งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพวารพระคริสต สมภพ (DIRECTORY ON POPULAR PIETY AND THE LITURGY : CONGREGATION FOR DIVINE WORSHIP AND THE DISCIPLINE OF THE SACRAMENTS : December 2001)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพวารพระคริสต สมภพ (DIRECTORY ON POPULAR PIETY AND THE LITURGY : CONGREGATION FOR DIVINE WORSHIP AND THE DISCIPLINE OF THE SACRAMENTS : December 2001)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพวารพระคริสต สมภพ (DIRECTORY ON POPULAR PIETY AND THE LITURGY : CONGREGATION FOR DIVINE WORSHIP AND THE DISCIPLINE OF THE SACRAMENTS : December 2001)

2 • ข้อ 103. นพวารพระคริสต สมภพเริ่มต้นขึ้นเพื่อเป็น เครื่องมือที่สื่อถึงความมั่งคั่ง ทางด้านพิธีกรรมแก่บรรดา สัตบุรุษผู้ซึ่งไม่สามารถ เข้าใจความหมายได้อย่าง ง่ายๆ พิธีนพวารแสดง บทบาทที่มีประสิทธิภาพมาก และสามารถดำเนินการต่อ ในบทบาทดังกล่าว

3 • ขณะเดียวกัน ในสภาวะ ปัจจุบันที่ซึ่งสัตบุรุษ สามารถเข้าถึงพิธีกรรม ได้ง่ายขึ้น ดูเหมือนจะ เป็นที่น่าพอใจว่า พิธีกรรมทำวัตรเย็น ตั้งแต่ 17-23 ธันวาคม ควรจะเป็นแบบที่สง่า มากขึ้นโดยการ ประยุกต์การใช้ “ บท สร้อยรับบทมักญีฟีกัต ” ( ซึ่งแต่ละบทสร้อยจะ กล่าวถึงพระนามของ พระคริสตเจ้า ที่พระ คัมภีร์กล่าวถึง เช่น วันที่ 17 ข้าแต่พระ ปรีชาญาณ... วันที่ 18 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า... วันที่ 19 ข้าแต่หน่อ แห่งเจสซี... ซึ่งมี ทั้งหมด 7 วัน )

4 • โดยการเชิญชวนสัตบุรุษให้มีส่วนร่วมใน การประกอบพิธี การเฉลิมฉลองดังกล่าวจัด ขึ้นทั้งก่อนและหลังกิจศรัทธาซึ่งเป็นที่เป็น พิเศษของสัตบุรุษ ควรที่จะมีความคิด เกี่ยวกับ “ พิธีนพวาร พระคริสตสมภพ ” ซึ่งมีความสอดคล้องเต็มรูปแบบกับพิธีกรรม และการเอาใจใส่ต่อความต้องการของ สัตบุรุษ โดยสามารถนำองค์ประกอบบาง ประการเพิ่มเข้ามาในการประกอบพิธีกรรม ทำวัตรเช่น การเทศน์ การใช้กำยาน และ บทภาวนาวอนขอ


ดาวน์โหลด ppt นพวารพระคริสต สมภพ (DIRECTORY ON POPULAR PIETY AND THE LITURGY : CONGREGATION FOR DIVINE WORSHIP AND THE DISCIPLINE OF THE SACRAMENTS : December 2001)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google