAM ผลพวงมาจากการก่อ การร้ายที่สหรัฐอเมริกาทำให้เกิดอุปสรรค ในการค้าระหว่างประเทศ สร้างมาตรฐานความปลอดภัย ที่เรียกว่า Safe Framework of Standard

3 AEO คือ ใคร ? ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก เจ้าของโรงพักสินค้า ตัวแทนออกของ ผู้ขนส่ง ตัวแทนจำหน่ายสินค้า ผู้รวบรวมสินค้า เจ้าของท่าเรือ ท่าอากาศยาน ผู้ประกอบการในท่าเรือ / อากาศยาน

4 ประโยชน์ของ AEO Program ศุลกากรและผู้ประกอบการได้มีการพัฒนาตนเอง เพื่อให้ ได้มาตรฐานสากลในเรื่องการปฏิบัติพิธีการ และความ ปลอดภัยของสินค้า สอดคล้องตามแนวโน้มของการค้า ระหว่างประเทศ 1 สร้างเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการกับศุลกากร ให้แน่นแฟ้น มีความโปร่งใสและความไว้วางใจซึ่งกันและ กัน 2 ทำให้ประเทศคู่ค้ามีความมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้า ช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบสินค้านำเข้า และช่วย เพิ่มศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศ 3 เตรียมการรองรับแนวโน้มสภาวะโลก ด้านมาตรฐานความ ปลอดภัย (Security Control) 4

5 การดำเนินงานของกรมศุลกากร พ. ศ. 2552 พ. ศ. 2551 พ. ศ. 2550 พ. ศ. 2549 ลงนามในหนังสือแสดงเจตนารมณ์ 9 พ. ค. 2549 WCO’s Diagnostic Team มาประเมิน ผลคือกรมศุลกากรมีแนวทาง ปฏิบัติที่ถูกต้องแล้ว ศึกษาและเตรียมการแผนโครงการ Pilot Project และเปิดรับสมัครบริษัทที่ ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ดำเนินโครงการ Pilot Project โดยการสัมมนา ประชาสัมพันธ์และทาบทาม บริษัทที่มีความพร้อม

6 ข้อมูลเพิ่มเติมและสอบถาม รายละเอียด Website www.customs.go.th www.wcoomd.org E-Mail 81030000@customs.go.th

7


ดาวน์โหลด ppt โดย กรม ศุลกากร. ความเป็นมาของ AEO Program AEO PROGRAM ผลพวงมาจากการก่อ การร้ายที่สหรัฐอเมริกาทำให้เกิดอุปสรรค ในการค้าระหว่างประเทศ สร้างมาตรฐานความปลอดภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google