งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Harmony thru music คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Harmony thru music คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Harmony thru music คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ
นายกเทศมนตรีนครยะลา วัย 48 ปี ผู้ได้รับฉายาว่า นายกเทศมนตรีจอมโปรเจคแห่งเมืองยะลา คิดโปรเจคตั้งวงออร์เคสตร้าเยาวชน ที่มีสมาชิกทั้งพุทธ คริสต์ มุสลิม ร่วมเล่นจนกลายเป็นวงที่โด่งดังระดับประเทศ รวมทั้งโปรเจคมากมายที่มุ่งหวังให้เมืองยะลา สงบ สันติและเป็นเมืองน่าอยู่เช่นในอดีต เพื่อตอบแทนแผ่นดินเกิด

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 โรงละครอักษรา กรุงเทพฯ

15 หอดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

16 ออกรายการ คุณพระช่วย

17 DEWAN SRI PENANG ปีนัง ประเทศมาเลเซีย

18 BOTANICAL GARDEN ปีนัง ประเทศมาเลเซีย

19

20

21

22 Harmony thru music คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ
นายกเทศมนตรีนครยะลา วัย 48 ปี ผู้ได้รับฉายาว่า นายกเทศมนตรีจอมโปรเจคแห่งเมืองยะลา คิดโปรเจคตั้งวงออร์เคสตร้าเยาวชน ที่มีสมาชิกทั้งพุทธ คริสต์ มุสลิม ร่วมเล่นจนกลายเป็นวงที่โด่งดังระดับประเทศ รวมทั้งโปรเจคมากมายที่มุ่งหวังให้เมืองยะลา สงบ สันติและเป็นเมืองน่าอยู่เช่นในอดีต เพื่อตอบแทนแผ่นดินเกิด


ดาวน์โหลด ppt Harmony thru music คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google