งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เผชิญความท้าทาย จากกระแสโลกาภิวัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เผชิญความท้าทาย จากกระแสโลกาภิวัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เผชิญความท้าทาย จากกระแสโลกาภิวัตน์
อัมมาร สยามวาลา 14 ธันวาคม 2545

2 ถ้าไทยจะถอยห่างออกจากกระแสโลกาภิวัตน์ จะทำตรงจุดไหน ? อย่างไร ?
โจทย์ ถ้าไทยจะถอยห่างออกจากกระแสโลกาภิวัตน์ จะทำตรงจุดไหน ? อย่างไร ?

3 ข้อสังเกต 1 ทางขึ้นกับทางลงไม่ใช่ทางเดียวกัน
The way up is not the same as the way down

4 ข้อสังเกต 2 อย่าตกเป็นทาสของคำ

5 ข้อสังเกต 3 เรายังมีทางเลือก

6 ภาคการเงิน การก่อหนี้กับต่างประเทศ การลงทุนของต่างชาติในหลักทรัพย์ไทย
การลงทุนโดยตรง - ในอุตสาหกรรมทั่วไป - ในธนาคาร - ในรัฐวิสาหกิจ

7 ตลาดแรงงาน การที่คนต่างชาติมาทำงานในไทย
การที่คนไทยต้องไปทำงานต่างประเทศ

8 ภาคบริการ ค้าปลีกค้าส่ง การรักษาพยาบาล

9 สินค้า สินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม

10 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt เผชิญความท้าทาย จากกระแสโลกาภิวัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google