งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการควบคุม 1. กำหนดเป้าหมาย , มาตรฐาน 2. วัดผลงานที่เกิดขึ้นจริง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการควบคุม 1. กำหนดเป้าหมาย , มาตรฐาน 2. วัดผลงานที่เกิดขึ้นจริง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการควบคุม 1. กำหนดเป้าหมาย , มาตรฐาน 2. วัดผลงานที่เกิดขึ้นจริง
3. เปรียบเทียบเป้าหมายกับผลงานที่เกิดขึ้นจริง 4. แก้ไขปรับปรุง

2 กำหนดเป้าหมายมาตรฐาน
1. มาตรฐานผลผลิต ปริมาณ 10% คุณภาพ เวลา ต้นทุน 15% ลดของเสีย 5%

3 กำหนดเป้าหมายมาตรฐาน
2. มาตรฐานพฤติกรรมการทำงาน ตรงต่อเวลาปริมาณ สม่ำเสมอในการทำงาน ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ

4 วัดผลงานที่เกิดขึ้นจริง
วัดอะไร ด้วยวิธีใด บ่อยครั้งแค่ไหน Day Month Quarter Yearly

5 วัดผลงานที่เกิดขึ้นจริง
วิธีวัด สังเกต สถิติ วาจา อักษร

6 วัดผลงานที่เกิดขึ้นจริง
วิธีวัด ผล สังเกต ได้ข้อเท็จจริงด้วยตนเองไม่มีในรายงาน สถิติ ตัวเลข, กราฟ, แผนภูมิ วาจา ประชุม ถามความคืบหน้า อักษร เป็นทางการ ข้อมูลสั้น สะดวกเก็บและ เรียบเรียงข้อมูล

7 ประเภทการควบคุม/ติดตาม
INPUT PROCES OUTPUT ก่อน ระหว่าง หลัง


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการควบคุม 1. กำหนดเป้าหมาย , มาตรฐาน 2. วัดผลงานที่เกิดขึ้นจริง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google