งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Behavioral alteration by bioactive compounds from natural product

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Behavioral alteration by bioactive compounds from natural product"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Behavioral alteration by bioactive compounds from natural product
ภญ.ดร.ปิยพร พยัฆพรม กลุ่มวิจัยมาตรฐานสมุนไพร

2 Behavioral alteration by bioactive compounds from natural product
วิทยากรบรรยายโดย ผศ.ดร.มนฤดี สุขมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน งานประชุมวิชาการเรื่อง จับกระแส: การรักษาและยาใหม่ 3

3 ข้อดี คือ สามารถศึกษาเรื่องที่ไม่สามารถใช้มนุษย์ในการศึกษาได้ เช่นการศึกษากลไกการเกิดโรค อาการและการรักษาใหม่ ๆ แบบจำลองในสัตว์ทดลองสามารถทำได้ในสัตว์หลายชนิด เช่น กระต่าย หนู ลิง สุนัข

4 การทดสอบเบื้องต้น (Observation Test)
แบบการทดสอบมีหลายแบบคือ แบบทดสอบของ Irwin แบบทดสอบของ Moser แบบทดสอบของ SHIRPA แบบทดสอบของ Mouse IQ Test แบบทดสอบของ Paylor

5 การทดสอบ Motor functions
Open field locomotion ทำการวัด spontaneous activity รูปจาก

6 การทดสอบ Motor functions
Hole board exploration task ทำการวัด spontaneous activity รูปจาก

7 การทดสอบ Motor functions
Rotarod ใช้วัด motor coordination และการทรงตัว รูปจาก

8 การทดสอบ Motor functions
Balance-Beam Test ใช้วัด motor coordination และการทรงตัว รูปจาก

9 การทดสอบ Motor functions
Vertical Pole test ใช้วัด motor coordination และการทรงตัว Hanging Wire วัด Motor Strength

10 การทดสอบ Motor functions
Posture and Gaint Observations สังเกตความผิดปกติของการทรงตัวและท่าทางการเดินของสัตว์ทดลอง Footprint pattern ใช้วัดอาการ Ataxia และความผิดปกติของการเดิน

11 การทดสอบ Motor functions
Staircase Test ใช้วัด motor coordination และ paw reaching Stereotypy ใช้วัดความผิดปกติของ motor function

12 การทดสอบความสามารถในการรับความรู้สึก
Olfactory activity Visual activity Auditory activity Taste Touch Pain sensitivity รูปจาก

13 Hot Plate Test for Plain sensitivity
รูปจาก

14 การทดสอบสำหรับโรคทางจิตเวช
แบบจำลองสำหรับภาวะซึมเศร้าที่ใช้เพื่อทดสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของยารักษาสภาวะซึมเศร้า Forced swim test (FST) Tail suspension test

15 Forced swim test (FST) รูปจาก

16 Tail suspension test รูปจาก

17 แบบทดสอบอื่นๆ ได้แก่ Light dark mouse exploration test
รูปจาก

18 แบบทดสอบอื่นๆ Elevated plus maze
รูปจาก

19 THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR KIND ATTENTION

20


ดาวน์โหลด ppt Behavioral alteration by bioactive compounds from natural product

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google