งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังการไหลเวียนข้อมูล IS และ สาเหตุของการบาดเจ็บใน อาชีพ จากระบบเฝ้าระวังการ บาดเจ็บ (Injury Surveillance)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังการไหลเวียนข้อมูล IS และ สาเหตุของการบาดเจ็บใน อาชีพ จากระบบเฝ้าระวังการ บาดเจ็บ (Injury Surveillance)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผังการไหลเวียนข้อมูล IS และ สาเหตุของการบาดเจ็บใน อาชีพ จากระบบเฝ้าระวังการ บาดเจ็บ (Injury Surveillance)

2 ผังการไหลเวียนของ ระบบข้อมูล IS ER เวช ระเบียน แบบบันทึก IS คู่มือ ICD-10 โปรแกรม IS Version 2008 ผู้รับผิดชอ บ ขั้นตอนเอกสาร บันทึกข้อมูล ผู้บาดเจ็บใน แบบฟอร์ม IS ให้รหัสการ บาดเจ็บ, Diagnosis บันทึกข้อมูลใน โปรแกรม ของสำนักระบาดวิทยา ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูล เตรียมจัดทำรายงาน ออกรายงาน - ให้รหัสสาเหตุ - รหัส Diagnosis - ค่า BR, ค่า AIS -Final Diagnosis จาก ระบบ SSB ของ รพ. ( กรณี Diagnosis IPD) รายงาน ประจำเดือ น ส่ง สสจ. รายงาน ประจำปี ส่ง สสจ./ กระทรวง รายงาน การบาดเจ็บ ในอาชีพ ส่งงานอาชีว เวชกรรม รายงาน - ในเทศกาลต่าง ๆ - รายงานตามที่มี ผู้ร้องขอ รายงาน ประจำปี ส่งศูนย์ ข้อมูล

3 ข้อมูลการบาดเจ็บในอาชีพ ข้อมูล IS จากงานเวช ระเบียน รายงานสาเหตุของ การบาดเจ็บในอาชีพ 16 สาเหตุ 15 อาชีพ สาเห ตุ อาชีพ 1.จากการขนส่ง (V01-V99) 2.จากการพลัดตก หกล้ม (W00-W99) 3.จากแรงเชิงกล วัตถุสิ่งของ (W20-W49) 4.จากสัตว์/คน (W50-W64) 5.จากตกน้ำ จมน้ำ (W65-W74) 6.จากการคุกคามการหายใจ (W75-W84) 7.จากถูกไฟฟ้า รังสี อุณหภูมิ (W85-W99) 8.จากถูกควันและเปลวไฟ (X00-X09) 9.จากถูกความร้อน ของร้อน (X10-X19) 10.จากถูกพิษสัตว์หรือพืช (X20-X29) 11.จากถูกพลังงานธรรมชาติ (X30-X39) 12.จากพิษอื่น ๆ (X40-X49) 13.จากการออกแรงเกิน (X50-X57) 14.จากปัจจัยอื่นไม่ทราบชัด (X58-X59) 15.ถูกทำร้ายร่างกายด้วยวิธีต่าง ๆ (X85-Y09 16.ปฏิบัติการทางกฎหมาย/สงคราม (Y35-Y36) 1.ข้าราชการ 2.ตำรวจ/ทหาร 3.พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.พนักงานบริษัท 6.ค้าขาย 7.ทำนา/ทำสวน/ทำไร่ 8.นักเรียน นักศึกษา 9.นักบวช/ภิกษุ/ชี/พราหมณ์ 10.ทนายความ 11.ศิลปิน/นักแสดง 12.ประมงและการเดินเรือ 13.พนักงานขับรถอิสระ 14.ช่างฝีมืออิสระ 15.แม่บ้าน 5.ผู้ใช้แรงงาน

