งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพวารพระคริสตสมภพ (DIRECTORY ON POPULAR PIETY AND THE LITURGY : CONGREGATION FOR DIVINE WORSHIP AND THE DISCIPLINE OF THE SACRAMENTS : December 2001)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพวารพระคริสตสมภพ (DIRECTORY ON POPULAR PIETY AND THE LITURGY : CONGREGATION FOR DIVINE WORSHIP AND THE DISCIPLINE OF THE SACRAMENTS : December 2001)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพวารพระคริสตสมภพ (DIRECTORY ON POPULAR PIETY AND THE LITURGY : CONGREGATION FOR DIVINE WORSHIP AND THE DISCIPLINE OF THE SACRAMENTS : December 2001)

2 ข้อ 103. นพวารพระคริสตสมภพเริ่มต้นขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือที่สื่อถึงความมั่งคั่งทางด้านพิธีกรรมแก่บรรดาสัตบุรุษผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าใจความหมายได้อย่างง่ายๆ พิธีนพวารแสดงบทบาทที่มีประสิทธิภาพมากและสามารถดำเนินการต่อในบทบาทดังกล่าว

3 ขณะเดียวกัน ในสภาวะปัจจุบันที่ซึ่งสัตบุรุษสามารถเข้าถึงพิธีกรรมได้ง่ายขึ้น ดูเหมือนจะเป็นที่น่าพอใจว่า พิธีกรรมทำวัตรเย็นตั้งแต่ ธันวาคม ควรจะเป็นแบบที่สง่ามากขึ้นโดยการประยุกต์การใช้ “บทสร้อยรับบทมักญีฟีกัต” (ซึ่งแต่ละบทสร้อยจะกล่าวถึงพระนามของพระคริสตเจ้า ที่พระคัมภีร์กล่าวถึง เช่น วันที่ 17 ข้าแต่พระปรีชาญาณ...วันที่ 18 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า...วันที่ 19 ข้าแต่หน่อแห่งเจสซี...ซึ่งมีทั้งหมด 7 วัน)

4 โดยการเชิญชวนสัตบุรุษให้มีส่วนร่วมในการประกอบพิธี การเฉลิมฉลองดังกล่าวจัดขึ้นทั้งก่อนและหลังกิจศรัทธาซึ่งเป็นที่เป็นพิเศษของสัตบุรุษ ควรที่จะมีความคิดเกี่ยวกับ “พิธีนพวาร พระคริสตสมภพ” ซึ่งมีความสอดคล้องเต็มรูปแบบกับพิธีกรรม และการเอาใจใส่ต่อความต้องการของสัตบุรุษ โดยสามารถนำองค์ประกอบบางประการเพิ่มเข้ามาในการประกอบพิธีกรรม ทำวัตรเช่น การเทศน์ การใช้กำยาน และบทภาวนาวอนขอ


ดาวน์โหลด ppt นพวารพระคริสตสมภพ (DIRECTORY ON POPULAR PIETY AND THE LITURGY : CONGREGATION FOR DIVINE WORSHIP AND THE DISCIPLINE OF THE SACRAMENTS : December 2001)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google