งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระดูกอ่อน (cartilage) Lacunar Chondrocytes Matrix อยู่ตามบางส่วนของโครงกระดูก และมักอยู่ตามข้อต่อของกระดูกซึ่งมี การสัมผัสกันอยู่เสมอๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระดูกอ่อน (cartilage) Lacunar Chondrocytes Matrix อยู่ตามบางส่วนของโครงกระดูก และมักอยู่ตามข้อต่อของกระดูกซึ่งมี การสัมผัสกันอยู่เสมอๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กระดูกอ่อน (cartilage) Lacunar Chondrocytes Matrix อยู่ตามบางส่วนของโครงกระดูก และมักอยู่ตามข้อต่อของกระดูกซึ่งมี การสัมผัสกันอยู่เสมอๆ

3 Volkmann’s canal Harversian canal canaliculi osteocyte lacunar periosteum

4 เนื้อเยื่อเหล่านี้มี ลักษณะเฉพาะ ออกไปเพื่อทำ หน้าที่พิเศษอย่าง หนึ่งได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ประสานอยู่ใน อวัยวะของ ร่างกาย Connective tissue Nervous tissue Muscular tissue Epithelial tissue เนื้อเยื่อในร่างกายของสัตว์ชั้นสูง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

5 Pseudostratified ciliated columnar Simple cuboidal Stratified columnar Stratified squamous Simple squamous Simple columnar


ดาวน์โหลด ppt กระดูกอ่อน (cartilage) Lacunar Chondrocytes Matrix อยู่ตามบางส่วนของโครงกระดูก และมักอยู่ตามข้อต่อของกระดูกซึ่งมี การสัมผัสกันอยู่เสมอๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google