งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการควบคุม 1. กำหนดเป้าหมาย, มาตรฐาน 2. วัดผลงานที่ เกิดขึ้นจริง 3. เปรียบเทียบเป้าหมายกับ ผลงานที่เกิดขึ้นจริง 4. แก้ไขปรับปรุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการควบคุม 1. กำหนดเป้าหมาย, มาตรฐาน 2. วัดผลงานที่ เกิดขึ้นจริง 3. เปรียบเทียบเป้าหมายกับ ผลงานที่เกิดขึ้นจริง 4. แก้ไขปรับปรุง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการควบคุม 1. กำหนดเป้าหมาย, มาตรฐาน 2. วัดผลงานที่ เกิดขึ้นจริง 3. เปรียบเทียบเป้าหมายกับ ผลงานที่เกิดขึ้นจริง 4. แก้ไขปรับปรุง

2 กำหนดเป้าหมาย มาตรฐาน 1. มาตรฐานผลผลิต • ปริมาณ 10% • คุณภาพ • เวลา • ต้นทุน 15% • ลดของเสีย 5%

3 กำหนดเป้าหมาย มาตรฐาน 2. มาตรฐาน พฤติกรรมการทำงาน • ตรงต่อเวลาปริมาณ • สม่ำเสมอในการ ทำงาน • ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ

4 วัดผลงานที่เกิดขึ้นจริง • วัดอะไร • ด้วยวิธีใด • บ่อยครั้งแค่ไหน Day MonthQuarterYearly

5 วัดผลงานที่เกิดขึ้นจริง • วิธีวัด สังเกต สถิติ สถิติ วาจา วาจา อักษร อักษร

6 วัดผลงานที่เกิดขึ้นจริง วิธีวัด ผล วิธีวัด ผล สังเกตได้ข้อเท็จจริงด้วยตนเอง ไม่มีในรายงาน สถิติตัวเลข, กราฟ, แผนภูมิ วาจาประชุม ถามความคืบหน้า อักษรเป็นทางการ ข้อมูลสั้น สะดวกเก็บและเรียบเรียง ข้อมูล

7 ประเภทการควบคุม / ติดตาม INP UT PROC ES OUTP UT ก่อน ระหว่ าง หลัง


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการควบคุม 1. กำหนดเป้าหมาย, มาตรฐาน 2. วัดผลงานที่ เกิดขึ้นจริง 3. เปรียบเทียบเป้าหมายกับ ผลงานที่เกิดขึ้นจริง 4. แก้ไขปรับปรุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google