งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Behavioral alteration by bioactive compounds from natural product ภญ. ดร. ปิยพร พยัฆพรม กลุ่มวิจัยมาตรฐาน สมุนไพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Behavioral alteration by bioactive compounds from natural product ภญ. ดร. ปิยพร พยัฆพรม กลุ่มวิจัยมาตรฐาน สมุนไพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Behavioral alteration by bioactive compounds from natural product ภญ. ดร. ปิยพร พยัฆพรม กลุ่มวิจัยมาตรฐาน สมุนไพร

2 Behavioral alteration by bioactive compounds from natural product วิทยากรบรรยายโดย ผศ. ดร. มนฤดี สุขมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน งานประชุมวิชาการเรื่อง จับกระแส : การรักษาและยา ใหม่ 3

3 • ข้อดี คือ สามารถศึกษาเรื่องที่ไม่ สามารถใช้มนุษย์ในการศึกษาได้ เช่นการศึกษากลไกการเกิดโรค อาการและการรักษาใหม่ ๆ • แบบจำลองในสัตว์ทดลองสามารถ ทำได้ในสัตว์หลายชนิด เช่น กระต่าย หนู ลิง สุนัข

4 การทดสอบเบื้องต้น (Observation Test) แบบการทดสอบมีหลายแบบ คือ • แบบทดสอบของ Irwin • แบบทดสอบของ Moser • แบบทดสอบของ SHIRPA • แบบทดสอบของ Mouse IQ Test • แบบทดสอบของ Paylor

5 การทดสอบ Motor functions วิธีการที่ใช้ในการทดสอบ Motor function ได้แก่  Open field locomotion ทำการวัด spontaneous activity รูปจาก http://btc.bol.ucla.edu/openfield.htm

6 การทดสอบ Motor functions  Hole board exploration task ทำการวัด spontaneous activity รูปจาก http://www.med-associates.com/activity/addon.htm

7 การทดสอบ Motor functions  Rotarod ใช้วัด motor coordination และการทรงตัว รูปจาก http://btc.bol.ucla.edu/rod.htm

8  Balance-Beam Test ใช้วัด motor coordination และการทรง ตัว การทดสอบ Motor functions รูปจาก http://btc.bol.ucla.edu/neuroscreen.htm

9 การทดสอบ Motor functions  Vertical Pole test ใช้วัด motor coordination และ การทรงตัว  Hanging Wire วัด Motor Strength

10  Posture and Gaint Observations สังเกตความผิดปกติของการทรงตัว และท่าทางการเดินของสัตว์ทดลอง  Footprint pattern ใช้วัดอาการ Ataxia และความ ผิดปกติของการเดิน การทดสอบ Motor functions

11  Staircase Test ใช้วัด motor coordination และ paw reaching  Stereotypy ใช้วัดความผิดปกติของ motor function การทดสอบ Motor functions

12 การทดสอบความสามารถใน การรับความรู้สึก  Olfactory activity  Visual activity  Auditory activity  Taste  Touch  Pain sensitivity รูปจาก http://btc.bol.ucla.edu/neuroscreen.htm

13 Hot Plate Test for Plain sensitivity รูปจาก http://btc.bol.ucla.edu/neuroscreen.htm

14 การทดสอบสำหรับโรคทางจิตเวช แบบจำลองสำหรับภาวะซึมเศร้าที่ใช้ เพื่อทดสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพของยารักษาสภาวะ ซึมเศร้า  Forced swim test (FST)  Tail suspension test

15 Forced swim test (FST) รูปจาก http://btc.bol.ucla.edu/neuroscreen.htm

16 Tail suspension test รูปจาก www.med- associates.com/activity/tailSusp.htm

17 ได้แก่  Light dark mouse exploration test แบบทดสอบอื่นๆ รูปจาก http://btc.bol.ucla.edu/lightdark.htm

18  Elevated plus maze แบบทดสอบอื่นๆ รูปจาก http://btc.bol.ucla.edu/plus.htm

19 THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR KIND ATTENTION

20


ดาวน์โหลด ppt Behavioral alteration by bioactive compounds from natural product ภญ. ดร. ปิยพร พยัฆพรม กลุ่มวิจัยมาตรฐาน สมุนไพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google