งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Harmony thru music คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา วัย 48 ปี ผู้ได้รับฉายาว่า นายกเทศมนตรีจอมโปรเจคแห่ง เมืองยะลา คิดโปรเจคตั้งวงออร์เคสตร้าเยาวชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Harmony thru music คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา วัย 48 ปี ผู้ได้รับฉายาว่า นายกเทศมนตรีจอมโปรเจคแห่ง เมืองยะลา คิดโปรเจคตั้งวงออร์เคสตร้าเยาวชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Harmony thru music คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา วัย 48 ปี ผู้ได้รับฉายาว่า นายกเทศมนตรีจอมโปรเจคแห่ง เมืองยะลา คิดโปรเจคตั้งวงออร์เคสตร้าเยาวชน ที่มีสมาชิกทั้งพุทธ คริสต์ มุสลิม ร่วมเล่นจนกลายเป็นวงที่โด่งดัง ระดับประเทศ รวมทั้งโปรเจคมากมายที่มุ่งหวังให้เมือง ยะลา สงบ สันติและเป็นเมืองน่าอยู่เช่นในอดีต เพื่อตอบ แทนแผ่นดินเกิด

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 โรงละครอักษรา กรุงเทพฯ

15 หอดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

16 ออกรายการ คุณพระช่วย

17 DEWAN SRI PENANG ปีนัง ประเทศมาเลเซีย

18 BOTANICAL GARDEN ปีนัง ประเทศมาเลเซีย

19

20

21

22 Harmony thru music คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา วัย 48 ปี ผู้ได้รับฉายาว่า นายกเทศมนตรีจอมโปรเจคแห่ง เมืองยะลา คิดโปรเจคตั้งวงออร์เคสตร้าเยาวชน ที่มีสมาชิกทั้งพุทธ คริสต์ มุสลิม ร่วมเล่นจนกลายเป็นวงที่โด่งดัง ระดับประเทศ รวมทั้งโปรเจคมากมายที่มุ่งหวังให้เมือง ยะลา สงบ สันติและเป็นเมืองน่าอยู่เช่นในอดีต เพื่อตอบ แทนแผ่นดินเกิด


ดาวน์โหลด ppt Harmony thru music คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา วัย 48 ปี ผู้ได้รับฉายาว่า นายกเทศมนตรีจอมโปรเจคแห่ง เมืองยะลา คิดโปรเจคตั้งวงออร์เคสตร้าเยาวชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google