งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เผชิญความท้าทาย จากกระแสโลกาภิวัตน์ อัมมาร สยามวาลา 14 ธันวาคม 2545.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เผชิญความท้าทาย จากกระแสโลกาภิวัตน์ อัมมาร สยามวาลา 14 ธันวาคม 2545."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เผชิญความท้าทาย จากกระแสโลกาภิวัตน์ อัมมาร สยามวาลา 14 ธันวาคม 2545

2 โจทย์ ถ้าไทยจะถอยห่างออกจาก กระแสโลกาภิวัตน์ จะทำตรง จุดไหน ? อย่างไร ?

3 ข้อสังเกต 1 ทางขึ้นกับทางลงไม่ใช่ทาง เดียวกัน The way up is not the same as the way down

4 ข้อสังเกต 2 อย่าตกเป็นทาสของคำ

5 ข้อสังเกต 3 เรายังมีทางเลือก

6 ภาคการเงิน  การก่อหนี้กับต่างประเทศ  การลงทุนของต่างชาติใน หลักทรัพย์ไทย  การลงทุนโดยตรง - ในอุตสาหกรรมทั่วไป - ในธนาคาร - ในรัฐวิสาหกิจ

7 ตลาดแรงงาน  การที่คนต่างชาติมา ทำงานในไทย  การที่คนไทยต้องไป ทำงานต่างประเทศ

8 ภาคบริการ  ค้าปลีกค้าส่ง  การรักษาพยาบาล

9 สินค้า  สินค้าเกษตร  สินค้าอุตสาหกรรม

10 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt เผชิญความท้าทาย จากกระแสโลกาภิวัตน์ อัมมาร สยามวาลา 14 ธันวาคม 2545.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google