4 แบบฟอร์มรายงานสาเหตุของการบาดเจ็บในอาชีพ แยกตามช่วงอายุและเพศ สาเหตุของการบาดเจ็บจากการทำงาน 15-60 ปีอายุ 60 ปี+รวม ป่วยตายป่วยตายป่วยตาย ชญชญชญชญชญชญ 1.จากการขนส่ง (V01-V99) 2.จากการพลัดตก หกล้ม (W00-W99) 3.จากแรงเชิงกล วัตถุสิ่งของ (W20-W49) 4.จากสัตว์/คน (W50-W64) 5.จากตกน้ำ จมน้ำ (W65-W74) 6.จากการคุกคามการหายใจ (W75-W84) 7.จากถูกไฟฟ้า รังสี อุณหภูมิ (W85-W99) 8.จากถูกควันและเปลวไฟ (X00-X09) 9.จากถูกความร้อน ของร้อน (X10-X19) 10.จากถูกพิษสัตว์หรือพืช (X20-X29) 11.จากถูกพลังงานธรรมชาติ (X30-X39) 12.จากพิษอื่น ๆ (X40-X49) 13.จากการออกแรงเกิน (X50-X57) 14.จากปัจจัยอื่นไม่ทราบชัด (X58-X59) 15.ถูกทำร้ายร่างกายด้วยวิธีต่าง ๆ (X85-Y09 16.ปฏิบัติการทางกฎหมาย/สงคราม (Y35-Y36) รวม

5 แบบฟอร์มรายงานสาเหตุของการบาดเจ็บในอาชีพ แยกตามกลุ่มอาชีพ อาชีพ สาเหตุที่ รวม 12345678910111213141516 ข้าราชการ ตำรวจ/ทหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท ผู้ใช้แรงงาน ค้าขาย ทำนา/ทำสวน/ทำไร่ นักเรียน นักศึกษา นักบวช ภิกษุ ฯลฯ ทนายความ ศิลปิน/นักแสดง ประมงและการ เดินเรือ พนักงานขับรถฯ ช่างฝีมืออิสระ แม่บ้าน

6 แบบฟอร์มรายงานผู้ป่วยกลุ่มโรคเข้าข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากการ ประกอบอาชีพฯ และสิ่งแวดล้อม แยกตามกลุ่มอายุ เพศ และสิทธิการรักษา โรค ICD-10 15-60 ปีอายุ 60 ปี+รวม ปกส.อื่น ๆปกส.อื่น ๆปกส.อื่น ๆ ชญชญชญชญชญชญ Back painM54.9 LBPM54.5 Myofacial painM79.2 CTSG56.0 Tennis ElbowM77.1 *โรคฝุ่นหินJ628 *โรคใยหินJ61 *โรคฝุ่นฝ้ายJ660 *โรคหืดเหตุอาชีพJ685 โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังJ42 โรคการได้ยินเสื่อมเหตุเสียงดังH833 โรคเหตุลดความกดอากาศT703 X31 ภาวะก๊าซอุดตันหลอดเลือดแดงT679 X30 การเจ็บป่วยเหตุความร้อน X10- X19

7 แบบฟอร์มรายงานผู้ป่วยกลุ่มโรคเข้าข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากการ ประกอบอาชีพฯ และสิ่งแวดล้อม แยกตามกลุ่มอายุ เพศ และสิทธิการรักษา โรค ICD-10 15-60 ปีอายุ 60 ปี+รวม ปกส.อื่น ๆปกส.อื่น ๆปกส.อื่น ๆ ชญชญชญชญชญชญ โรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสL259 ผิวหนังอักเสบเหตุสารระคายL249 ผิวหนังอักเสบเหตุภูมิแพ้J239 โรคพิษงูJ685 X20 โรคพิษแมลงและสัตว์อื่น ๆ X21 – X29 โรคพิษเห็ดT620 X49 โรคพิษพืชอื่น ๆ X28 *โรคพิษตะกั่วT560 X49 *โรคพิษสารหนูT570 X48 *โรคพิษแคดเมียมT563 X49 *โรคพิษปรอทT561 X49 *โรคพิษเบนซินT521 X46 *โรคพิษโทลูอีนT522 x46 *โรคพิษสไตรีนT658 x49

8 แบบฟอร์มรายงานผู้ป่วยกลุ่มโรคเข้าข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากการ ประกอบอาชีพฯ และสิ่งแวดล้อม แยกตามกลุ่มอายุ เพศ และสิทธิการรักษา โรค ICD-10 15-60 ปีอายุ 60 ปี+รวม ปกส.อื่น ๆปกส.อื่น ๆปกส.อื่น ๆ ชญชญชญชญชญชญ *โรคพิษไตรคอลโรเอธิลีนT532 X46 *โรคพิษกำมะถันไดออกไซด์T591 X47 *โรคพิษไนโตรเจนไดออกไซด์T590 X47 *โรคพิษคาร์บอนมอนนอกไซด์T58 X47 *โรคพิษแอมโมเนียT592 X49 *โรคพิษออร์กาโนฟอสเฟตT600 X48 *โรคพิษคาร์บาเมตT600 X48 *โรคพิษไพรีทรอยด์ X48 *โรคพิษสังกะสีฟอสไฟด์T604 X48 *โรคพิษพาราควอทT603 X48 *โรคพิษกลัยโพเสตT603 X48 รวม

