งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดกำแพงเพชร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดกำแพงเพชร No comment

2 เขตเลือกตั้ง จังหวัดกำแพงเพชร
เขต 1 เขต 2 No comment

3 เขตเลือกตั้ง จังหวัดกำแพงเพชร
เขต1 หน้านี้เหมือนกันกับหน้า 2 หรือไม่ครับอาจทำเหลือหน้าเดียวจะได้ประหยัดเวลาครับ เขต2 3

4 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดกำแพงเพชร
เขต1 ผลรวม 28.15% เขต2 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 71.85% No comment เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง กำแพงเพชร 501,340 360,188 71.85 เขต 1 303,937 219,489 72.22 เขต 2 197,403 140,699 71.28

5 ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเลือกตั้ง จังหวัดกำแพงเพชร เขต1 บัตรเลือกตั้ง เขต2 บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน No comment เขต ร้อยละบัตรดี ร้อยละบัตรเสีย ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน กำแพงเพชร 93.69 3.27 3.04 เขต 1 94.15 2.77 3.08 เขต 2 92.98 4.05 2.97 5

6 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดกำแพงเพชร
เขต1 No comment เขต2 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม 6

7 พรรคการเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ประชาธิปัตย์ พลังประชาชน เขต1 เขต1 เขต2 เขต2 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

8 พรรคการเมือง : จังหวัดกำแพงเพชร เขต1
ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต1 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ปรีชา มุสิกุล ประชาธิปัตย์ 94,242 42.94 31.01 สุขวิชชาญ มุสิกุล 88,867 40.49 29.24 สำราญ ศรีแปงวงค์ 81,566 37.16 26.84

9 พรรคการเมือง : จังหวัดกำแพงเพชร เขต2
ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต2 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ปริญญา ฤกษ์หร่าย พลังประชาชน 57,120 40.60 28.94 อนันต์ ผลอำนวย 47,314 33.63 23.97 9


ดาวน์โหลด ppt เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google