งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 1 กระดูก เนื้อเยื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 1 กระดูก เนื้อเยื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 1 กระดูก เนื้อเยื่อ

2 กระดูกอ่อน (cartilage)
อยู่ตามบางส่วนของโครงกระดูก และมักอยู่ตามข้อต่อของกระดูกซึ่งมีการสัมผัสกันอยู่เสมอๆ Lacunar Chondrocytes Matrix

3 Harversian canal Volkmann’s canal periosteum canaliculi osteocyte
lacunar periosteum

4 เนื้อเยื่อในร่างกายของสัตว์ชั้นสูง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
Nervous tissue Muscular tissue Epithelial tissue เนื้อเยื่อเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะออกไปเพื่อทำหน้าที่พิเศษอย่างหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสานอยู่ในอวัยวะของร่างกาย Connective tissue

5 Pseudostratified ciliated columnar
Stratified squamous Simple cuboidal Simple squamous Stratified columnar Simple columnar


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 1 กระดูก เนื้อเยื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google