งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET ปีการศึกษา 2556) ระดับโรงเรียน และ กิจกรรม การติว O-Net ประจำปีการศึกษา 2556 นักเรียนชั้น ป. 6, ม.3

2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ปีการศึกษา 2556)
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับสังกัด และระดับประเทศ กลุ่มสาระ O-Net (ชั้น ป.6) O-Net (ชั้น ม.3)   โรงเรียน สังกัด ประเทศ ภาษไทย 44.00 43.62 45.02 42.76 44.43 44.25 สังคมฯ 35.87 37.14 38.31 37.56 39.48 39.37 ภาษาอังกฤษ 27.18 31.42 33.82 27.11 29.99 30.35 คณิตศาสตร์ 28.06 39.87 41.95 25.87 25.41 25.45 วิทยาศาสตร์ 34.94 36.3 37.4 34.44 38.04 37.95 สุขศึกษา 57.94 59.71 61.69 60.28 58.72 58.3 ศิลปะ 45.48 45.78 47.14 43.06 43.88 43.65 การงานฯ 48.52 51.59 53.16 44.67 44.82 44.46 ค่าเฉลี่ย 40.25 43.18 44.81 39.47 40.60 40.47

3 ผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

4 คณะครูนำนักเรียนร่วมกิจกรรมติว O-Net กับเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

5 พิธีเปิดการติว O-Net เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

6 กิจกรรมติว O-Net เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม


ดาวน์โหลด ppt ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google