งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

• ป้องกัน ทำลาย หรือควบคุม – ศัตรูพืช พาหะของโรคของมนุษย์หรือสัตว์ ( เพลี้ย หนอน ยุง หอยเชอร์รี่ ) – พืชหรือสัตว์ซึ่งรบกวนการผลิต การแปรรูป ฯลฯ อาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "• ป้องกัน ทำลาย หรือควบคุม – ศัตรูพืช พาหะของโรคของมนุษย์หรือสัตว์ ( เพลี้ย หนอน ยุง หอยเชอร์รี่ ) – พืชหรือสัตว์ซึ่งรบกวนการผลิต การแปรรูป ฯลฯ อาหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 • ป้องกัน ทำลาย หรือควบคุม – ศัตรูพืช พาหะของโรคของมนุษย์หรือสัตว์ ( เพลี้ย หนอน ยุง หอยเชอร์รี่ ) – พืชหรือสัตว์ซึ่งรบกวนการผลิต การแปรรูป ฯลฯ อาหาร สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ไม้ ( เช่นสารอบข้าว เมทธิลโบรไมด์ ฟอสฟีน ) – แมลงในหรือบนร่างกายของสัตว์ ( เหา เห็บ หมัด ) • ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ( ฮอร์โมน ) • สารที่ทำให้ใบไม้ร่วง ( เอเจนต์ ออเร้นจ์ ) • ป้องกันผลไม้สุกก่อนกำหนด • ดูดความชื้น ป้องกันการเสื่อมสภาพ ย่อจาก International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides. ย่อจาก International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides. FAO:ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0220e/a0220e00.pdf.ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0220e/a0220e00.pdf FAO

3

4 15.96 16.35 13.38 18.88 24.19 29.41 27.6 38.52 0 10 20 30 40 2540 254225442546 2548 2550 ?? ?.?. ร้อย ละ

5 – เป็นจำนวน ถึง 520,312 ตัน – เท่ากับขวด ขนาด เส้นผ่าศูนย์ก ลาง 46 เมตร สูงเท่าตึกใบ หยก 2 (304 เมตร ) ตัวเลขจากสำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร (http://www.oae.go.th/e wt_news.php?nid=146&fil ename=index)http://www.oae.go.th/e wt_news.php?nid=146&fil ename=index

6 • ปี 2554-2555 สำนักโรคจากการ ประกอบอาชีพฯ จัดทำโครงการ “ เกษตรปลอดโรค ผู้บริโภค ปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กายจิต ผ่องใส ” ในโรงพยาบาลประจำตำบล โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน บางแห่ง • แนวทาง : สัมภาษณ์และตรวจเลือด ในรายที่เสี่ยง

7

8

9

10

11 ปี 54 จำนวน เกษตรกร ได้ตรวจ เลือด เสี่ยงและ ไม่ ปลอดภัย ปกติและ ปลอดภัย 533,524173,243360,281

12 ปี 54 ประชาช น จำนวน เสี่ยงและ ไม่ ปลอดภัย ปกติและ ปลอดภั ย 99,28335,94963,334

13 ปี 55 ค่าที่ ถูกต้อ ง ปี 55 ค่าที่ ถูกต้อ ง ปทุมธานี, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, สุพรรณบุรี, บุรีรัมย์, สุรินทร์, กาฬสินธุ์, ยโสธร, ศรี สะเกษ, สุโขทัย, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน, ภูเก็ตและสตูล เกษตกรที่ ได้ตรวจ เลือด เสี่ยง & ไม่ ปลอดภั ย ปกติ & ปลอด ภัย 152,84646,016 106,8 30 สไลด์นี้แก้ตัวเลขแล้ว

14

15

16 ตัวอย่างครู สองท่านที่ เป็นชาวนา ด้วย

17

18 ภาพจากความเอื้อเฟื้อของ นพ. ประกิจ

19

20 จังหวัด ผู้มีสิทธิ ประกัน สุขภาพฯ จำนว น อัตราป่วยต่อ ผู้มีสิทธิแสน คน ตาก 434,48720547.182 จันทบุรี 413,61717642.551 อุทัยธานี 253,86410541.361 ชัยนาท 252,52110340.789 อ่างทอง 195,2537839.948 สิงห์บุรี 151,0096039.733 สุพรรณบุรี 669,72324937.180 กาญจนบุรี 634,37323236.572 แม่ฮ่องสอน 201,7827336.178 กำแพงเพชร 552,89918333.098 ปี 54

21

22 สารกำจัดวัชพืชและเชื้อรา ไม่ได้ระบุ สารกำจัดแมลงอื่น

23 ปี 54

24

25

26

27 • อีพีเอ็น • เมทโธมิล • ไดโครโตฟอส • คาร์โบฟูราน

28 กลุ่มความอันตราย *ระดับความอันตราย ทางปากทางผิวหนัง 1เอ อันตรายสุดๆน้อยกว่า 5น้อยกว่า 50 1บี อันตรายมาก 5–5050–200 2 อันตรายปานกลาง 50–2000200–2000 3 อันตรายไม่มากมากกว่า 2000 U ไม่ค่อยอันตราย 5000 หรือสูงกว่า The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification,2009 * ระดับความอันตราย LD50 for the rat (mg/kg body weight)

29 สารเคมี ทางปากทางผิวหนังกลุ่มการ กลับ เข้า พื้นที่ ( ชั่วโมง ) อีพีเอ็น เมทโธมิล 48 ไดโครโต ฟอส * 42 คาร์โบฟูราน 48 ตัวอย่างสาร อื่นๆ ไซเปอร์เมท ริน 2502,000II12 ดีดีที 1001,931II * จัด Class จัดตามการเป็นพิษทางปาก เว้นแต่ผิวหนังมีพิษมากกว่า **Suggestive Evidence of Carcinogenicity, but not Sufficient to Assess Human Carcinogenic Potential, “Chemicals Evaluated for Carcinogenic Potential Office of Pesticide Programs U.S. Environmental Protection Agency”,2010

30


ดาวน์โหลด ppt • ป้องกัน ทำลาย หรือควบคุม – ศัตรูพืช พาหะของโรคของมนุษย์หรือสัตว์ ( เพลี้ย หนอน ยุง หอยเชอร์รี่ ) – พืชหรือสัตว์ซึ่งรบกวนการผลิต การแปรรูป ฯลฯ อาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google