งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนา ด้านการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนา ด้านการตลาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนา ด้านการตลาด
โดย บาทหลวง วิรัช อมรพัฒนา

2 ทำไม “เพื่อการตลาด” การลงทุนที่ดีที่สุดของชีวิตเรา
The best investment of your life is the education of your child. การลงทุนที่ดีที่สุดของชีวิตเรา คือการศึกษาสำหรับบุตรหลาน

3 โรงเรียน คือ ธุระกิจบริการด้านการศึกษา
โรงเรียนคือ “ธุรกิจ” ความหมายของ “ธุรกิจ” เป้าหมายที่ชัดเจน กลุ่มลูกค้าชัดเจน สินค้าและบริหารที่จำเพาะ ผลตอบรับจากการดำเนินการที่วัดได้ กระบวนการที่ได้มาตราฐานและตรวจสอบได้ โรงเรียน คือ ธุระกิจบริการด้านการศึกษา

4 การตลาดสำหรับโรงเรียนเอกชน คือ การรู้ว่าผู้ปกครองคิด ประเมิน และเลือกโรงเรียนอย่างไร

5 “เป้าหมายของการตลาดก็คือ การบอกกล่าวแก่ผู้คนถึงบริการที่พวกเขาจะซื้อ”
Education Business Marketing “The Purpose of Marketing is to inform people about your service so they will buy it.” “เป้าหมายของการตลาดก็คือ การบอกกล่าวแก่ผู้คนถึงบริการที่พวกเขาจะซื้อ” - Zyman, Former Chief marketing Office, Coca Cola, 1998

6 ทำไมการตลาดที่มีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญ?
การมีนักเรียนมาสมัครเต็มอัตราและการระดมทุนของโรงเรียนไม่ใช่เรื่องบังเอิญ การจัดวางตำแหน่งในตลาดและการสร้างความนิยม เป็นผลมาจากการตัดสินใจโดยมีข้อมูลเป็นพื้นฐาน Highly Successful Fund-Raising: Annual Giving, School Improvement Fund Special Events (Culture of Giving) It’s All About Relationship Marketing Few to many Strategic relationships Essential for Fund-Raising

7 Customer Research Competitive Loyalty Advantages Promise Close
Qualitative & Quantitative Available Market Share Strategic Marketing Plan Competition Market Forces Fund Raising Research Dramatic Difference Testimonials RTB Loyalty Competitive Advantages Message Audit Word Of Mouth Benefit Customer Competent CMR Promise Close Overt Benefit Influencers Asking Reason to Believe Trust & Relationship What’s Important Emotion & Logic Word of Mouth Website

8 How To Achieve Full Enrollment Successful Fund-Raising
and Successful Fund-Raising Messages: Content Big 3 Understanding: Emotion & Logic Market Forces/Data How Parents Decide Conversion to: Inquire to Enroll The “Close” Customer Loyalty/ Major Fund Raising Overt Benefit months 3 - 0 months 6 - 4 months Dramatic Difference Promise and RTB Influencers Does Your Promise Resonate with Shopping Parents? PROSPECTS CUSTOMERS

9 Specialized racing boat for those with a passion for winning
Feature (Better than nothing) Benefit (Better) Overt Benefit (Best) Real Reason to Believe Boat for sale Fast boat Specialized racing boat for those with a passion for winning Designed by American’s Cup champion boat designer Pizza for sale Deep-dish pizza Chicago-style deep-dish pizza Winner of Best of Chicago Award Fish for sale Fresh fish The freshest fish in town When you sell more fish, it’s fresher. We sell more fish than anyone. Source: Jump Start Your Business Brain

10 Feature (Better than nothing) Benefit (Better) Overt Benefit (Best) Real Reason to Believe (Show that you deliver on your Promise.) Quality teachers Certified and experienced teachers Students understand their learning style which ones work for them to optimize learning today and in the future. Student profile Network with other educational institutes Sample lesson for grade 2: “ How do I think best” Others International School Acquire an International Education Students acquire knowledge, skills, and understandings that will serve them as world leaders Highest Scores in Standardize Test. Curriculum Data Clubs; Model UN, National Clubs, etc. Activity 1. Identify a feature at your school 2. Write a Benefit Message 3. Write an Overt Benefit Message 4. Write Reason to Believe

11

12 การสร้างเครือข่าย (Networking)
ความสำคัญของการสร้างเครือข่าย เครือข่าย คือ กลุ่มของคนหรือองค์กรที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดรูปหรือจัดระเบียบโครงสร้างที่คนหรือองค์กรสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระ

13 เครือข่ายเพื่อการตลาดโรงเรียน
สถาบันสำหรับสนับสนุนภายในประเทศ สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (ISAT) สถาบันเพื่อการรับประกันคุณภาพโรงเรียน The Western Association of Schools and Colleges (WASC) Council of International Schools (CIS) NEAS in Australia สถาบันเพื่อการพัฒนาบุคคลากรและหลักสูตร East Asia Regional Council of Overseas Schools(EARCOS) 

14 Assignments สำหรับผู้บริหาร:
เมื่อเป้าหมายคือการรับสมัครนักเรียนได้เต็มอัตรา อะไรคือจุดแข็งในการแข่งขันของคุณ โรงเรียนของคุณสัญญาจะทำในสิ่งที่ผู้ปกครองต้องการหรือไม่ แรงกดดันทางการตลาดที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้ กลยุทธ์ทางการตลาด เช่น เป้าหมาย วิธีการและลำดับวิธี พนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมหรือไม่ เว็ปไซท์ ปากต่อปาก และความสัมพันธ์ทางการตลาด เจ้าหน้าที่รับสมัครรู้จักวิธีปิดการเจรจาหรือไม่

15 สำหรับเจ้าหน้าที่การตลาดและการรับสมัคร จะทำอย่างไรเมื่อมีการแข่งขันสูง
ครอบครัวคาดหวังอะไร : เว็ปไซท์ การบริการ และพนักงาน อะไรที่ครอบครัวที่มองหาโรงเรียนจะไม่บอกกับคุณ การตลาดและการรับสมัคร : มีประสิทธิภาพ มีจริยธรรม มีผลตอบรับ ดำเนินแผนการตลาดที่เหมาะสมกับโรงเรียนของท่าน ปากต่อปาก สร้างความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง เหตุผลที่น่าเชื่อถือได้

16 ข้อพิจารณาในการทำการตลาดขั้นสูง
ครอบครัวมีฐานะเลือกโรงเรียนอย่างไร : เหตุผลหรืออารมณ์ the tipping point เว็ปไซท์ที่จัดทำเพื่อการตลาด สามใหญ่ : เว็ปไซท์ ปากต่อปาก การสร้างความสัมพันธ์ กลยุทธ์ในการรับสมัครเด็กนักเรียนต่างชาติ

17 การพัฒนา อะไรที่สมเหตุสมผลของการเป็นโรงเรียนนานาชาติ (International Standard)

18 Thank You For Your Attention


ดาวน์โหลด ppt การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนา ด้านการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google