งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Office of Insurance Commission The Office of Insurance Commission นักวางแผนการเงิน Financial Planner 1. การวางแผนการเงินบุคคลเป็น เรื่องของคนรวย ไม่ใช่เรื่องของคนจนและคนเกือบจน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Office of Insurance Commission The Office of Insurance Commission นักวางแผนการเงิน Financial Planner 1. การวางแผนการเงินบุคคลเป็น เรื่องของคนรวย ไม่ใช่เรื่องของคนจนและคนเกือบจน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Office of Insurance Commission The Office of Insurance Commission นักวางแผนการเงิน Financial Planner 1. การวางแผนการเงินบุคคลเป็น เรื่องของคนรวย ไม่ใช่เรื่องของคนจนและคนเกือบจน ( ฐานะปานกลาง ) 2. รวยแล้วไม่จำเป็นต้องวางแผน การเงินก็ได้

2 The Office of Insurance Commission The Office of Insurance Commission 3. การวางแผนการเงินที่ดีช่วยให้ ทุกคนรวยเท่าเทียม เสมอกัน 4. การวางแผนการเงินคือ การ วางแผนการลงทุนหรือแผนการ ประกัน

3 The Office of Insurance Commission The Office of Insurance Commission 5. การวางแผนการเงินเหมือนการ แช่งตัวเอง 6. การวางแผนภาษีกับการหนีภาษี เป็นเรื่องเดียวกัน

4 The Office of Insurance Commission The Office of Insurance Commission 7. การวางแผนเพื่อวัยเกษียณเป็น เรื่องอนาคต 8. แผนการเงินของใครก็เหมือนๆ กัน

5 The Office of Insurance Commission The Office of Insurance Commission 9. แผนการเงินทำครั้งเดียวก็ใช้ได้ ตลอด 10. การวางแผนการเงินทำเองก็ได้ ไม่ต้องพึ่งมืออาชีพ


ดาวน์โหลด ppt The Office of Insurance Commission The Office of Insurance Commission นักวางแผนการเงิน Financial Planner 1. การวางแผนการเงินบุคคลเป็น เรื่องของคนรวย ไม่ใช่เรื่องของคนจนและคนเกือบจน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google