งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ปีการศึกษา 2556) ระดับโรงเรียน และ กิจกรรม การติว O-Net ประจำปี การศึกษา 2556 นักเรียนชั้น ป. 6, ม.3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ปีการศึกษา 2556) ระดับโรงเรียน และ กิจกรรม การติว O-Net ประจำปี การศึกษา 2556 นักเรียนชั้น ป. 6, ม.3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ปีการศึกษา 2556) ระดับโรงเรียน และ กิจกรรม การติว O-Net ประจำปี การศึกษา 2556 นักเรียนชั้น ป. 6, ม.3 ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ปีการศึกษา 2556) ระดับโรงเรียน และ กิจกรรม การติว O-Net ประจำปี การศึกษา 2556 นักเรียนชั้น ป. 6, ม.3

2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ปีการศึกษา 2556) ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับสังกัด และระดับประเทศ กลุ่ม สาระ O-Net ( ชั้น ป.6)O-Net ( ชั้น ม.3) โรงเรีย นสังกัดประเทศ โรงเรีย นสังกัดประเทศ ภาษไทย 44.0043.6245.0242.7644.4344.25 สังคมฯ 35.8737.1438.3137.5639.4839.37 ภาษาอัง กฤษ 27.1831.4233.8227.1129.9930.35 คณิตศา สตร์ 28.0639.8741.9525.8725.4125.45 วิทยาศา สตร์ 34.9436.337.434.4438.0437.95 สุขศึกษา 57.9459.7161.6960.2858.7258.3 ศิลปะ 45.4845.7847.1443.0643.8843.65 การงาน ฯ 48.5251.5953.1644.6744.8244.46 ค่าเฉลี่ย 40.2543.1844.8139.4740.6040.47

3 ผลการสอบ O-NET ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

4 คณะครูนำนักเรียนร่วมกิจกรรมติว O-Net กับเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

5 พิธีเปิดการติว O-Net เทศบาลเมือง บ้านทุ่ม

6 กิจกรรมติว O-Net เทศบาลเมือง บ้านทุ่ม


ดาวน์โหลด ppt ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ปีการศึกษา 2556) ระดับโรงเรียน และ กิจกรรม การติว O-Net ประจำปี การศึกษา 2556 นักเรียนชั้น ป. 6, ม.3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google