งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างเครือข่ายเพื่อ พัฒนา ด้านการตลาด โดย บาทหลวง วิรัช อมรพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างเครือข่ายเพื่อ พัฒนา ด้านการตลาด โดย บาทหลวง วิรัช อมรพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างเครือข่ายเพื่อ พัฒนา ด้านการตลาด โดย บาทหลวง วิรัช อมรพัฒนา

2 ทำไม “ เพื่อการตลาด ” The best investment of your life is the education of your child. การลงทุนที่ดีที่สุดของชีวิต เรา คือการศึกษาสำหรับ บุตรหลาน

3 โรงเรียนคือ “ ธุรกิจ ” ความหมายของ “ ธุรกิจ ” เป้าหมายที่ชัดเจน กลุ่มลูกค้าชัดเจน กลุ่มลูกค้าชัดเจนสินค้าและบริหารที่จำเพาะผลตอบรับจากการดำเนินการที่วัดได้กระบวนการที่ได้มาตราฐานและตรวจสอบได้ โรงเรียน คือ ธุระกิจบริการด้านการศึกษา

4 การตลาดสำหรับโรงเรียนเอกชน คือ การรู้ว่าผู้ปกครองคิด ประเมิน และเลือก โรงเรียนอย่างไร

5 Business Education Marketing “The Purpose of Marketing is to inform people about your service so they will buy it.” “ เป้าหมายของการตลาดก็คือ การบอกกล่าวแก่ผู้คนถึงบริการที่พวกเขา จะซื้อ ” - Zyman, Former Chief marketing Office, Coca Cola, 1998

6 การมีนักเรียนมาสมัครเต็มอัตราและการระดมทุนของโรงเรียนไม่ใช่เรื่อง บังเอิญ การจัดวางตำแหน่งในตลาดและการสร้างความนิยม เป็นผลมาจากการ ตัดสินใจโดยมีข้อมูลเป็นพื้นฐาน  Highly Successful Fund-Raising: Annual Giving, School Improvement Fund Special Events (Culture of Giving)  It’s All About Relationship Marketing Few to many Strategic relationships Essential for Fund-Raising ทำไมการตลาดที่มีประสิทธิภาพจึงมี ความสำคัญ ?

7 Dramatic Difference Competition Available Market Share Market Forces Qualitative & Quantitative Benefit Message Audit Overt Benefit Reason to Believe What’s Important Website Word of Mouth Emotion & Logic Trust & Relationship Competent CMR Asking Fund Raising Testimonials RTB Word Of Mouth Strategic Marketing Plan Customer Research Competitive Advantages Promise Influencers LoyaltyClose

8 Messages: Content Big 3 Understanding: •Emotion & Logic •Market Forces/Data •How Parents Decide Customer Loyalty/ Major Fund Raising Conversion to: •Inquire to Enroll •The “Close” Does Your Promise Resonate with Shopping Parents? CUSTOMERS 12 - 7 months 3 - 0 months 6 - 4 months PROSPECTS Overt Benefit Dramatic Difference Promise and RTB Influencers How To Achieve Full Enrollment and Successful Fund-Raising

9 Feature (Better than nothing) Benefit(Better) Overt Benefit (Best) Real Reason to Believe Boat for sale Fast boat Specialized racing boat for those with a passion for winning Designed by American’s Cup champion boat designer Pizza for sale Deep-dish pizza Chicago-style deep-dish pizza Winner of Best of Chicago Award Fish for sale Fresh fish The freshest fish in town When you sell more fish, it’s fresher. We sell more fish than anyone. Source: Jump Start Your Business Brain

10 Feature (Better than nothing) Benefit(Better) Overt Benefit (Best) Real Reason to Believe (Show that you deliver on your Promise.) Quality teachers Certified and experienced teachers Students understand their learning style which ones work for them to optimize learning today and in the future. 1.Student profile 2.Network with other educational institutes 3.Sample lesson for grade 2: “ How do I think best” “ How do I think best” 4.Others International School Acquire an International Education Students acquire knowledge, skills, and understandings that will serve them as world leaders Highest Scores in Standardize Test. Curriculum Data Clubs; Model UN, National Clubs, etc. Activity 1. Identify a feature at your school 2. Write a Benefit Message 2. Write a Benefit Message 3. Write an Overt Benefit Message 3. Write an Overt Benefit Message 4. Write Reason to Believe 4. Write Reason to Believe

11

12 การสร้างเครือข่าย (Networking) ความสำคัญของการสร้างเครือข่าย เครือข่าย คือ กลุ่มของคนหรือองค์กรที่ สมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดรูปหรือจัด ระเบียบโครงสร้างที่คนหรือองค์กรสมาชิกยังคง มีความเป็นอิสระ

13 เครือข่ายเพื่อการตลาดโรงเรียน • สถาบันสำหรับสนับสนุนภายในประเทศ สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (ISAT) • สถาบันเพื่อการรับประกันคุณภาพโรงเรียน The Western Association of Schools and Colleges (WASC) Council of International Schools (CIS) NEAS in Australia • สถาบันเพื่อการพัฒนาบุคคลากรและหลักสูตร East Asia Regional Council of Overseas Schools(EARCOS) East Asia Regional Council of Overseas Schools(EARCOS)

14 Assignments สำหรับผู้บริหาร : เมื่อเป้าหมายคือการรับสมัครนักเรียนได้เต็มอัตรา • อะไรคือจุดแข็งในการแข่งขันของคุณ • โรงเรียนของคุณสัญญาจะทำในสิ่งที่ผู้ปกครองต้องการ หรือไม่ • แรงกดดันทางการตลาดที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้ • กลยุทธ์ทางการตลาด เช่น เป้าหมาย วิธีการและลำดับ วิธี • พนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมหรือไม่ เว็ปไซท์ ปากต่อปาก และความสัมพันธ์ทางการ ตลาด เจ้าหน้าที่รับสมัครรู้จักวิธีปิดการเจรจาหรือไม่

15 สำหรับเจ้าหน้าที่การตลาดและการรับสมัคร • จะทำอย่างไรเมื่อมีการแข่งขันสูง • ครอบครัวคาดหวังอะไร : เว็ปไซท์ การบริการ และ พนักงาน • อะไรที่ครอบครัวที่มองหาโรงเรียนจะไม่บอกกับคุณ • การตลาดและการรับสมัคร : มีประสิทธิภาพ มี จริยธรรม มีผลตอบรับ • ดำเนินแผนการตลาดที่เหมาะสมกับโรงเรียนของท่าน • ปากต่อปาก สร้างความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง เหตุผลที่ น่าเชื่อถือได้

16 ข้อพิจารณาในการทำการตลาดขั้นสูง • ครอบครัวมีฐานะเลือกโรงเรียนอย่างไร : เหตุผลหรืออารมณ์ the tipping point • เว็ปไซท์ที่จัดทำเพื่อการตลาด • สามใหญ่ : เว็ปไซท์ ปากต่อปาก การสร้าง ความสัมพันธ์ • กลยุทธ์ในการรับสมัครเด็กนักเรียนต่างชาติ

17 การพัฒนา อะไรที่สมเหตุสมผลของการเป็นโรงเรียน นานาชาติ (International Standard)

18 Thank You For Your Attention


ดาวน์โหลด ppt การสร้างเครือข่ายเพื่อ พัฒนา ด้านการตลาด โดย บาทหลวง วิรัช อมรพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google