งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำแหน่ง 1. รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาล สมุทรปราการ 2. รองเลขาธิการ แพทยสภา ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 102/52 ม.8 ถนนศรีนครินทร ต. บางเมือง อ. เมือง จ. สมุทรปราการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำแหน่ง 1. รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาล สมุทรปราการ 2. รองเลขาธิการ แพทยสภา ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 102/52 ม.8 ถนนศรีนครินทร ต. บางเมือง อ. เมือง จ. สมุทรปราการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตำแหน่ง 1. รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาล สมุทรปราการ 2. รองเลขาธิการ แพทยสภา ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 102/52 ม.8 ถนนศรีนครินทร ต. บางเมือง อ. เมือง จ. สมุทรปราการ โทรศัพท์ 089-547-6655

2

3 โครงการสร้างความปลอดภัย ของผู้ป่วยจากการใช้ยา

4 In the USA : •Approximately 7,000 death each year are caused by medication errors •The number of deaths attributed to medication errors increased 2.57 fold from 1983 to 1993 In Australian hospitals : •1% of all admissions suffered an adverse event as the result of a medication error

5 * OPD 168 ล้านคน * IPD 20 ล้านคน

6 ตัวย่อในแฟ้มผู้ป่วยพ่น พิษ ถึงกับเด็ดชีวิตคนไข้มา หลายราย ตัวย่อในแฟ้มผู้ป่วยพ่น พิษ ถึงกับเด็ดชีวิตคนไข้มา หลายราย สมาคมป้องกันทางการแพทย์ของสหราชอาณาจักร กล่าวเตือน ให้ระมัดระวังการใช้ตัวย่อ ในการเขียนใบสั่งแพทย์ อาจทำให้ชีวิตของผู้ป่วยตกอยู่ในความเสี่ยงได้

7 ดร. แซลลี โอลด์ ที่ปรึกษาด้าน กฎหมายการแพทย์ของสมาคมฯ กล่าวว่า “ คำย่อนั้นสามารถก่อให้เกิด ความสับสนและเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อ ความปลอดภัยของผู้ป่วย ” การ สื่อสารที่ชัดเจนตรงไปตรงมาเป็นสิ่ง สำคัญโดยเฉพาะ เมื่อมีการทำงานเป็น ทีมสหวิทยาการ จากการศึกษาในสหรัฐฯเกี่ยวกับ ความผิดพลาดทางการแพทย์ 30,000 รายพบว่า มีผู้เสียชีวิตถึง 5 เปอร์เซ็นต์ ที่มีสาเหตุเชื่อมโยงกับการ ใช้ตัวย่อในบันทึกการรักษา.

8 แจ้งจับ พยาบาลชุ่ย ! น้ำกรด หยอด 2 ขวบ แจ้งจับ พยาบาลชุ่ย ! น้ำกรด หยอด 2 ขวบ

9 สาวโรงงานแจ้งจับพยาบาลร. พ. แห่งหนึ่ง ย่านปทุมธานีชุ่ย หยอดน้ำกรดใส่ปากลูกชายวัย 2 ขวบสาหัส เผยพาลูกไปรักษา ฝีใต้ตา หมอพาเข้าห้อง ผ่าตัดไม่ถึง 5 นาที ได้ยินลูก ชายร้องลั่น เรียกหาแม่กับยาย เปิดประตูห้องผ่าตัดเข้าไปดู ถึงกับตกใจ รอบๆ ปากลูกมีรอย ไหม้ หมออ้างพยาบาลหยิบยา ผิด คิดว่าขวดน้ำกรด เป็น ยาสลบเด็ก ยันถึงทางร. พ. จะขอ โทษพร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งหมด แต่เกรงลูกมีปัญหาใน อนาคต จำต้องแจ้งความ ดำเนินคดี

10

11

12

13 MEDICATION ERROR 1.Ordering (Prescribing) 2.Transcribing 3.Dispensing 4.Administering 5.Monitoring 6. Blood Bank &Medical Lab 7. บทบาทของผู้บริโภคในการ ส่งเสริมความปลอดภัย จากการใช้บริการทาง การแพทย์

14 การจัดสัมมนาในระดับย่อย และระดับใหญ่ เพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานของแต่ ละสภาวิชาชีพ ในแต่ละระดับของสถานพยาบาล โดยให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วม

15 ดำเนินการแล้วใน 5 ภูมิภาค 5 จังหวัด ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยแพทย์ ทันต แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ และประชาชน ประมาณ 200 คน / ครั้ง ครั้งที่ 1 จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงราย วันที่ 6 ธันวาคม 2550 ครั้งที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 ครั้งที่ 4 จังหวัดตรัง วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ครั้งที่ 5 จังหวัดจันทบุรี วันที่ 29 พฤษภาคม 2551

16 นำข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็น ในการ สัมมนาย่อย มาสรุปโดยสภาวิชาชีพ นำเสนอในการสัมมนาใหญ่ วันที่ 5 กันยายน 2551 ณ ห้อง Convention Hall ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาล ราชวิถี กรุงเทพฯ นำไปกำหนดเป็นมาตรฐานการใช้ยาของแต่ละ สภาวิชาชีพ

17

18 ตำแหน่ง 1. รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาล สมุทรปราการ 2. รองเลขาธิการ แพทยสภา ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 102/52 ม.8 ถนนศรีนครินทร ต. บางเมือง อ. เมือง จ. สมุทรปราการ โทรศัพท์ 089-547-6655

19

20

21

22 1. โดยส่วนบุคคล / ที่พักอาศัย (1)

23 1. โดยส่วนบุคคล / ที่พักอาศัย (2)

24

25 2. การรักษาพยาบาล เคลื่อนที่ / ผู้ป่วยนอก (1)

26 2. การรักษาพยาบาล เคลื่อนที่ / ผู้ป่วยนอก (2)

27

28 3. การรับยาจาก เภสัชกร

29 4. ผู้ป่วยใน โรงพยาบาล ( ผู้ป่วย หรือ ผู้แทน / ญาติ )

30 4. ผู้ป่วยในโรงพยาบาล ( ผู้ป่วย หรือผู้แทน / ญาติ ) (1)

31 4. ผู้ป่วยในโรงพยาบาล ( ผู้ป่วย หรือผู้แทน / ญาติ ) (2)

32 4. ผู้ป่วยในโรงพยาบาล ( ผู้ป่วย หรือผู้แทน / ญาติ ) (3)

33 ขอขอบคุณผู้เข้าร่วม สัมมนาทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt ตำแหน่ง 1. รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาล สมุทรปราการ 2. รองเลขาธิการ แพทยสภา ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 102/52 ม.8 ถนนศรีนครินทร ต. บางเมือง อ. เมือง จ. สมุทรปราการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google