9 แบบฟอร์มรายงานผู้ป่วยที่อาจได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์มลภาวะเป็นพิษทางอากาศ โรงพยาบาล....................จังหวัด.....................สัปดาห์/เดือน............ โรค ICD-10 อา ยุ 0- 14 ปี อา ยุ 15- 60 ปี อา ยุ 60 ปี ขึ้น ไป รว ม ชญชญชญชญ โรคระบบไหลเวียนโลหิตทั้งหมดทั้งหมด Unstable anginaI20.0 Acute myocardial infarctionI21 Other acute ischaemic heart diseasesI24 Chronic ischaemic heart diseaseI25 โรคของตาและส่วนประกอบตาทั้งหมดทั้งหมด การอักเสบของเยื่อบุตา (Conjunctivitis)H10 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังทั้งหมด DermatitisL24 โรคระบบทางเดินหายใจทั้งหมดทั้งหมด

10 แบบฟอร์มรายงานผู้ป่วยที่อาจได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์มลภาวะเป็นพิษทางอากาศ โรงพยาบาล....................จังหวัด.....................สัปดาห์/เดือน............ โรค ICD-10 อา ยุ 0- 14 ปี อา ยุ 15- 60 ปี อา ยุ 60 ปี ขึ้น ไป รว ม ชญชญชญชญ การอักเสบของทางเดินหายใจส่วนบนจากการติด เชื้อแบบเฉียบพลัน (Acute upper respiratory infection) J00-J06 ไข้หวัดใหญ่และปอดบวม (Influenza and pneumonia) J10-J18 อื่น ๆ (Other acute lower respiratory infection) J20-J22 โรคอื่น ๆ ของทางเดินหายใจส่วนบน (Other diseases of upper respiratory tract) J30-J39 เยื่อจมูกอักเสบจากการแพ้หรือเปลี่ยนอากาศ (Vasomotor and allergic rhinitis) J30 RhinitisJ30.0

11 แบบฟอร์มรายงานผู้ป่วยที่อาจได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์มลภาวะเป็นพิษทางอากาศ โรงพยาบาล....................จังหวัด.....................สัปดาห์/เดือน............ โรค ICD-10 อา ยุ 0- 14 ปี อา ยุ 15- 60 ปี อา ยุ 60 ปี ขึ้น ไป รว ม ชญชญชญชญ เยื่อจมูกอักเสบจากการแพ้ที่ไม่ได้ระบุรายละเอียด (allergic rhinitis, unspecified) J30.4 โรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง (Chronic lower respiratory diseases) J00-J47 โรคปอดจากสาเหตุภายนอกร่างกาย (Lung diseases due to external agents) J60-J70 โรคของทางเดินหายใจอื่น ๆ ซึ่งเกิดกับเนื้อปอด (Other respiratory diseases principally affecting the interstitium) J80-J84

12 แบบฟอร์มรายงานผู้ป่วยที่อาจได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์มลภาวะเป็นพิษทางอากาศ โรงพยาบาล....................จังหวัด.....................สัปดาห์/เดือน............ โรค ICD-10 อา ยุ 0- 14 ปี อา ยุ 15- 60 ปี อา ยุ 60 ปี ขึ้น ไป รว ม ชญชญชญชญ ทางเดินหายใจส่วนล่าง (Suppurative and necrotic conditions of lower respiratory tract) J85-J86 โรคอื่น ๆ ของเยื่อหุ้มปอด (Other diseases of pleura) J90-J94 โรคอื่น ๆ ของเยื่อหุ้มปอด (Other diseases of the respiratory system) J95-J99

13 The end


ดาวน์โหลด ppt ผังการไหลเวียนข้อมูล IS และ สาเหตุของการบาดเจ็บใน อาชีพ จากระบบเฝ้าระวังการ บาดเจ็บ (Injury Surveillance)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google